วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ต้องมีหัวใจประชาธิปไตย ถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง


หากประเทศใดที่อ้างว่าใช้ระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่เคยสอนให้คนในชาติรู้ถึง หัวใจของประชาธิปไตยคืออะไร? 

ประเทศนั้นๆ ย่อมไม่มีทางเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงได้

ซึ่ง หัวใจของประชาธิปไตย โดยแท้จริง ก็คือ การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

หากคุณยังเห็นแก่ตัวมาก ๆ เช่น หนีภาษี เลี่ยงภาษี ขับรถผิดกฎจราจร วางของเกะกะทางเท้า นี่ก็คือการเห็นแก่ตัว ซึ่งไม่ใช่วิถีของคนรักประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่ง

ฉะนั้น การมีประชาธิปไตย จึงหมายถึง เห็นแก่ประโยชน์แห่งสังคมส่วนรวมเป็นหลัก คิดทำอะไรต้องนึกถึงสังคม และประเทศชาติ ต้องมาก่อน!!

และต้องไม่นำผลประโยชน์ของคนจำนวนมากมาเอาเปรียบรังแกผลประโยชน์ของคนส่วนน้อย

หากผู้คนส่วนใหญ่ในชาติยังเห็นแก่ตัว เห็นแก่ญาติพี่น้อง เห็นแก่วงศ์ตระกูล เห็นแก่พวกพ้อง มากกว่าชาติบ้านเมือง

แบบนี้เขาเรียกว่า ยังไม่มีจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยครับ

ฉะนั้น จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่แท้จริง ก็คือ ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่มากกว่าส่วนตน

ะนั้นถ้าไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยในประชาชนแล้วล่ะก็ การเลือกตั้งก็เป็นได้แค่ เลือกคนที่เห็นแก่ตัว เข้ามาทำงานเพื่อตัวเอง มากกว่าเพื่อชาติบ้านเมือง

ส่วนคำว่า ประชาธิปไตย ตามที่ฟายแดง รับรู้ ก็คือ การเลือกตั้ง และเสียงส่วนใหญ่

แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่ฟายแดงไม่รู้คือ จิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตย (หรือหัวใจประชาธิปไตย)

แล้วจิตวิญญาณประชาธิปไตยคืออะไร??

คำตอบก็คือ การเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนไงครับ ซึ่งไม่ใช่มีแต่การเลือกตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเท่านั้น

คนที่มีประชาธิปไตย ต้องรู้จักการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ก่อนนึกถึงแต่สิทธิเสรีภาพของตนเอง เพราะการใช้แต่สิทธิ แต่ไม่ทำหน้าที่ ก็ได้ชื่อว่า นั่นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงเช่นกัน

อย่างเช่น ถ้าคุณยึดทางเท้าชั่วกัปชั่วกัล อ้างว่าจน ไม่มีที่ทำกิน ขายของบนทางเท้าไปชั่วลูกชั่วหลาน แบบนี้ก็เรียกได้ว่า ไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย ครับ

ทำไมผมถึงว่าเช่นนั้น?

เพราะทางเท้าคือทางสาธารณะ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หากคุณยึดทางเท้าไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตนตลอดกาล แถมไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม นั่นก็คือความเห็นแก่ตัว ไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวม ซึ่งเท่ากับว่า ไม่ใช่คนที่มีหัวใจประชาธิปไตยที่แท้จริง

หรือคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยในชาติที่เจริญแล้ว เขาจะนึกถึงผู้ด้อยโอกาสกว่าในสังคม หรือผู้ด้อยโอกาสกว่าย่อมมาก่อนเสมอ เช่น ถ้าคุณขับรถ คุณเห็นจักรยานขี่อยู่ข้างทาง แต่อาจเกะกะคุณบ้าง เพราะถนนมันแคบ คุณบีบแตรไล่รถจักรยานให้หลบไปมากๆ นั่นก็เท่ากับว่า คุณไม่มีหัวใจประชาธิปไตยแล้วครับ เพราะจักรยานเขาก็มีสิทธิบนถนนเช่นกัน


ที่เห็นชัดที่สุด คือการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่นทางสาธารณะสำหรับคนพิการ หรือห้องน้ำสำหรับคนพิการ และที่ลืมไม่ได้อีกอย่างก็คือ การรับคนพิการเข้าทำงานจำนวนไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ความจริงจะมีธุรกิจสักกี่แห่งที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ? นี่ก็แสดงให้เห็นว่า เรายังห่างไกลคำว่าหัวใจประชาธิปไตย


หรืออย่างเช่น รัฐบาลชอบสร้างสะพานลอยมากๆ ให้่คนเดินเท้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ต้องลำบากเดินข้ามสะพานลอย เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญแก่คนจำนวนน้อยที่ขับรถมากกว่า นั่นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นกันครับ


ประเทศที่เจริญแล้ว คนเดินถนนเป็นใหญ่ อยากจะข้ามถนนตรงทางม้าลาย ก็ข้ามได้ทันที โดยแทบไม่ต้องมองรถด้วยซ้ำ รถยนต์มีหน้าที่ต้องหยุดให้คนข้ามก่อน ประเทศไหนเป็นแบบนี้ แสดงว่า คนในประเทศนั้นเข้าถึงหัวใจประชาธิปไตยได้มากแล้ว

อย่างเช่นที่ เวียดนาม ที่บอกว่า เขาเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เขากลับมีหัวใจประชาธิปไตยมากกว่าคนไทยเราเสียอีก เช่น การเดินข้ามถนนในเวียดนาม คนเดินข้ามไม่ต้องกลัวรถจะชนมากเท่ากับคนขับรถต่างหากที่ต้องคอยระวังคนข้ามถนน

แต่คนไทยที่เคยไปเที่ยวเวียดนามกลับไม่กล้าข้ามถนน เพราะกลัวการจราจรที่วุ่นวายมากในเวียดนามจะมาชน ในขณะที่คนเวียดนามกลับเดิมดุ่ม ๆ ข้ามถนนได้อย่างง่ายดาย

-----------------

คนจำนวนมาก คิดแค่ว่า ฉันไปเลือกตั้ง ก็เท่ากับฉันมีประชาธิปไตยแล้ว ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดมาก ๆ

เพราะการเลือกตั้ง เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมด เพราะทุกระบอบการปกครอง ก็มีการเลือกตั้งด้วยกันทั้งนั้น (เช่นที่ประเทศจีนก็มีการเลือกตั้ง คนที่จะเข้าไปในสภาคอมมิวนิสต์ได้ ต้องผ่านเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศมาแล้ว)

หากไปเลือกตั้ง โดยที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก เราก็จะมีประชาชนที่เห็นแก่อามิสสินจ้างออกไปเลือกตั้ง

ซึ่งอามิสสินจ้างไม่ได้หมายถึงแค่การซื้อสิทธิขายเสียงเท่านั้น แต่ประชานิยมแบบโง่ๆ เช่น พรรคการเมืองบอกจะแจกนั่นแจกนี่ หากเขาได้เป็นรัฐบาล นั่นก็เท่ากับว่า คนที่ออกไปเลือกตั้งพรรคนั้นๆ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงว่า ผลกระทบจากประชานิยมแบบผิดๆ นั้น จะมีผลกระทบเสียหายตามมาต่อชาติบ้านเมืองอย่างไร

การเลือกตั้งเช่นนั้น จึงไม่ใช่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงเช่นกัน ครับ

--------------------------

อธิบายเสริม

เช่นหาเสียงว่า ค่าแรง300บาทเอามั้ยค้า? หรือ เงินเดือนปริญญาตรีหมื่นห้า เอามั้ยค้า?

