วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สาเหตุวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ใครคือต้นเหตุวิกฤติต้มยำกุ้ง


วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 หรือ วิกฤติต้มยำกุ้ง ที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งคนส่วนใหญ่รู้ดีว่าเกิดจากการที่ไทยเราถูกโจมตีค่าเงินบาท

รัฐบาลชวลิตและธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามจะรักษาค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนให้คงอยู่ที่ 25 บาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ จนทำให้เงินคงคลังและทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของไทยเราแทบหมด จนทำให้ต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในที่สุด

แต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่รู้เป็นแค่สาเหตุที่มาถึงจุดระเบิดของวิกฤติ 40 เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ต้นเหตุของวิกฤติ 40 มันมีที่มาที่ไป สะสมจนเป็นดินพอกหางหมูมาก่อนหน้านั้นประมาณ 7 ปีมาแล้ว

เริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลชาติชาย ที่เป็นยุคบูมที่สุดของเศรษฐกิจไทยครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์บูมมาก ที่ดินมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ มีเงินจากต่างชาติเข้าลงทุนมากมายตามนโยบาย "เปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามการค้า"

และเมื่อมีเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาก เกิดสภาพคล่องทางการเงินสูง การปล่อยกู้ของธนาคารก็ปล่อยกันง่าย ๆ โดยเฉพาะการปล่อยกู้ให้ภาคอสังหาริมทรัพย์

ทำให้เกิดกระแสประชาชนที่พอจะมีเงินแห่ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อที่ดินไว้เก็งกำไรเพื่อขายต่อ ซึ่งยุคนั้นใครมีเงินมาเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ก็รวยกันถ้วนหน้า จนขนาดที่ว่า นายทุนอสังหาริมทรัพย์แค่ประกาศเปิดตัวโครงการ ยังไม่ทันมีการก่อสร้างจริง ๆ ด้วยซ้ำ คนก็แห่มาจองกันหมดในพริบตาแล้ว

--------------------

BIBF ปฐมเหตุวิกฤติต้มยำกุ้ง

ในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ภาค 2 หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ รัฐบาลอานันท์ พยายามจะเปิดเสรีทางการค้าและทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อสานต่อนโยบาย "เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า" โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการเงิน โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน

คณะรัฐมนตรีของนายอานันท์ ปันยารชุน จึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง Bangkok International Banking Facilities (BIBFs) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 16 กันยายน 2535 ได้ให้คำนิยามกิจการวิเทศธนกิจไว้ 2 ประเภท โดยสรุป คือ

1) กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ หมายถึง การรับฝากหรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการรับฝากหรือกู้ยืมเงินบาทจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไปให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศหรือแก่กิจการวิเทศธนกิจอื่น

2) กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ หมายถึง การรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไปให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยโดยมีการเบิกถอนเงินกู้ยืมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค้นคว้าข้อมูลได้ที่ คลิกอ่าน ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์หน้าแรกของประกาศกระทรวงการคลังนโยบาย BIBF ในราชกิจจานุเบกษา 17 ก.ย. 2535 ลงนามโดย นายพนัส สิมะเสถียร รมว.คลัง ในรัฐบาลอานันท์ ลงวันที่ 16 ก.ย. 2535 ในหน้าสุดท้าย
ลังจากนั้น ก็มีรัฐบาลชวน เข้ามาบริหารประเทศต่อในวันที่ 23 กันยายน 2535

ซึ่งนโยบายกิจการวิเทศธนกิจ Bangkok International Banking Facilities : BIBF ที่เริ่มให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินกิจการวิเทศธนกิจอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2536

"กิจการวิเทศธนกิจ ก็คือ กิจการที่มีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากต่างประเทศ ส่วนผู้ที่ได้รับสินเชื่อจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจการเงินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2536"

ดังนั้น จงทราบในชั้นต้นไว้ก่อนว่า รัฐบาลชวน หลีกภัย ไม่ใช่คนออกนโยบาย BIBF เพราะนโยบาย BIBF เป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลอานันท์

ซึ่งในวันนี้ประเทศไทยก็ยังใช้นโยบาย BIBF มาจนถึงปัจจุบัน !!

