วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เปลี่ยนเป็นควายทั้งแผ่นดินเถอะ

พวกผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ออกมาประท้วง ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำนโยบายประชานิยม จนทำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถังแตก เพราะการประกาศขึ้นค่าแรงลูกจ้าง300 บาท ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีหมื่นห้า นั้น

ทำให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่มีเงินพอจะทำตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาล เพราะการเก็บภาษีในท้องถิ่นก็น้อยอยู่แล้ว ก็ยิ่งไม่พอจ่าย

แปลความง่าย ๆว่า สักแต่ออกนโยบายหลอกประชาชนให้ลงคะแนนให้ แต่กลับไม่อุดหนุนงบประมาณมาช่วยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จนกำลังจะล้มละลายอยู่แล้ว

นี่ล่ะนะความโง่ ถ้าไม่โง่ ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า นโยบายพวกนี้จะเกิดผลกระทบตามมาอย่างไร เพราะพวกผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนี่แหละ ตัวดี เป็นหัวคะแนนให้พรรคเพื่อไทยทั้งนั้น สุดท้ายต้องกลายมาเป็นหัวคะแนนพรรคเพื่อควายไปโดยปริยายท้องถิ่นอีสานโวยรัฐทำถังแตก !!

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศบาลตำบลยางตลาด ในฐานะนายกสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และรองประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลทั้งจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ลูกจ้างกว่า 1 พันคน ปักหลักชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาการกระจายงบประมาณลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนโยบายรัฐบาลรวมถึงการบริหารท้องถิ่นเกิดปัญหา งบประมาณที่ส่งลงพื้นที่ไม่เพียงพอ เหลืออยู่เพียงร้อยละ 23 ของงบประมาณในแต่ละแห่งแต่การบริหาร ซึ่งเพิ่มในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรจากนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท จนส่งผลสูงเกินกว่าร้อยละ 40

การชุมนุมมีการสลับกันขึ้นปราศรัย พร้อมกับเรียกร้องให้มีการตั้งกรมท้องถิ่นใหม่เนื่องจากมีปัญหาในการเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์ภายในองค์กรถึงร้อยละ 30 จากงบประมาณ ซึ่งข้อเรียกร้องได้ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบกลางชดเชยให้กับ อปท. และให้ทำการตัดรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรไปเป็นหน้าที่ของส่วนกลาง พร้อมกับยืนยันว่าหากไม่แก้ไขจะมีการเดินทางไปชุมนุมกันต่อที่หน้ารัฐสภา นอกจากนี้ ขณะที่บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ สลับกันขึ้นปราศรัย

นายประจักษ์ ภูแลขำ นายกเทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด ได้ประกาศที่จะฆ่าตัวตายที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลไม่ให้คำตอบในการแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ด้าน นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการนั้นคืองบประมาณในการดูแลท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพราะปัญหาทุกอย่างในท้องถิ่น เกิดจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล ที่สวนทางกับนโยบายประชานิยมที่ไม่เคยสนับสนุนลงพื้นที่อย่างเต็มที่ ปัญหานี้การกระจุกตัวของงบประมาณ เริ่มเกิดขึ้นตั้งปี 2549 ส.ส.มีการแปรญัตติปรับลดงบประมาณของ อปท.ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบางแห่งที่ไม่เดือดร้อนนั้นก็คือพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มที่ แต่ในพื้นที่ภาคอีสาน การจัดเก็บภาษีบางแห่งต่อเดือนยังไม่ถึง 5 หมื่นบาท แต่กลับมีนโยบายประชานิยมออกมาต่อเนื่องทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรไม่สามารถบริหารจัดการได้

“เทศบาลทุกแห่งถูกชาวบ้านต่อว่า ดังนั้นสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องให้คำตอบในการแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ไม่เช่นนั้น กลุ่มเทศบาลตำบล และอปท.ทุกแห่งทั่วประเทศจะพร้อมใจกันเดินขบวนไปชุมนุมกันที่รัฐสภา และยืนยันว่าหาก ท้องถิ่นอยู่ไม่ได้ รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้แน่นอน” นายเกรียงไกร กล่าว

สำหรับการชุมนุมครั้งนี้ ตามข้อเรียกร้อง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายปรัชญา จินต์จันทร์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าไปรับหนังสือตามข้อเรียกร้องดังกล่าวส่งไปยัง นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐบาลมนตรี ทำให้ผู้ชุมนุมพอใจจึงสลายตัวไปในที่สุด

เงินเดือน15,000พ่นพิษ องค์กรท้องถิ่น “เลย” โวยทำถังแตก-จี้รัฐจ่ายอุดหนุนเพิ่ม

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย สมาชิกสันนิบาตเทศบาลที่เป็นนายกเทศบาลในจังหวัดเลย พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ กว่า 200 คน นำโดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยผู้ชุมนุมได้นำป้ายเขียนข้อความเรียกร้อง และบอกถึงความเดือดร้อนกรณีดังกล่าว พร้อมกับได้ผลัดกันพูดผ่านเครื่องขยายเสียง โจมตีรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า มีแต่นโยบายให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว แต่กลับไม่ยอมอุดหนุนเงินมาให้ท้องถิ่น ทำให้กระทบต่อการบริหารการคลัง โดยระบุว่า รัฐบาลไม่ใส่ใจ มัวแต่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น!!

นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการจ่ายเงินค่าจ้าง และเงินค่าครองชีพสูงขึ้นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนและกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ ซึ่งกำหนดไว้ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนั้นการมาชุมนุมครั้งนี้อยากเรียกร้องให้รัฐาลจัดสรรเงินรายได้ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปและภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับภารกิจและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงมารับหนังสือเรียกร้อง พร้อมกับรับปากว่าจะนำเรื่องเสนอไปยังรัฐบาลให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ ก่อนแยกย้ายกันกลับ

‘อปท.ศรีสะเกษ’เอาด้วยจี้รัฐต้องอุดหนุน โวยมีแต่นโยบายไม่มีเงินทำถังแตก

เวลา 11.00 น.วันที่ 17 ส.ค.2555 ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานสันติบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่าน นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ ถึงเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานสันติบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามรัฐบาลมีนโยบายออกมาให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แต่ทางรัฐบาลไม่ได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนลงมาให้กับเทศบาลและ อบต. ทำให้เทศบาลและ อบต.ได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย และยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของเทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง ดังนั้นสมาคมสันติบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนายก อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลในครั้งนี้

ด้าน นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในส่วนหนังสือที่ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนายก อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษ ยื่นมานี้ทางจังหวัดศรีสะเกษ จะรีบเรียบเรียง หาข้อมูลเพิ่ม และส่งไปยังรัฐบาลให้ทันภายในวันนี้ (17 ส.ค. 55)

http://www.naewna.com/politic/18627ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น