นี่คือการซื้อเสียงด้วยนโยบาย ซึ่งหากสังคมตอนนี้มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีคุณธรรมอยู่ ป่านนี้พรรคการเมืองที่หาเสียงแบบนี้ ต้องโดนกฎหมายเลือกตั้งเล่นงาน ในความผิด สัญญาว่าจะให้แล้วครับ

หรือเรื่องหาบเร่แผงลอย ผมไม่ได้ห้ามถ้าใครจะขายหาบเร่ในที่เขาอนุญาตให้ขาย แต่ผมติงว่า พื้นที่สาธารณะที่อนุโลมให้ขาย ก็ควรให้กับคนที่หมดทางทำกิน หรือเดือดร้อนด้วยสาเหตุฉุกเฉิน เช่นบ้านไฟไหม้ เป็นต้น

การขายบนทางสาธารณะถ้าจะอนุโลมให้ขายในบางแห่ง ก็ควรขายแต่แค่พอเก็บเงินได้สักระยะ แล้วต้องไปหาขยับขยายไปหาที่ทางที่ถูกต้องเช่นตลาดนัด ตลาดสด ไปขายต่อไป

ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่รายเดิมๆ ยึดทางสาธารณะขายของตัวเองไปเป็นสิบปียี่สิบปี จนรวยก็ไม่ไปหาที่ทางอื่นขายแทน แถมตัวเองเลิกขายก็ให้ญาติพี่น้องลูกหลานมาขายต่ออีก เรียกว่ายึดทางสาธารณะเป็นของครอบครัวตัวเอง  แบบนี้ไม่ถูกต้อง

ที่ถูกต้องคือพอขายได้สักระยะ ก็ควรเปิดทางให้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าได้เข้ามาขายบ้าง

คลิกอ่าน เมื่อประชาธิปไตยไม่เท่ากับการเลือกตั้งวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำตัดสินศาล กับ พจนานุกรม และตรรกะฟายแดงคำตัดสินศาล กับพจนานุกรม และตรรกะฟายแดง

เวลาศาล นำพจนานุกรมมาประกอบการตัดสินคดี มักจะมีแกนนำแดง สร้างวาทะกรรมโง่ๆ หลอกฟายแดงว่า ระบบยุติธรรมไทยใช้พจนานุกรมตัดสินคดี

นี่คือวาทะกรรมเท็จที่ใช้สำหรับหลอกพวกฟายแดงเท่านั้น

สืบเนื่องมาจากคดีชิมไปบ่นไป และยกโขยงหกโมงเช้า ของนายกสมัคร สุนทรเวช ว่าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 หรือไม่

รัฐธรรมนูญมาตรา 267 บัญญัติว่า

ห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นลูกจ้างของบุคคลใด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นไปโดยชอบ ป้องกันมิให้การกระทำขัดกันของผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดการขาดจริยธรรม ซึ่งยากต่อการตัดสินใจ ทำให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะ จะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะขัดกันในลักษณะที่ประโยชน์ส่วนตัวจะได้มาจากการเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ อันทำให้เจตนาของรัฐธรรมนูญดังกล่าวบรรลุผล

------------

ทีนี้คำว่า ลูกจ้าง มีอยู่ทั้งในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งแต่ละกฎหมายที่กล่าวมานั้น ได้ให้ความหมายของคำว่า ลูกจ้าง แตกต่างกันไป ตามเหตุผลและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้น ๆ

แต่กฎหมายที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนอยู่ในสถานะต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น

เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงจำเป็นต้องครอบคลุมความหมายให้กว้างที่สุดเพื่อรับรองสถานะสถาบันและสิทธิเสรีภาพของประชาชนกำหนดพื้นที่ฐานการดำเนินการของรัฐให้รัฐได้ใช้กับสภาวการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์

ดังนั้นคำว่า "ลูกจ้าง" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 จึงมีความหมายกว้างกว่าคำนิยามของกฎหมาย หรือการแปลตามความหมายทั่วไป

ศาลจึงต้องยึดความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกคน

ดังนั้นในความหมายของ "ลูกจ้าง" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงหมายถึง ผู้รับจ้างทำการงาน ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้าง โดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดยมิได้คำนึงถึงว่าจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นหากได้มีการตกลงรับจ้างกันทำการงานการแล้วย่อมมีความของคำว่า "ลูกจ้าง" ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ทั้งสิ้น


-----------------------

เพราะพจนานุกรมราชบัณฑิต คือสิ่งสำคัญที่สุดในทุกตำราเรียน ทุกตำรากฎหมาย ใช้ในการอ้างอิงว่า คำในภาษาไทยคำนั้นๆ มีความหมายที่ชัดเจนอย่างไรกันแน่

เมื่อเกิดข้อถกเถียงในการตีความหมายของคำนั้น ๆ ในทุกๆ คดีความ ซึ่งลองไปถามนักกฎหมายดูได้ ว่า ศาลได้ยึดพจนานุกรมใช้เป็นหลักในการตีความมาแล้วในหลาย ๆ คดี ไม่ใช่เฉพาะแค่คดีการเมืองเท่านั้น

ซึ่งถ้าไม่ให้ศาลไทยอ้างความหมายภาษาไทยที่ถูกต้อง จากพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ แล้วจะให้อ้างจากไหนเล่า?

หรือจะให้อ้างพจนานุกรมมอนเตเนโกรแทน ?? จึงจะยุติธรรม เพราะพ่อฟายแดงเป็นคนมอนเต ??

ถ้าคนไทยไม่ยึดพจนานุกรมราชบัณฑิตไว้เป็นหลักของภาษาไทยแล้ว

ต่อไปก็คงมีควายโง่ๆ ที่แยกแยะไม่ได้ว่า คำว่า เรือดำน้ำ แตกต่างจาก เรือดันน้ำ อย่างไร

คำว่า คอนกรีต อ่านว่าอย่างไร

คำว่า อำเภอ ต่างจากคำว่า จังหวัด อย่างไร

หรือ แยกแยะไม่ได้กระทั่งคำว่า เมือง ต่างจากคำว่า ประเทศ อย่างไร

จริงมะ? ยัยปูนิ่ม !!ประเทศไทยโชคร้ายที่มีนักการเมืองชั่ว ๆ ก็ว่าแย่แล้ว

แต่ที่แย่ยิ่งกว่าคือ มีควาย 15 ล้านเสียงนี่แหละ !!คลิกอ่าน หลังนีล อาร์มสตรองตาย กับประเด็น มนุษย์เคยไปเหยียบดวงจันทร์จริงหรือ?
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลังนีล อาร์มสตรองตาย กับประเด็น มนุษย์เคยไปดวงจันทร์จริงหรือ?

หลังการเสียชีวิตของนีล อาร์มสตรอง Neil Alden Armstrong (First Man on the Moon)

พอดีผมได้พูดคุยกับเพื่อนในเพจ ในประเด็นเรื่องมนุษย์เคยไปเหยียบดวงจันทร์จริงหรือไม่?

จึงขอรวบรวมมาเก็บไว้ให้คนอื่นๆ ได้ลองอ่านกันนะครับ

แต่ก่อนอื่น ขอไว้อาลัยให้แก่นีล อาร์มสตรอง นักบินอวกาศคนแรกที่เหยียบลงบนดวงจันทร์ ซึ่งท่านได้จากไปด้วยวัย 82 ปีสำหรับใครก็ตามที่อ่านบทความของผมมาตลอด จะรู้ได้เลยว่า ผมเองไม่ค่อยชื่นชมสหรัฐอเมริกาในหลายๆ เรื่อง จนผมเคยตั้งนิยามสหรัฐอเมริกาในทางลบไว้แล้ว

และในกรณีสหรัฐส่งมนุษยืไปดวงจันทร์จริง หรือไม่ ? ผมเองไม่มีความรู้มากพอจะฟันธงว่า ได้ไปจริงๆ หรือไม่?

แต่ผมจะใช้หลักตรรกะตามเหตุผลที่ผมมี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใดๆ ผมใช้แค่หลักความน่าจะเป็นในการวินิจฉัย ซึ่งตามความเห็นผม น่าจะเชื่อได้ว่า สหรัฐได้ส่งมนุษยืไปลงบนดวงจันทร์มาแล้วจริงๆ 

แต่หากใครอยากดูเหตุผลที่นาซ่าเคยใช้หักล้างสารคดีจับผิดชุดนั้น ให้คลิกไปอ่านได้ที่นี่ครับ คลิก!!

ทีนี้ผมจะขอรวบรวมหลักตรรกะความน่าจะเป็นที่ผมได้พูดคุยกับแฟนเพจมาลงนะครับ
akecity เขามีการถกเถียงกันหนักในสหรัฐ และมีการชนกันด้วยข้อมูลแล้ว สรุปแล้วว่า สหรัฐส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์จริงครับ แม้แต่โซเวียตรัสเซียและจีน ก็ยอมรับว่า สหรัฐไปดวงจันทร์จริงๆ เพราะเคยมีการส่องกล้องเห็นธงชาติสหรัฐบนดวงจันทร์จริงๆ ครับ ^^

ตอนนี้คนสหรัฐเขาเชื่อกันแล้วครับ สารคดีเขาเฉลยออกมาแล้ว และบริษัทที่ทำสารคดีจับผิดก็ยอมรับแล้วว่าเขาสร้างสารคดีจับผิด ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงทางทีวี

หรือมีผู้ถามมาว่า ถ้าสารคดีนั้นทำเพื่อความสนุก เขาไม่กลัวโดนฟ้องเหรอครับ?

akecity โลกวิทยาศาสตร์เขาเปิดโอกาสให้สงสัย และถกเถียงกันได้ครับ ซึ่งผู้ไม่เชื่อเขาได้จนมุมเหตุผลของNAZA กันไปแล้ว และสารคดีก็ยอมรับว่า เขาแค่คิดเล่นๆ เท่านั้น และคงไม่มีใครเขาฟ้องร้องกันหรอกครับ เพราะเขาชนกันด้วยข้อมูลหลักฐานไปแล้ว ตามเสรีภาพทางความคิด เขาสงสัย นาซ่าก็ชี้แจงหักล้างเคลียร์ไปแล้วครับ