เพียงแต่แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมและมีวินัยทางการเงินการคลังมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยวิกฤติ 40 อีก หรือให้เกิดได้ยากขึ้น

---------------

เปิดเสรีทางการเงิน แต่คงค่าเงินบาทให้คงที่ คือหายนะ

การเปิดให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของไทยไปกู้เงินจากต่างประเทศได้อย่างเสรี เพราะมีดอกเบี้ยต่างประเทศต่ำกว่าดอกเบี้ยในไทยอย่างมาก เพื่อมาปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนไทยในประเทศ

ซึ่งเงินกู้ส่วนใหญ่ก็ถูกปล่อยกู้ไปกับการลงทุนในตลาดหุ้น และในภาคอสังหาริมทรัพย์ จนทำให้เกิดการเก็งกำไรในที่ดิน บ้าน คอนโด จนกลายเป็นฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ คือ จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมีมากเกินจำนวนความต้องการที่แท้จริง

แต่ที่อสังหาริมทรัพย์ยังขายได้ก็เพราะ กระแสเงินที่ธนาคารปล่อยกู้ง่าย ๆ บวกกับคนแห่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร จนกลายเป็นความต้องการเทียม หรือ อุปสงค์เทียม นั่นเอง

และยังเงินจากนักลงทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมาก ก็ได้ทำให้มูลค่าหุ้นในตลาดสูงขึ้นกว่าความเป็นจริง ส่วนคนเล่นหุ้นที่ได้กำไร ก็เอาเงินมาเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ต่ออีกทอด

เมื่อเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามามาก เกิดความคล่องตัวทางการเงินในระบบเศรษฐกิจสูง ก็เลยปล่อยกู้กันอย่างง่าย ๆ ชุ่ย ๆ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงรักษาค่าเงินบาทให้คงที่ต่อไป นี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งหายนะ

เพราะการเปิดเสรีทางการเงินนั้น เมื่อปล่อยให้เงินเข้าโดยเสรี ก็ควรต้องปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวอย่างเป็นธรรมชาติด้วย

แต่รัฐบาลไทยหลังจากเปิดใช้นโยบาย BIBF แล้ว ทุกรัฐบาลก็ยังฝืนธรรมชาติของการปริวรรตเงินตรา ด้วยการพยายามรักษาค่าเงินบาทไทยให้คงที่ด้วยการใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศไปพยุงไว้

ซึ่งก็ไม่มีรัฐบาลไหน นักการเมืองคนไหน ผู้บริหารสถาบันการเงินคนไหน นักธุรกิจรายใหญ่คนไหน ภาคเอกชนรายใด ออกมาทักท้วงเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เพราะทุกคนทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์จากการคงอัตราค่าเงินบาทกันทั้งนั้น และก็ได้ประโยชน์จากการนำเงินต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศ หรือกินส่วนต่างดอกเบี้ยในประเทศกันทั้งสิ้น


------------------

พรรคการเมืองทุกพรรค นักการเมืองทุกคนมีส่วนทำให้เกิดวิกฤติ 2540

นโยบาย BIBF จริงๆ เริ่มกำเนิดขึ้นในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน แต่การเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ได้ดำเนินกิจการวิเทศธนกิจได้จริง ๆ ก็ล่วงเข้ามาในเดือนมีนาคม 2536 ในสมัยรัฐบาลชวน

แล้วหลังจากรัฐบาลชวน ก็มีรัฐบาลบรรหาร รัฐบาลชวลิต ที่บริหารประเทศหลังจากได้มีการดำเนินนโยบายเปิดเสรีทางการเงินแล้ว และยังรักษาค่าเงินบาทให้คงที่ ๆ 25 บาทต่อดอลล่าห์ต่อไป

ทุกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลชวน รัฐบาลบรรหาร รัฐบาลชวลิต จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบในวิกฤติปี 40 ด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ใครควรรับผิดชอบมากน้อยกว่ากันเท่านั้น ?รัฐบาลชวน บริหารตั้งแต่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
รัฐบาลบรรหาร บริหารตั้งแต่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
รัฐบาลชวลิต บริหารตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ปัญหาเงินทุนจากต่างประเทศทะลักเข้าไทยมากเกินไปในภาคอสังหาริมทรพัย์ ได้สั่งสมมาเรื่อย ๆ และมากขึ้น ๆ แต่ไม่มีรัฐบาลไหนโดยเฉพาะรัฐบาลบรรหาร และรัฐบาลชวลิต ที่เข้ามาบริหารต่อจากรัฐบาลชวน จะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้เลย หากคิดว่าภายใต้นโยบาย BIBF ที่รัฐบาลชวน ได้ดำเนินนโยบายสืบเนื่องมาจากรัฐบาลอานันท์ ทำไว้ไม่ดีตั้งแต่แรก เพราะทั้งรัฐบาลบรรหาร รัฐบาลชวลิต ก็เห็นดีเห็นงามตามกันมาทั้งหมด