ถ้ามีประเทศไหนแน่จริง ก็ออกมาโวยได้ว่า สหรัฐไม่ได้ไปดวงจันทร์ แต่ปรากฏว่า ไม่มีครับ ก็รอคนไทยนี่แหละไปโวย ^^หรือมีผู้ถามมาว่า ส่องเห็นด้วยเหรอ. เชื่อก้อโง่อีกแล้ว. ผมไม่เชื่อครับ. แต่ไม่ว่าไรใครนะ. ความคิดส่วนตัว.?

akecity ดวงจันทร์ไม่ได้ไกลโลกกว่าดาวดวงอื่นนะครับ หลังจากสหรัฐไปดวงจันทร์ โซเวียตเขาตามดูตลอด เขาใช้กล้องที่อยู่บนยานอวกาศ หรือกล้องดูดาวขนาดยักษ์ของเขาส่องนิดเดียวก็เห็นแล้วครับ โซเวียตจึงไม่กล้ามาหักล้างมาตลอด มีแต่อเมริกันชนเองนั่นแหละ ที่ชอบจับผิดเพื่อความบันเทิงทางทีวีครับ กล้องดูดาวน่ะมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับ
akecity สารคดีของคนอเมริกันที่ทำเรื่องจับผิดไปดวงจันทร์นั้น เราคนไทยไม่เคยมีเทคโนโลยีของตัวเองออกนอกอวกาศได้เองเลย โซเวียตรัสเซีย กับ จีน เขาเจริญเรื่องอวกาศมากกว่าไทยเยอะ จนไม่อาจเอามาเปรียบเทียบกันได้

หากสหรัฐโกหกว่าไปดวงจันทร์ ป่านนี้สหรัฐคงโดนโซเวียตรัสเซีย คู่แข่งสงครามเย็น หรือ จีน เล่นงานน่วมไปแล้ว จริงมะ?

ขนาดประเทศที่ส่งมนุษย์ไปอวกาศด้วยเทคโนโลยีของตนเอง อย่างจีน และโซเวียต ก็ยังยอมรับว่า สหรัฐไปดวงจันทร์แล้วจริงๆ

แต่ดันมีคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอวกาศสักขี้เล็บ ดันเชื่อตามสารคดีลวงโลกของบริษัททีวีในอเมริกา ว่า มนุษย์ไม่เคยไปดวงจันทร์

ผมว่า ตรรกะเพี้ยนนะครับ จริงๆ ขอบอก

แค่ทฤษฎีฟิสิกส์ ฟิสิกส์ควอนตัม ขั้นพื้นฐานพวกเรายังไม่รอด ดันมั่นใจเลยว่า สหรัฐไม่เคยไปเหยียบดวงจันทร์ ^^
akecity เราต้องไม่ลืมนะว่า สารคดีจับผิดเหยียบดวงจันทร์ก็เป็นสารคดีของคนอเมริกัน นะครับ
ตอนนี้สารคดีเขาเจอนาซ่าหักล้างเหตุผลได้หมดไปแล้ว

หากใครจะไม่เชื่อ ควรมีทฤษฎีที่เจ๋งกว่า สารคดีของอเมริกันชิ้นนั้น
เพราะหากใครอ้างว่าไม่เชื่อ แต่ไม่มีข้อมูลที่เจ๋งกว่าสารคดีที่คนอเมริกันทำขึ้นมา คุณก็ยังตกเป็นทาสทางความคิดของอเมริกันเหมือนเดิม เพราะสารคดีนั้นก็ของอเมริกัน

หากจะหักล้างว่าไม่เชื่อว่า สหรัฐไปดวงจันทร์แล้ว ต้องอย่าอ้างตามเหตุผลของสารคดีอเมริกันเรื่องนั้นอีก ทำได้หรือไม่? เท่านั้นแหละ

โลกแห่งเสรีภาพทางความคิด ไม่ต้องการให้ใครเชื่อเหมือนกัน100% แต่ต้องมีหลักฐานเหตุผลที่เหนือกว่าจริงๆ เท่านั้นมาหักล้างครับ

เพราะโซเวียตรัสเซียเป็นชาติแรกที่ไปถึงดวงจันทร์ด้วยยานไร้คนขับ "ลูน่า 2" (Luna 2) ซึ่งโหม่งพื้นผิวดวงจันทร์ในปี 2502

ฉะนั้น คุณคิดว่า สหรัฐจะหลอกโซเวียตเรื่องไปเหยียบดวงจันทร์ได้หรือ?

เทคโนโลยีอวกาศของโซเวียตแม้จะแพ้สหรัฐ แต่ก็คงไม่น่าโง่ขนาดโดนสหรัฐหลอกได้หรอก

หากโซเวียตจะใช้หอดูดาวขนาดยักษ์ของตน ตามดูปฏิบัติการของยานอพอลโลลงดวงจันทร์ ที่มีการถ่ายทอดสดทั่วโลกในวันนั้น คุณคิดว่า แค่นี้โซเวียตจะทำไม่ได้เชียวเหรอ ?Luna 2 was the second of a series of spacecraft launched in the direction of the Moon. The first spacecraft to land on the Moon, it impacted the lunar surface east of Mare Serenitatis near the Aristides, Archimedes, and Autolycus craters.

Luna 2 was similar in design to Luna 1, a spherical spacecraft with protruding antennae and instrument parts. The instrumentation was also similar, including scintillation- and geiger- counters, a magnetometer, and micrometeorite detectors. The spacecraft also carried Soviet pennants. There were no propulsion systems on Luna 2 itself.


After launch and attainment of escape velocity on 12 September 1959 (13 September Moscow time), Luna 2 separated from its third stage, which travelled along with it towards the Moon. On 13 September the spacecraft released a bright orange cloud of sodium gas which aided in spacecraft tracking and acted as an experiment on the behavior of gas in space. On 14 September, after 33.5 hours of flight, radio signals from Luna 2 abruptly ceased, indicating it had impacted on the Moon. The impact point, in the Palus Putredinus region, is roughly estimated to have occurred at 0 degrees longitude, 29.1 degrees N latitude. Some 30 minutes after Luna 2, the third stage of its rocket also impacted the Moon.

The mission confirmed that the Moon had no appreciable magnetic field, and found no evidence of radiation belts at the Moon.


-----------------

คำถามสำคัญ ตอนนี้ธงชาติสหรัฐอเมริกา ยังอยู่หรือไม่ ?

คำตอบคือ ผมคิดว่า ไม่น่าจะอยู่แล้วครับ

เพราะในตอนกลางวัน อุณหภูมิบนดวงจันทร์ สูงมากถึง 123 องศาเซลเซียส ส่วนตอนกลางคืน อุณหภมิบนดวงจันทร์ ต่ำสุดอาจถึง - 233 องศาเซลเซียส 

อีกทั้งรังสีต่าง ๆ ในจักรวาลที่ส่องมาบนดวงจันทร์ ก็มีความเข้มข้นสูงกว่าบนโลกเราหลายเท่า เพราะดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไว้คอยสกัดกั้นความร้อนรวมถึงรังสีต่าง ๆ ที่มาจากดวงอาทิตย์

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผมว่า ธงชาติสหรัฐอเมริกา คงหายไปนานแล้วครับ

----------------

ล่าสุด จีนไปถึงดวงจันทร์แล้ว


สถานีโทรทัศน์กลางแห่งชาติจีน (CCTV) ถ่ายทอดภาพขณะที่ยานโรเวอร์ “อี้ทู่” หรือ “กระต่ายหยก” ลำแรกของจีนแล่นสู่พื้นผิวดวงจันทร์อย่างราบรื่น เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.56

โดยจีนได้ส่งภารกิจสำรวจดวงจันทร์ “ฉางเอ๋อ-3” ซึ่งได้พกอุปกรณ์ลงจอดและยานโรเวอร์ “อี้ทู่” หรือ “กระต่ายหยก” สู่อวกาศในวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา และลงจอดบนดวงจันทร์ในวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อทำการสำรวจทางธรณีวิทยาพื้นผิวดวงจันทร์ (ภาพ - เอพี)

จีนถือเป็นชาติที่ 3 ต่อจาก รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ที่เคยส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์

ฉะนั้น คงน่าจะจบเสียทีว่า นีล อาร์มสตรองเคยไปเหยียบวงจีนทร์หรือไม่นะครับ

อ้อ หลังจากอพอลโล11 ของนีล อาร์มสตรอง ที่เคยลงบนดวงจันทร์แล้ว ก็เคยมีมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีก 4 หนนะครับ คือ อพอลโล 12 14 15 16 ตามลำดับ


คลิกอ่าน เก็บตก หลังศาลปล่อยแกนนำแดงรอดคุก
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เก็บตก หลังศาลปล่อยแกนนำแดงรอดคุก


ก่อนเข้าฟังคำพิจารณาของศาลอาญา


ศาลอาญามีคำสั่งให้ถอนประกันนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก เพียงตัวเดียว ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ และแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)อีก18ตัว ศาลไม่มีคำสั่งให้ถอนประกันหน้าซีดเชียวนะมรึง !!