สรุปก็คือ ควรรับผิดชอบร่วมกันทุกรัฐบาล


แต่มีชายคนหนึ่งที่เคยร่วมอยู่ในทุกรัฐบาลที่กล่าวมา คือทั้งรัฐบาลชวน รัฐบาลบรรหาร และรัฐบาลชวลิต เขาคนนั้นก็คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เจ้าของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายเสนาะ เทียนทอง เคยบอกว่า คนที่คุณรู้ว่าใคร คนนี้ได้กำไรหลายพันล้านบาทจากการลอยตัวค่าเงินบาท เพราะเขารู้ข่าววงในก่อนใคร เพราะคนที่คุณก็รู้ว่าใครสนิทสนมกับนายทนง พิทยะ รมว.คลังตอนนั้นเป็นพิเศษ  เพราะนายทนง พิทยะ คือผู้วางรากฐานระบบการเงินให้ชินคอร์ป แล้วคนที่คุณก็รู้ว่าใคร จึงรีบไปซื้อเงินดอลล่าห์ก่อนการลอยตัวเงินบาททันทีดังนั้นใครก็ตามที่ไปกู้เงินมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นจนเกิดฟองสบู่เศรษฐกิจ และใครก็ตามที่แห่ไปซื้อบ้าน คอนโด ที่ดิน เพื่อเก็งกำไร

รวมถึงนักธุรกิจ นายธนาคาร นักการเมืองและรัฐบาล ต่างก็มีส่วนทำให้เกิดวิกฤติ 40 ทั้งสิ้น

เพราะมันคือยุคแห่งความโลภของคนไทยโดยแท้

------------------

ความเห็น อดีต ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย นางธาริษา วัฒนเกศ ที่แสดงความเห็นในโอกาสครบรอบ 15 ปีวิกฤติ 40 ดังนี้


สาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 หลายคนอาจโยนความผิดทั้งหมดให้ ธปท. และอีกหลายคนก็โทษสถาบันการเงินที่ไม่ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยมองว่าบริษัทในตลาดหุ้นคือตัวร้าย แต่ในมุมมองของ ดร.ธาริษาต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไร มีสาระสำคัญดังนี้

ในมุมมองของคุณธาริษาองค์ประกอบอะไรในสถาบันการเงินที่ขาดไปในช่วงนั้น ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ’40 ?

ดิฉันคิดว่าวิกฤติ ’40 ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้น ไม่ใช่ความผิดพลาดของบุคคลหรือหน่วยงานใดเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ตั้งใจ

อย่างธปท. แน่นอนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเปิดเสรีด้านการเงินโดยอนุญาตให้ตั้งวิเทศธนกิจ (บีไอบีเอฟ) ในขณะที่ไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินไม่ได้ทำให้สอดคล้องกัน ยังยึดถืออัตราแลกเปลี่ยนคงที่

การกำกับดูแลของเราก็ยังเป็นแบบดูว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่ ไม่ได้ดูว่าเขาเสี่ยงไม่เสี่ยงแค่ไหนอย่างไรยังไง การกำกับดูแลทั่วไปอย่างสหรัฐฯ หรือประเทศที่เจริญแล้วก็ยังใช้หลักว่าปฎิบัติตามกฏเกณฑ์หรือไม่ ก็เป็นวิธีการที่ล้าสมัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่นั้นธปท. ก็ไม่ได้ก้าวตามแนวคิดใหม่ๆ ยุคสมัยเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นแล้วเราไม่ตามให้ทัน

ภาคเอกชนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ คือภาคธุรกิจก็อยากจะกู้ เพราะหาค่าตอบแทนได้

ในช่วงนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยเมืองไทยสูงกว่าต่างประเทศเยอะมาก ?

ใช่คะ แล้วกู้มาจะเอาไปลงทุน ทำธุรกิจมันทำไม่ทัน สู้เอาไปลงทุนซื้อที่ดินซื้อหุ้นรวยเร็วกว่า ทุกคนก็อยากรวย ภาคธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนก็อยากให้กู้ เพราะว่าได้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ของตัวเอง

ภาครัฐก็เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่ได้ปรับเปลี่ยนมานาน เช่น เรื่องการกำกับดูแลเราเคยอยากแก้กฎหมาย ให้แบงก์ชาติว่า การที่ธนาคารพาณิชย์จะตั้งคณะกรรมการของตัวเองได้ต้องขออนุญาต ธปท. เพราะธนาคารจะทำอะไรได้ดีหรือไม่ “คนที่บริหาร” สำคัญที่สุด แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ส่วนการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาฐานะสถาบันการเงิน สมมติเรารู้ว่าธนาคารแห่งนี้หรือบริษัทเงินทุนแห่งนี้กำลังมีปัญหาและถ้าจะแก้ไขในครึ่งปีจะแย่ แต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ ต้องรอเงินทุนหมดหรือติดลบก่อน คือกฎหมายไม่อำนวยความสะดวกให้แก้ปัญหาเนิ่นๆ ได้

พวกนี้นี้คือการผสมปนเปทั้งสิ้น ธนาคารพาณิชย์จะแก้ปัญหาลูกหนี้ก็ทำได้ไม่สะดวก จะปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ก็มีกฎเกณฑ์เรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง

โดยสรุปแล้วดิฉันคิดว่า “ทุกคนมีส่วนทำให้เกิดวิกฤติ40โดยไม่ได้ตั้งใจ”

ที่มาคำสัมภาษณ์ Thaipublica.org

--------------------

การโจมตีค่าเงินบาท 

เมื่อไทยเราโดนโจมตีค่าเงินบาทจากพ่อมดการเงิน จอร์จ โซรอส และกองทุนเฮดฟันจ์ ทั้งหลาย

รัฐบาลชวลิตและธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามใช้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศรักษาค่าเงินบาทให้คงที่ จนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเกือบหมด จนต้องลอยตัวค่าเงินบาทนั้น

ซึ่งถือเป็นการบริหารการเงินการคลังที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงที่สุดของรัฐบาลชวลิต คือแทนที่จะค่อย ๆ ประกาศลดค่าเงินบาทลงเรื่อย ๆ เพื่อลดภาระทางการคลังรัฐบาลในการปกป้องค่าเงินบาทจากการถูกโจมตีจากนักค้าเงินต่างชาติ แล้วค่อย ๆ ลอยตัวค่าเงินบาทในที่สุด

แต่เมื่อเงินแทบหมดคลัง จนรัฐบาลชวลิตต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อสายเกินไปแล้ว ทำให้หนี้เงินกู้จากต่างประเทศที่รัฐบาลไทย สถาบันการเงินต่างๆ ไปกู้มา  หรือที่คนไทยเป็นหนี้จากการซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศ ก็เพิ่มขึ้นไปกว่า 2 เท่า เพราะค่าเงินบาทเคยอ่อนตัวลงสูงสุดที่ 56 บาท/ดอลล่าห์สหรัฐ

ก็เลยทำให้ประเทศไทยต้องไปกู้ไอเอ็มเอฟ และได้เกิด ปรส. (องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน) ขึ้นมาในสมัยรัฐบาลชวลิต ที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณ ชินวัตร


พระราชกำหนดปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 

หัวเรื่อง หน้า 1 ของ พรก.ปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ.2540


หัวเรื่องหน้า 2 ของ พรก.ปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 จัดตั้ง ปรส.


หน้าสุดท้าย ของ พรก.ปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ


คลิกอ่าน พรก. ปฏิรูปสถาบันการเงิน 2540 ที่นี่

ซึ่ง พรก.ปฏิรูปสถาบันการเงิน 2540 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ปรส. ไว้เป็นกฎหมาย ที่ออกโดยรัฐบาลชวลิต 

หากฝ่ายเพื่อไทยจะโจมตีว่า ประชาธิปัตย์เข้าแทรกแซง ปรส. ที่เป็นองค์อิสระ ต้องยกข้อกฎหมายมาอ้างด้วยว่า ประชาธิปัตย์ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ในข้อไหน ??

อย่ามาอ้างลอย ๆ สร้างวาทะกรรมเท็จไว้หลอกเสื้อแดงแบบโอ๊ค พานทองแท้เลย


คลิกอ่าน "โอ๊คโชว์โง่ คดี ปรส. แถมอวยจำนำข้าวอย่างหน้าด้าน"

------------

เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 เกิดจาก กู้เงินจากนอกมาเก็งกำไรในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ จนฟองเศรษฐกิจสบู่แตก

ส่วนโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ถ้ายังไม่ถูกปิดบัญชีลงไป รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะหาทางกู้เอาเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มารับซื้อข้าวในราคาแพงเว่อร์ จนเงินไปจมในโครงการจำนำข้าวอีกหลายล้าน ๆ บาทแน่นอน แล้วในที่สุดก็จะเกิดฟองสบู่เศรษฐกิจแตกอีกครั้ง

ปรส. ขายหนี้เน่าสถาบันการเงิน 56 แห่งมูลค่าเดิมก่อนเกิดวิกฤติ40 จำนวน 8 แสนล้านบาท ขายได้เงินมา 2 แสนล้านบาท

แล้วรัฐบาล คสช. และรัฐบาลต่อ ๆ ไป จะขายข้าวสารที่กำลังจะเสื่อมกำลังเน่า 18 ล้านตัน จะได้มูลค่าสักเท่าไหร่กัน