แต่พอเจ๋ง ติดคุก ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร เพราะมีฟายแดงนำชุดคาราโอเกะ ไปให้เจ๋งควรญเพลงเห่าๆ ถึงในคุก
คลิกอ่าน โต้ง กิตติรัตน์ โกหกสีดำต่างหาก!!


วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โต้ง กิตติรัตน์ โกหกสีดำต่างหาก !!


ก่อนอื่นเรามาย้อนดูคำพูดเก่าๆ ของคนในรัฐบาลนี้กันก่อน

7 ธ.ค. 54 ไทยรัฐออนไลน์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะคงเป้าหมายการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและ บริการไทยปี 2555 ไว้ที่ 15% มูลค่า 224,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะไม่มีการทบทวนใหม่หรือหากจะทบทวนใหม่ก็จะเป็นการปรับเพิ่มขึ้น


16 มิ.ย. 55 มติชนออนไลน์

ในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจยุโรปกับไทยน่าจะเป็นทางอ้อม เนื่องจากปัจจุบันไทยส่งออกไปยุโรปเพียง10% โดยมั่นใจว่า ในปีนี้เป้าส่งออกยังอยู่ 15% และเชื่อว่าศักยภาพปัจจุบันสามารถดำเนินการเป็นไปได้ถึงตามเป้า เพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พยายามสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อให้มีการค้าขายมากขึ้น จึงสามารถเพิ่มตลาดได้อีกหลายพื้นที่


30 มิ.ย. 55 INN NEWS

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งออก กล่าวว่า "รัฐบาลมีความเป็นห่วงและกังวลต่อปัญหาวิกฤติหนี้ยูโรโซน จะกระทบต่อภาคส่งออกของประเทศ ขณะที่รัฐบาลก็ไม่อยู่ในความประมาท โดยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา ประกอบด้วย สภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 9 กระทรวง เพื่อติดตามสถานการณ์ยูโรโซนอย่างใกล้ชิด และผลกระทบที่มีต่อการส่งออกของไทย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี มั่นใจว่า "หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และปรับวิธีการอย่างจริงจัง จะสามารถส่งออกตามเป้าหมายร้อยละ 15 ได้อย่างแน่นอน"


15 ส.ค. 55 ASTV ออนไลน์

นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “เมดอินไทยแลนด์ 2012” ว่า แม้ขณะนี้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวอย่างชัดเจน และตัวเลขส่งออกครึ่งปีแรกของไทยไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าการส่งออกไว้ที่เติบโตร้อยละ 15 เช่นเดิม"

“ยังเหลือเวลาอีก 5-6 เดือนที่จะทำให้ถึงเป้าส่งออก 15% แม้เวลานี้ตัวเลขยังไม่เข้าเป้า แต่ทุกฝ่ายก็พยายามจะผลักดัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ซึ่งเราทำได้เพียงแค่ป้องกัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการส่งออกพยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ไปถึงเป้าโต 15% หรือถ้าผิดพลาดก็จะต่ำกว่าเป้าไม่มากนัก” นายภูมิกล่าว


---------------------------

คนในรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ ให้ข่าววันเดียวกัน แต่ต่างกันสิ้นเชิง


23 สิงหาคม 55 แนวหน้าออนไลน์

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ยังคงยืนยันเช่นเดิมว่า "เป้าหมายการส่งออกในปี 2555 จะขยายตัวที่ 15% ตามเดิม แม้ สภาพัฒน์จะพิจารณาปรับลดคาดการณ์การส่งออกในปีนี้ลง ขณะที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจจะเป็นเพียงการประเมินสถานการณ์เท่านั้น"


23 สิงหาคม 55 ไทยรัฐออนไลน์

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า เชื่อว่าการจัดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มยอดมูลค่าการส่งออกให้กับสินค้าไทยได้เพิ่มขึ้น ส่วนจะทำให้การส่งออกทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย 15% ได้หรือไม่นั้น ยังเชื่อว่าจะทำได้ เพราะถ้าในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีนี้ ส่งออกได้มูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 21,000-22,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยอดส่งออกทั้งปีก็จะใกล้เคียงเป้าหมาย 15% โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้าย น่าจะเป็นบวกได้มาก

ล่าสุด 23 สิงหาคม 55 

วันเดียวกันกันกับที่นายบุญทรง รมว.พาณิชย์ เพิ่งจะออกมาให้ข่าว ก็คือ นายกิตติรัตน์ ออกมายอมรับว่า โกหกที่ตั้งเป้าเกินจริงไว้ ทั้งๆ ที่รู้มานานแล้วว่า ทำไม่ได้แน่ตามเป้าแต่จำเป็นต้องโกหกเพื่อหลอกนักลงทุนให้เชื่อมั่น (หรือหลอกเพือให้ภาพลักษณ์รัฐบาลดีกันแน่?)


5555555555 นี่เป็นแค่เรื่องแรกที่ต้องออกมายอมรับว่าโกหกแล้ว ผมมั่นใจว่า รัฐบาลนี้ยังจะมีเรื่องโกหกที่ต้องออกมายอมรับต่อไป ๆ อีก เช่น จำนำข้าวที่ล้มเหลวไปแล้ว แต่พยายามจะหลอกฟายแดงต่อไปเพื่อเอาตัวรอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึง

และที่นายกิตติรัตน์ ออกมายอมรับว่า โกหกในวันนี้ ไม่ใช่เพราะกล้าหาญ หรือ White lie อะไรหรอกครับ แต่เพราะจำนนต่อหลักฐานซะมากกว่า แปลง่ายๆ ว่า แถไม่ออกแล้วไงครับ

ปีที่แล้ว นายกหลอกนักลงทุนเรื่องน้ำว่า เอาอยู่ จนนักลงทุนญี่ปุ่นโวยว่า หลงเชื่อรัฐบาลจนเสียหายนับหมื่นล้าน
ปีนี้ กิตติรัตน์ หลอกนักลงทุนว่า ส่งออกไปโลด15%
การไปหลอกนักลงทุนให้เขาเข้าใจผิด ก็ถือว่า เป็นบาปแล้ว แต่ดันมาบอกว่า เป็นการโกหกสีขาว

ถุย!! ถ้าเด็กๆ ได้ยินผู้ใหญ่โกหก แล้วบอกว่าไม่ผิด แบบนี้ยิ่งทำให้จริยธรรมของคนไทยแย่ลงไปอีก

หากเป็นนักการเมืองที่มีมโนสำนึกในต่างประเทศ ถ้าทำไม่ได้ตามเป้า เขาต้องก้มหัวขอโทษประชาชน พร้อมกับลาออกแสดงสปริตไปแล้ว !!


วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอบโอ๊ค พานทองแท้ ใครสั่งฆ่าประชาชน98 ศพ ตอน2

แล้วที่ใส่ร้ายกันนักว่า ทหารเผาเมืองเอง e โอ๊ค มรึงเคยอ่านบันทึกลับการ์ดเสื้อแดงวันราชประสงค์แตก มั้ย? บทความนี้อยู่ในเว็บไทยอีนิวส์ เอง คลิกอ่านบทความ บันทึกลับการ์ดเสื้อแดงวันราชประสงค์แตก ที่นี่

โดยเฉพาะส่วนสำคัญที่ผมได้ตัดมาให้ดู ที่เขาเขียนว่าใครเผา? และชวนกันไปเผาต่อที่ไหน? ซึ่งแม้ไม่ระบุว่าที่ไหน ก็เดาได้ว่า น่าจะไปแถวราชประสงค์ !!

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!---------------------------


เรื่องความชั่ว ของเสื้อแดงมีมากมายตั้งปี2552 จนมาถึงปี 53 ให้ผมยกมาทั้งหมดคงยาวมาก เช่น สั่งแท๊กซี่ปิดแยกอนุสาวรีย์ จนทำให้ผู้ป่วยใน รพ.ราชวิถี เดือดร้อน เพราะการจราจรถูกปิดหมด ออกซิเจนในโรงพยาบาลก็เริ่มหมด

หรือจะเป็น เสื้้อแดงนำรถแก๊สไปจอดที่ย่านแฟลตดินแดง จำได้มั้ย? ผู้คนแถวนั้นเขาด่าเสื้อแดงขนาดไหน และเขาขอบคุณทหารกันขนาดไหน


หรือจะเป็นชาวนางเลิ้งถูกยิงตาย ซึ่งคนนางเลิ้งมั่นใจว่า ต้องเป็นพวกเสื้อแดงยิง

หรือจะเป็นเสื้อแดงจะไปเผามัสยิด ซอยเพชรบุรี 7ผมคงไม่อยากยกมาหมด แต่ทั้งหลายทั้งปวงเพราะทักษิณและเสื้อแดง ไม่สามารถหาคนตายมาใช้ล้มรัฐบาลได้ จึงต้องการให้มีคนตายในปี53 ให้ได้ และที่ต้องสั่งเก็บเสธ.แดง เพราะเขาคือผู้กุมความลับเรื่องกองกำลังไม่ทราบฝ่าย หรือนักรบโรนินของเสธ.แดง

เมื่อเสธ.แดง ตายไป นักรบโรนินซึ่งค่อนข้างบ้าระห่ำอยู่แล้ว จึงไม่มีใครคุม จึงได้กระทำการฆ่าประชาชนและทหาร เพื่อใช้ใส่ร้ายและโค่นล้มรัฐบาล

แน่นอน ความผิดพลาดของการเข้าสลายการชุมนุมอาจเกิดขึ้นได้ แต่ถามว่า ถ้ามีผู้บริสุทธิ์ตาย ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ ทักษิณ หรือ รัฐบาล??

คิดง่ายๆ แค่นี้ มีแต่ควายแดงเท่านั้นที่คิดไม่เป็น

-------------------

คดีนายไสว ทองอ้น โดนทหารยิง

จากรูป ทักษิณโชว์รูปนายไสว ทองอ้ม จะรอดชีวิต แต่ต่อมาเขาก็ชนะคดีในศาลแพ่งเมื่อเดือนมิถุนายน2554 ว่าทหารเป็นผู้ยิงเขา ศาลแพ่งชั้นต้น ตัดสินให้กองทัพชดใช้ค่าเสียหายให้นายไสว เป็นเงิน1,200,000 บาท

แต่ผมขอถามย้อนกลับไปว่า เหตุการณ์สลายการชุมนุมแยกดินแดงปี52  ใครกันแน่เริ่มใช้ความรุนแรงก่อน

คลิปเสื้อแดงปาระเบิดเพลิงและขับรถพุ่งชนทหารแยกดินแดง

ตรรกะเสื้อแดงคือ กระทำการรุนแรงต่อทหารได้ ทหารสามารถตายได้ ทหารห้ามป้องกันตัวเอง แต่เสื้อแดงทำรุนแรงต่อทหารได้ใช่มั้ย?

ผมขอยกตัวอย่างคลิปเหตุการณ์ที่ทหารมีปืน แต่ทหารไม่ยอมป้องกันตัวเอง สุดท้ายทหารต้องเป็นฝ่ายตายเอง!!


แล้วประชาชนที่นางเลิ้งตาย ทหารตาย ใครจะรับผิดชอบ ? ทำไมเสื้อแดงไม่พูดถึงบ้าง?

เสื้อแดงบุกทุบรถนายอภิสิทธิ์ และนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ อย่างรุนแรง ทำไมเสื้อแดงไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบ บ้าง ?

ประชาชนที่เดือดร้อนตอนเสื้อแดงบุกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือประชาชนที่ตายเพราะเสื้อแดงขวางไม่ให้ไปโรงพยาบาล ใครควรรับผิดชอบ?

และลองไปอ่านข่าวนี้ ว่า นายไสว ไม่ได้โดนยิงด้วย M16 แต่ถูกยิงด้วยปืนกระสุน9 มม. ซึ่งอาจเป็นของฝ่ายแดงก็ได้ แต่โยนความผิดให้ทหาร

คลิกอ่านข่าว

และลองไปอ่านข่าวนี้ว่า เสื้อแดงมันกระทำอย่างไรบริเวณโรงพยาบาลราชวิถีเมื่อปี 52 คลิกอ่านข่าว

ซึ่งแม้แต่น้องสาวของนายไสวตอนที่เฝ้าดูแลพี่ชายที่โรงพยาบาล ก็แสดงความเห็นว่า ที่พี่ชายถูกยิงน่าจะเกิดจากกลุ่มผู้ต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรง

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!


ก็อย่างว่า นายไสว โดนยิงสลบไปแล้ว เขายังฝังใจว่า ทหารยิงเขา ซึ่งก็อาจเป็นไปได้หรือไม่ใช่ก็ได้

แน่นอน! การเข้าสลายผุ้ชุมนุม ย่อมเกิดความผิดพลาดได้ แต่ทหารก็ทำตามหน้าที่ หากทหารทำหน้าที่ผิดพลาดจนมีผู้เสียชีวิตเพราะทหาร ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียชีวิต

แต่ถามว่า แล้วที่ทหารตาย และผู้ที่ต่อต้านเสื้อแดงตายจากเสื้อแดงล่ะ ฝ่ายเสื้อแดงทำไมไม่มีการชดใช้เงินให้ทหารและผู้บริสูทธิ์คนอื่นๆ ด้วยเงินเสื้อแดงบ้าง ? เห็นแต่ใช้เงินภาษีของชาติทุกกรณี

ส่วนทหารเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐก็ต้องรับผิดชอบชดใช้แทนทหารที่กระทำผิดพลาดอยู่แล้ว

ทีนี้มาดูผลสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกลางที่สุด (ข้อมูลวิกิพีเดีย)

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!
---------------------------


ทีนี้ผมขอย้อนให้กลับไปดู ช่วงเหตุการณ์พฤษภาคมปี 53 อีกครั้ง ฮิวแมนไรท์ วอช เขาแถลงการณ์อย่างไร ในช่วงนั้น

มติชนสังเกตที่ผมขีดเส้นแดงไว้ การใช้กำลังอย่างผิดกฎหมายต้องใช้ในกรณีที่มีบุคคลเป็นภัยต่อชีวิตของผู้คนอื่น ๆ เท่านั้น

นั่นแสดงให้เห็นชัดว่า ทหารย่อมมีสิทธิใช้อาวุธจริงได้ เพราะเสื้อแดงมีอาวุธทำเอง และอาวุธอื่นๆ รวมทั้งกองกำลังแฝงที่คอยทำร้ายทหารแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ด้วย

แม้แต่CNN ก็ถ่ายชายร่างใหญ่ ซึ่งภายหลังก็จับได้ว่าเป็นการ์ดเสื้อแดง ชื่อไอ้ยักษ์ถืออาวุธบนสถานีรถไฟฟ้า แล้วรู้มั้ยตรรกะพวกแดงเถียงว่ายังไง มันบอกว่า ไอ้ยักษ์ยึดปืนได้จากทหาร (แมร่งเก่งนะ มือเปล่าไปยึดปืนจากทหารได้)

เวลาเขาถ่ายคลืปเจอว่ามีพวกกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารถืออาวุธ ฟายแดงก็แถว่า ยึดได้จากทหาร แล้วที่ยึดได้จากทหารมันเอามายิ­งคนอื่นก็ได้ใช่มั้ย? พอนำอาวุธที่อ้างว่ายึดจากทหารไปยิงคนตาย ก็จะอ้างว่า เป็นปืนเป็นกระสุนของทหาร ทหารเป็นคนยิง!!


ข่าวสดออนไลน์

อย่างในบางคลิป เสื้อแดงจุดประทัด แล้วทำท่าเสมือนยิงปืน จึงทำให้ทหารเข้าใจผิดได้ว่า เสื้อแดงมีปืนจริง ทหารเขาก็ต้องยิงพวกมีปืน แล้วแบบนี้จะโทษใครได้ล่ะ ?

หรือตอนแกนนำประกาศให้สลายการชุมนุมแล้วกลับบ้าน ก็ไม่ยอมกลับเอง แกนนำเขาไปมอบตัวหมดแล้ว แต่ก็ยังมีพวกอันธพาลอยากสู้อยู่ จะโทษทหารฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูก


คลิปเสื้อแดงทำท่าเหมือนยิงปืน แต่จุดประทัดหลอกทหาร


อย่าลืมว่า มีหลายครั้งที่ทหารถูกเสื้อแดงยึดอาวุธไปได้ รายงานข่าวแจ้งว่า มีกระสุนทหารหายไปเยอะ หากทหารมีเจตนาฆ่าประชาชนจริงๆ กระสุนที่ทหารใช้ไปนับแสนนัด คงทำให้คนตายเป็นพันคนแล้ว จริงมั้ย?

ไม่มีประโยชน์อะไรที่ทหารอยากให้ผู้มีบริสุทธิ์ตาย เพราะทหารและรัฐบาลจะมีแต่เสียกับเสีย แต่ฝ่ายเสื้อแดงมีทั้งM79 มีทั้งอาวุธสงคราม มีทั้งอาวุธทำเอง มีทั้งระเบิดเพลิงแบบอริสมันต์สอน ถ้าทหารไม่หยุดพวกอันธพาลนี้ ป่านนี้กรุงเทพฯ คงจะโดนเผามากกว่าที่เกิดขึ้นอีกจริงมั้ย?