ฟังนายธนาคาร นักธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิกฤติ 40 อธิบายถึงที่มาของวิกฤติ 40 จากรายการสยามวาระ โดยเฉพาะรูปที่ขึ้นหน้าจอยูทูป นายยรรยง พงษ์พานิช พูดดีมาก เพราะเขายอมรับความผิดว่า เขาเองก็หลงคิดว่า ตนเองเก่งในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่เหมือนกัน-----------------

นเก็บขยะ เก็บซีดีเอาไปขายอย่างผิดกฎหมาย โดนศาลตัดสินให้ชดใช้เงินค่าปรับ 1.5 แสนบาท แต่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ จึงถูกจำคุกแทนค่าปรับ แต่ภายหลังมีเศรษฐีใจบุญไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงินช่วยเหลือชดใช้ค่าปรับแทนเขา

คนเก็บขยะคนนี้ หลังจากจบคดีดังคดีนี้แล้ว เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า เมื่อนึกย้อนกลับไปเขาไม่โทษใคร และเขายอมรับความผิดโดยดีจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเขา เพราะคนเราควรเคารพกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันทุกคน

ในขณะที่ ยิ่งลักษณ์ทำผิดพลาดในการบริหารนโยบายจำนำข้าว ขาดทุนอย่างต่ำ 5.1 แสนล้าน ยังไม่รวมดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำลังงอกเงยต่อไป (ผมว่าถ้าเปิดเผยหลักการคำนวณมากกว่านี้ ผมว่าจะเห็นการขาดทุนถึง 7แสนล้านแน่นอน ยังมีการหมกเม็ดการคำนวณอยู่)

ยิ่งลักษณ์ทำความชาติเสียหายให้ชาติหลายแสนล้านบาท ถ้าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่มีการทักท้วงให้หยุดโครงการนี้แล้ว ประเทศนี้คนดีก็ยิ่งอยู่ยากมากขึ้น

----------------

ล่าสุด ได้มี อดีต สส. ปชป. ได้แสดงความเห็นชื่นชมบทความนี้ของผมแล้ว

ได้มีอดีต สส.ประชาธิปัตย์ ซึ่งปัจจุบันเขาได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว คือ คุณพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ได้เข้ามาอ่านและได้ชื่นชมบทความผมแล้ว

นี่คือสิ่งยืนยันว่า บทความเรื่องนี้ผมเขียนด้วยข้อมูลจริงแท้แน่นอน ทั้ง ๆ ที่ผมก็เขียนในบทความนี้ว่า ทุกรัฐบาลมีส่วนรับผิดชอบในวิกฤติ 40 ด้วยกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐบาลชวน

คุณพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ได้ตอบความเห็นของผม เมื่อผมไปโพสลิงค์บทความไว้ที่เพจโอ๊ค พานทองแท้

http://goo.gl/GXNP8w
คลิกอ่าน "ใครกู้IMF ใครใช้หนี้ไอเอ็มเอฟ ใครผลาญเงินเอาหน้า"

คลิกอ่าน ทำไม ปรส. ไม่แยกหนี้ดีหนี้เสียออกจากกัน ??
2 ความคิดเห็น:

 1. ลองดูสถานะการณ์ปัจจุบันซิ เงินคงคลังเหลือ 7หมื่นกว่าล้าน เกิดจากอะไร แล้วจะเกิดอะไรตามมา ลองวิเคราะห์และคาดเดาซิครับ ว่าจะเป็นไปตามที่คาดไหมในอนาคตอันใกล้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นี่ก็มาแสดงความเห็นโง่ ๆ อีกคน

   เงินคงคลัง คืออะไร ?

   ที่เหลือน้อยเพราะอะไร ? แล้วรู้ไหม เขาไม่ได้กู้เงินมาเก็บจนเต็มวงเงินกู้ ให้เสียค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อรักษาหน้าตาว่า มีเงินคงคลังเหลือเยอะ

   ยกตัวอย่างง่าย ๆ เงินคงคลังก็เอาเงินไปใช้สร้างสาธารณูปโภคใหญ่ ๆ สำคัญ ๆ โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากที่อิื่นมาทำไง จะได้ไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยเงินกู้แพง ๆ

   ถ้าเงินในคลังมีอยู่ ก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่สร้างไปสิ เช่นโครงการรถไฟฟ้ากำลังก่อสร้างกี่สายน่ะ เห็นไหม จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินให้เสียดอกเบี้ยแพง ๆ แล้วให้พวกนักการเมืองกินค่าต๊งจากการกู้เงินไง

   ถามโง่ ๆ นะ

   ลบ