เสื้อแดงมักอ้างอย่างเดียวว่า ไม่ได้เผาห้างเซ็นทรัลเวิร์ล แต่เสื้อแดงไม่เคยพูดถึงที่อื่นๆ เช่น เซ็นเตอร์วัน โรงหนังสยาม เลย เพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ต่างเห็นว่าเป็นพวกอันธพาลขี่มอไซค์มายิงระเบิดเพลิงใส่ห้าง ใส่โรงหนังทั้งนั้น

ยังมีคลิปอีกมากมาย ที่อธิบายว่า เสื้อแดงเองก็ใช้ความรุนแรง และมีอาวธ มีการซุกซ่อนอาวุธ จากปากคำนักข่าวเนชั่นที่โดนทหารยิงพลาดที่ขา เขายืนยันเองว่า มีหน่วยอาสาแอบนำอาวุธเข้าไปให้ในวัดปทุมวนาราม

คลิกอ่าน ทักษิณสั่งฆ่า98ศพจริงเหรอ? พร้อมมีคลิปสัมภาษณ์นักข่าวเนชั่น

และ6 ศพที่ตาย ผลสอบของคณะกรรมการสิทธิฯ ก็ออกมาว่า มีหลายศพตายนอกวัด แต่ถูกแบกเข้าไปในวัด

ผมอยากจะบอกว่า ไม่มีทางที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จะสั่งฆ่าประชาชน แต่ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารย่อมเกิดความผิดพลาดได้ เพราะเสื้อแดงถอดเสื้อแดง กองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็เลิกใส่ชุดดำ การแยกแยะคนดีคนร้ายจึงยากมาก

ทหารและรัฐบาลเขาถึงเตือนว่า ใครที่เป็นคนดีให้ออกจากพื้นที่ไปซะ แล้วทำไมไม่ออกล่ะ ?

ผมเชื่อว่า เท่าที่รวบรวมข้อมูลมานี้ เป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น ที่ผมเคยนำเสนอในหลายๆ แห่ง แต่มันเยอะมาก คิดว่าเพียงเท่านี้คงพอมองเห็นภาพแล้วว่า ทำไมถึงไม่ควรโทษรัฐบาลสั่งฆ่าประชาชน หรือบอกว่าทหารมีเจตนาฆ่าประชาชน

และขอย้ำว่า ในจำนวน98 ศพ มีศพทหาร ตำรวจ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต่อต้านเสื้อแดงรวมอยู่ด้วย แต่เสื้อแดงมักอ้างๆ รวมๆ ว่าทหารฆ่า98 ศพ นี่คือสิ่งที่แกนนำเสื้อแดงชอบบิดเบือนหลอกฟายแดง 

ผมเคยถามพวกเสื้อแดงในเว็บว่า ที่ตาย98 ศพนั้น แน่จริงแยกแยะมาให้ได้ว่ามีคนที่เป็นนปช. จริงๆ กี่คน ? ซึ่งไม่มีเสื้อแดงมาตอบ เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจน แต่ใครเผา แดงบอกแดงเทียม แต่ถ้าใครตายแดงจะบอกแดงแท้ ตรรกะฟายมะ?


แต่ที่ทุเรศ และน่าเกลียดที่สุด ก็คือตระกูลชินวัตร ที่หลบหนีออกนอกประเทศกันหมด ปล่อยให้ประชาชนไปตาย แล้วพวกชั่วนี่ก็กลับมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการตายของประชาชน


คลิปสั่งเผา ซับภาษาอังกฤษ


คลิปณัฐวุฒิ สอนรหัสตกใจ


คลิปทักษิณเอาตัวรอด และช่วงท้ายตู่หลอกเสื้อแดงว่า ทักษิณจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด??-------------------------

ท้ายสุดนี้ ขอแจกหนังสือ

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือดีๆ มาให้อ่านฟรีๆ

หนังสือชื่อ โศกนาฎกรรมพฤษภา53

เป็นไฟล์ขนาดเล็กแค่ 4mb เท่านั้น

ผมได้อ่านแล้ว ดีมากๆ เพราะหนังสือรวบรวมมุมมองของนักข่าวจากสื่อแขนงต่างๆ หลายๆคน ที่อยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553 มารวมไว้

ถ้าคุณต้องการรับรู้ความจริงที่ไม่บิดเบือน ต้อง ห้ามพลาด!!ไปดาวน์โหลดอ่านได้ที่นี่ http://bit.ly/brYJox


ผมเชื่อว่า คนที่มีใจเป็นกลางเท่านั้น ที่จะยอมรับความจริงได้

akecity


ตอบโอ๊ค พานทองแท้ ใครสั่งฆ่า98 ศพ ? ตอน1


คลิกที่รูปเพื่อไปดูที่โอ๊คเขียนในเฟซ


E โอ๊ค หลอกฟายแดง?

มึง จำได้มั้ย e โอ๊ค พ่อมึงบอกเมื่อปี52 ทหารยิงคนตาย แต่ปรากฏว่าไม่มีใครตายสักราย พ่อมึงหน้าแหกระดับโลก ขายขี้หน้าไปทั่วทุกสื่อต่างประเทศ


(ส่วนชายในรูปที่ทักษิณโชว์ คือนายไสว ทองอ้น ผมขอยกไปพูดถึงคนนี้อีกครั้งตอนหน้า)

คลิกอ่าน เปิดโปงแผนชั่วของเสื้อแดงปี 53 แบบเข้าใจง่ายๆ

แถมตอนให้ทักษิณให้สัมภาษณ์กับBBC ในปี52 ทักษิณก็ตอบแบบอ้ำอึ้งๆ

คลิกย้อนอ่าน เหตุการณ์ปี52 ทั่วโลกประณามเสื้อแดงและทักษิณ !!


ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พ่อมึง ต้องการให้ปี53 มีคนตายเยอะๆ เพื่อจะได้ล้มรัฐบาลปชป.ได้ โดยใช้ศพใส่ร้ายรัฐบาลสั่งฆ่าประชาชน

เมื่อตอนปชป. เจรจรากับแกนนำนปช. นายกอภิสิทธิ์เสนอยุบสภาเลือกตั้งภายในวันที่ 18พฤศจิกายน 2553 เพราะรัฐบาลขอเวลาแก้ปัญหาวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ต่ออีกสักนิดให้จบ เพราะหากยุบสภาทันทีอาจทำให้วิกฤติแก้ไม่ทันการ ซึ่ง วีระ กับเหวง กำลังจะยอมรับข้อเสนอแล้ว แต่พอระหว่างพักเบรคการพูดคุย พ่อมึงแอบโทรมาสั่งไอ้คางคกบอกอย่ายอมรับตามข้อเสนอ จึงทำให้การเจรจาล้มเหลว การชุมนุมราชประสงค์จึงดำเนินต่อไป จนเกิดความรุนแรงในที่สุดถามว่า หากวันนั้นพ่อมึงยอมตามข้อเสนอของรัฐบาล แล้วจะมีคนตายมั้ย?
ใครมันปลุกระดมให้คนออกมากันเยอะๆ แล้วหมาที่ไหนมันหลอกประชาชนว่า ถ้าเสียงปืนดังนัดแรก มันจะกลับมานำประชาชนเอง


กูถามหน่อยว่า ถ้าทหารไม่ถูกพวกนักรบของเสธแดง. ขี้ข้าของพ่อมึงยิงทหารตาย ทหารเขาคงไม่ต้องใช้กระสุนจริงไว้ป้องกันตัวหรอก

จำได้มั้ยว่า ศอฉ. เขาประกาศแล้วว่า ให้ประชาชนกลับออกจากที่ชุมนุม เพราะมีกองกำลังติดอาวุธแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุม ทหารจำเป็นต้องใช้อาวุธจริง กระสุนจริงในการป้องกันตัวทหารเอง ในการเข้าขอคืนพื้นที่ราชประสงค์

เมื่อรัฐบาลเขาเตือนแล้วว่า ทหารจะต้องใช้กระสุนจริง เพราะมีทหารตำรวจ ประชาชนบาดเจ็บล้มตายมาก่อนเหตุการณ์สลายการชุมนุมมาหลายคนแล้ว ทั้งเหตุการณ์ยิงM79 ในหลายจุด ในกรุงเทพฯ เช่นที่สถานีรถไฟฟ้าBTS หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง5


ช่วงนั้นมีแต่ทหาร และประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องตายทั้งนั้น ยังไม่มีเสื้อแดงตายสักตัวนึง แล้วe โอ๊ค มึงเคยรู้มั้ย เขาจะพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล แต่มีพวกฟายแดงมาขัดขวางไม่ให้คนเจ็บไปโรงพยาบาล มึงเคยรู้มั้ย? E โอ๊ค มึงดูซะ ว่าลูกสาวคุณธันยนันท์ 1 ในรายชื่อ 98 ศพที่พวกมึงแอบอ้างไปรวมไว้น่ะ เธอว่ายังไงถึงพวกมึงบ้างน.ส.ภาวิณี แซ่เล้า อายุ 29 ปี ลูกสาวคุณธันยนันท์ กล่าวว่า

"มารดาขายอาหาร ในอยู่ย่านสีลม และเดินทางมาบริเวณที่มีการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งก็เคยเตือน ตลอดให้ระวังตัว ไม่อยากให้เข้าร่วมชุมนุม แต่คนเสื้อแดง ที่เคยขับรถผ่านหน้าร้าน ขายของผู้ตายแล้วแสดงความก้าวร้าว ทำให้ผู้ตายไม่พอใจเป็นอย่างมาก พอมีการ ชุมนุมที่ศาลาแดง ผู้ตายจึงนำน้ำและดอกไม้ไปมอบให้กับทหาร และยืนสังเกต การณ์ทั่วไป"

"แม่ตายเพราะ’แดง’ขวางไม่ให้ไปรพ."

นางณัชชา น้องสาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่า

"ฝากบอกคนเสื้อแดงว่าพวกคุณไม่ใช่คน คุณมันคุณฆาตกร ถ้าเกิดเป็น ญาติพ่อแม่พี่น้องคุณเจ็บต้องนำส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินและถูกกั้นรถ พวกคุณจะ รู้สึกยังไง ตอนนี้ประเทศชาติไม่เหลืออะไรแล้ว"


---------------------------


ต่อมา10 เมษายา 2553 ที่สี่แยกคอกวัว ทหารโดนถล่มด้วยอาวุธหนักก่อน สื่อต่างประเทศก็ลงว่า พวกเสื้อแดง (ชุดดำ) ที่ยืนปะปนอยู่ในฝั่งเสื้อแดงเปิดฉากยิงทหารก่อน มึงเคยจำได้มั้ย Eโอ๊ค

คลิกที่รูปเพื่ออ่านต้นฉบับข่าว


(Reuters) - Thai troops fired rubber bullets and tear gas at thousands of demonstrators, who fought back with guns, grenades and petrol bombs in riots that killed 12 people, Bangkok's worst political violence in 18 years.

รอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาพยายามสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดง แต่ถูกคนเสื้อแดงยิงต่อสู้ด้วยอาวุธปืน ระเบิดมือและระเบิดเพลิง ทำให้เกิดการจลาจลและนำมาซึ่งการสูญเสียและความรุนแรงทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศไทยในรอบ 18 ปี 

ดูซะ ทหารโดนยิงก่อน ในเหตุการณ์ที่แยกคอกวัว


และพอจะพาทหารที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ดูพวกฟายแดงมันกระทำต่อผู้บาดเจ็บยังไง E โอ๊คมึงดูซะแล้วเสื้อแดงที่อยู่ในเหตุการณ์ พูดเองว่าใครยิง ?
ถ้าe โอ๊ค มึงอยากรู้มั้ย ใครที่รู้เรื่องที่สุดว่า กองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ช่วยเสื้อแดงคือใคร ? ก็คือ ไอ้กี้ร์ อริสมันต์ กับเสธ.แดง ไงล่ะ
ส่วนเสธ.แดง ทำไมต้องโดนสั่งเก็บ ใครสั่งฆ่าเสธ.แดง ? คำตอบก็คือ พ่อมึงนั่นแหละ เพราสำนักข่าว Asia Times เขาเคยส่งนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์เสธ.แดง เรื่องนักรบชุดดำ มึงเคยอ่านมั้ย? ในรายงานของสื่อต่างประเทศ เขายืนยันว่า นักรบชุดดำมีM16

คลิกที่รูปเพื่ออ่านต้นฉบับข่าว หรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทแปลข่าวนี้ไม่ใช่แค่สื่อเดียว แต่ไฟแนนเชียลไทม์ ก็เคยลงว่าชายชุดดำคือพวกไหน? ส่วนไทยรัฐก็เคยเอามาแปลลงเช่นกัน

คลิกที่รูปเพื่ออ่านข่าวต้นฉบับ


ต่อมาพวกแกนนำแดง สั่งให้เสื้อแดงถอดเสื้อแดงออก เพื่อจะได้จับไม่ได้ว่าใครเผาเมือง เพราะถอดเสื้อแดงออกแล้ว ถ้าเห็นคนเผา ก็จะบอกว่า แดงเทียม ทหารปลอมตัว แต่ถ้ามีคนตายแม้ไม่ได้ใส่เสื้อแดง ก็จะกลายเป็นพวกเสื้อแดงแท้ทันที

นี่คือตรรกะชั่วๆ เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวแท้ๆ ถามว่า ถ้าเสื้อแดงไม่มีอาวุธ ไม่มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายมาช่วยเหลือ ทหารจะตายมั้ย?

ถ้าเสื้อแดงไม่มีอาวุธ ทหารก็คงไม่ตาย และคงเดินเข้าไปจับง่ายๆ แล้วถูกมั้ย?

ถามว่า คนกำลังจุดไฟเผา หรือยิงระเบิดขวดเผาห้างนั้น เสื้อแดงถือว่า ไม่มีอาวุธใช่มั้ย? ฉะนั้นทหารห้ามยิงไอ้คนกำลังจะเผาหรือยังไง? ตรรกะควายชัดๆ ถ้าใครมันจะเผาบ้านผม ถ้าผมมีปืนผมก็ยิงมันเหมือนกัน


ยิ่งตอนที่ แกนนำแดงประกาศยุติการชุมนุมแล้ว แต่ก็กลับมีเสื้อแดงที่ไม่เชื่อฟังแกนนำ รวบรวมคนให้สู้ต่อไป อยากทำอะไรก็ทำได้เลยโดยไม่ต้องฟังแกนนำแล้วเคยรู้มั้ย? ดูคลิปนี้ หรือคลิกไปอ่านรายละเอียดคนยุยงให้เสื้อแดงคลั่งไม่ฟังแกนนำ พร้อมคลิปแกนนำสั่งยุติการชุมนุม แต่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นในหมู่คนเสื้อแดง

คลิปยุยงให้เสื้อแดงคลั่ง

แล้วช่วงที่เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมแล้ว มติชนเขาลงข่าวว่ายังไงว่าใครคือสไนเปอร์?  มึงเคยอ่านบ้าง มั้ย? แล้วใครล่ะห้ามนักข่าวถ่ายรูปเหตุการณ์เพื่อปกปิดความจริง ?

คลิกที่รูปเพื่อไปดูที่ผมตัดข่าวไว้

คลิปคนร้ายจะจุดไฟเผารถน้ำมัน แต่โดนทหารยิงที่ขา
v

v

คลิก อ่านต่อตอนที่ 2 !!
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เปลี่ยนเป็นควายทั้งแผ่นดินเถอะ

พวกผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ออกมาประท้วง ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำนโยบายประชานิยม จนทำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถังแตก เพราะการประกาศขึ้นค่าแรงลูกจ้าง300 บาท ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีหมื่นห้า นั้น

ทำให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่มีเงินพอจะทำตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาล เพราะการเก็บภาษีในท้องถิ่นก็น้อยอยู่แล้ว ก็ยิ่งไม่พอจ่าย

แปลความง่าย ๆว่า สักแต่ออกนโยบายหลอกประชาชนให้ลงคะแนนให้ แต่กลับไม่อุดหนุนงบประมาณมาช่วยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จนกำลังจะล้มละลายอยู่แล้ว

นี่ล่ะนะความโง่ ถ้าไม่โง่ ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า นโยบายพวกนี้จะเกิดผลกระทบตามมาอย่างไร เพราะพวกผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนี่แหละ ตัวดี เป็นหัวคะแนนให้พรรคเพื่อไทยทั้งนั้น สุดท้ายต้องกลายมาเป็นหัวคะแนนพรรคเพื่อควายไปโดยปริยายท้องถิ่นอีสานโวยรัฐทำถังแตก !!

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศบาลตำบลยางตลาด ในฐานะนายกสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และรองประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลทั้งจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ลูกจ้างกว่า 1 พันคน ปักหลักชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาการกระจายงบประมาณลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนโยบายรัฐบาลรวมถึงการบริหารท้องถิ่นเกิดปัญหา งบประมาณที่ส่งลงพื้นที่ไม่เพียงพอ เหลืออยู่เพียงร้อยละ 23 ของงบประมาณในแต่ละแห่งแต่การบริหาร ซึ่งเพิ่มในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรจากนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท จนส่งผลสูงเกินกว่าร้อยละ 40

การชุมนุมมีการสลับกันขึ้นปราศรัย พร้อมกับเรียกร้องให้มีการตั้งกรมท้องถิ่นใหม่เนื่องจากมีปัญหาในการเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์ภายในองค์กรถึงร้อยละ 30 จากงบประมาณ ซึ่งข้อเรียกร้องได้ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบกลางชดเชยให้กับ อปท. และให้ทำการตัดรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรไปเป็นหน้าที่ของส่วนกลาง พร้อมกับยืนยันว่าหากไม่แก้ไขจะมีการเดินทางไปชุมนุมกันต่อที่หน้ารัฐสภา นอกจากนี้ ขณะที่บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ สลับกันขึ้นปราศรัย

นายประจักษ์ ภูแลขำ นายกเทศบาลตำบลโคกศรี อ.ยางตลาด ได้ประกาศที่จะฆ่าตัวตายที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลไม่ให้คำตอบในการแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ด้าน นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการนั้นคืองบประมาณในการดูแลท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพราะปัญหาทุกอย่างในท้องถิ่น เกิดจากนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล ที่สวนทางกับนโยบายประชานิยมที่ไม่เคยสนับสนุนลงพื้นที่อย่างเต็มที่ ปัญหานี้การกระจุกตัวของงบประมาณ เริ่มเกิดขึ้นตั้งปี 2549 ส.ส.มีการแปรญัตติปรับลดงบประมาณของ อปท.ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบางแห่งที่ไม่เดือดร้อนนั้นก็คือพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มที่ แต่ในพื้นที่ภาคอีสาน การจัดเก็บภาษีบางแห่งต่อเดือนยังไม่ถึง 5 หมื่นบาท แต่กลับมีนโยบายประชานิยมออกมาต่อเนื่องทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรไม่สามารถบริหารจัดการได้

“เทศบาลทุกแห่งถูกชาวบ้านต่อว่า ดังนั้นสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องให้คำตอบในการแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ไม่เช่นนั้น กลุ่มเทศบาลตำบล และอปท.ทุกแห่งทั่วประเทศจะพร้อมใจกันเดินขบวนไปชุมนุมกันที่รัฐสภา และยืนยันว่าหาก ท้องถิ่นอยู่ไม่ได้ รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้แน่นอน” นายเกรียงไกร กล่าว

สำหรับการชุมนุมครั้งนี้ ตามข้อเรียกร้อง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายปรัชญา จินต์จันทร์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าไปรับหนังสือตามข้อเรียกร้องดังกล่าวส่งไปยัง นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐบาลมนตรี ทำให้ผู้ชุมนุมพอใจจึงสลายตัวไปในที่สุด

เงินเดือน15,000พ่นพิษ องค์กรท้องถิ่น “เลย” โวยทำถังแตก-จี้รัฐจ่ายอุดหนุนเพิ่ม

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย สมาชิกสันนิบาตเทศบาลที่เป็นนายกเทศบาลในจังหวัดเลย พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ กว่า 200 คน นำโดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี 

โดยผู้ชุมนุมได้นำป้ายเขียนข้อความเรียกร้อง และบอกถึงความเดือดร้อนกรณีดังกล่าว พร้อมกับได้ผลัดกันพูดผ่านเครื่องขยายเสียง โจมตีรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า มีแต่นโยบายให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว แต่กลับไม่ยอมอุดหนุนเงินมาให้ท้องถิ่น ทำให้กระทบต่อการบริหารการคลัง โดยระบุว่า รัฐบาลไม่ใส่ใจ มัวแต่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น!!

นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการจ่ายเงินค่าจ้าง และเงินค่าครองชีพสูงขึ้นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนและกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ ซึ่งกำหนดไว้ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนั้นการมาชุมนุมครั้งนี้อยากเรียกร้องให้รัฐาลจัดสรรเงินรายได้ในรูปเงินอุดหนุนทั่วไปและภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับภารกิจและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงมารับหนังสือเรียกร้อง พร้อมกับรับปากว่าจะนำเรื่องเสนอไปยังรัฐบาลให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ ก่อนแยกย้ายกันกลับ

‘อปท.ศรีสะเกษ’เอาด้วยจี้รัฐต้องอุดหนุน โวยมีแต่นโยบายไม่มีเงินทำถังแตก

เวลา 11.00 น.วันที่ 17 ส.ค.2555 ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานสันติบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่าน นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ ถึงเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานสันติบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามรัฐบาลมีนโยบายออกมาให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แต่ทางรัฐบาลไม่ได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนลงมาให้กับเทศบาลและ อบต. ทำให้เทศบาลและ อบต.ได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย และยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของเทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง ดังนั้นสมาคมสันติบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนายก อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลในครั้งนี้

ด้าน นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในส่วนหนังสือที่ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มนายก อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษ ยื่นมานี้ทางจังหวัดศรีสะเกษ จะรีบเรียบเรียง หาข้อมูลเพิ่ม และส่งไปยังรัฐบาลให้ทันภายในวันนี้ (17 ส.ค. 55)

http://www.naewna.com/politic/18627วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ยิ่งลักษณ์วอนหยุดคอร์รัปชัน เปรียบดั่ง... ?


ยิ่งลักษณ์รณรงค์หยุดการคอร์รัปชัน ก็เปรียบเสมือน ให้คนโกงมาบอกให้คนอื่นหยุดโกง นั้นแล


ตระกูลชินวัตร โดยทักษิณ จากคดีซุกหุ้นภาค 1 ทักษิณยอมรับเองในศาลว่า "ผมบกพร่องโดยสุจริต"

ซึ่งศาลก็รู้ว่าทักษิณผิด แต่ศาลใช้หลักรัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์ ให้โอกาสคนผิดทำความดีพัฒนาบ้านเมือง จึงตัดสินให้ทักษิณหลุดคดีซุกหุ้นภาค 1

ต่อมาด้วยอำนาจที่มีมากจนย่ามใจ ทักษิณนำหุ้นชินไปซุกกับนอมินี่ตั้งบริษัทต่างชาติบนเกาะบริทิชเวอร์จิ้น เพื่อบังหน้าถือหุ้นชินแทน และพอลูกสาวคนโต เอม พิณทองทา อายุครบ20 ปี ก็โอนหุ้นจากบริษัทนอมินี่ขายหุ้นละ1บาท ให้แก่ลูกสาวตัวเอง

การที่เอาหุ้นไปซ่อนไว้กับบริษัทกำมะลอ เจตนาหนึ่งก็คือ เลี่ยงภาษี่รายได้ประจำปีนั่นเอง

การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย หรือการโกหกในศาลของคนตระกูลนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง แต่เบียดบังภาษีชาติ ก็คือการคอร์รัปชั่นอย่างหนึ่ง

ผมไม่อยากเท้าความมาก เพราะเขียนไว้ในหลายๆ บทความแล้ว แต่อยากจะบอกว่า "สำหรับคนโกง และคำโกหก เป็นของคู่กัน"

ปู โว ต้านคอร์รัปชั่น 1เดือน หลอกฟายที่เกือบหายโง่ กลับมาโง่เหมือนเดิมได้อีกเยอะ !!"ว่าแต่เขา อิปูเป็นเอง"


วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชมภาพตำรวจแอลเอ จับสตรีรักชาติขับไล่ทักษิณ

เมื่อคนเลว ตัวเสนียด หน้าเหลี่ยม ใช้ผลประโยชน์ด้านเรื่องพลังงานกับสหรัฐ จนได้วีซ่าไปเดินซ่าในอเมริกา แถมตัวเสนียดยังได้ไปกินข้าวเย็นกับล็อบบี้ยิสต์ด้านพลังงาน ประธานบริษัท UNITED LNG แล้ว

เวลาตัวเสนียดไปไหน ก็จะมีคนไทยรักธรรม ตามไปขับไล่ตัวเสนียด เพื่อไม่ต้องการให้คนสหรัฐต้องเจอภัยพิบัติเหมือนหลายๆ ประเทศที่ ตัวเสนียดหน้าเหลี่ยมเคยเดินทางไป

ตำรวจแอลเอ เข้าใจผิด นึกว่าจะมีการก่อจราจล ความวุ่นวายจึงเข้าระงับเหตุ แต่เมื่อตำรวจได้รู้ความจริง ก็รีบปล่อยคนไทยรักธรรมต่อต้าคนโกงทันที

โดยเฉพาะพวกเสื้อแดง เฮฮากันใหญ่ ว่าตำรวจแอลเอจับพวกมาประท้วงทักษิณ ทีนี้เรามาดูความจริงดีกว่า ว่า แท้จริงแล้ว พวกฟายแดงเฮฮาแบบโง่ ๆ เช่นไร