วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พลเอกประยุทธ์ต้องปกป้องพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช เอาผิดธัมมชโยเห็นล่าสุด ท่านนายกฯ ได้พูดว่า เรื่องของพระก็ให้พระตัดสิน เรื่องความเชื่อความศรัทธาบังคับกันไม่ได้

ท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับ เพราะตอนนี้พระที่มีอำนาจตัดสิน ได้ถูกอามิสสินจ้างจากธัมมชโยครอบงำไปหมดแล้ว ถ้าใครอยากศรัทธาธัมมชโยไม่ได้ห้ามครับ แต่อย่ามาแอบอ้างใช้พุทธศาสนาบังหน้าสิครับ
ผมขอถามว่า พลเอกประยุทธ์ ท่านเคยอ่านพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แล้วหรือยัง ?

พระลิขิต 26 เมษายน 2542 ทรงวินิจฉัยแล้วว่า ธัมมชโยปาราชิก


แต่เมื่อกรรมการมหาเถรสมาคมในขณะนั้นยังข้องใจ ยังชักช้า ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

สมเด็จพระญาณสังวร จึงทรงมีพระลิขิตมาอีก 2 ฉบับเพื่อย้ำอีก2 ครั้ง ว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยสมบูรณ์ตามอำนาจแล้ว

พระลิขิตลงวันที่ 1 พ.ค. 2542


"ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องวัดพระธรรมกาย เราได้ทำหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชสมบูรณ์ตามอำนาจแล้ว จึงไม่มีอะไรจะพูดอีกขณะนี้

ขออนุโมทนาทุกท่านที่สนใจห่วงใยพระพุทธศาสนา แสดงความเป็นคนดี ด้วยมีกตัญญกตเวทิตาธรรม" 

ลงพระนาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายกพระลิขิตต่อมาคือ พระลิขิตลงวันที่ 10 พ.ค. 2542 ให้สังเกต สมเด็จพระสังฆราชใช้คำว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
"ได้แจ้งให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนดีทั่วกันแล้วก่อนหน้านี้ ว่าในตำแหน่งผู้เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อเทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนาให้พ้นถูกทำลาย สมบูรณ์ที่สุดแล้วตามอำนาจ 

ท่านกรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหลายจะทำอะไรต่อไปตามความต้องการ จะไม่มานั่งรับรู้รับฟังในที่ประชุมวันนี้ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542" 

ลงพระนาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก


คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!

http://imgur.com/7BjpM3z,98EAfkb#0
หมายเหตุ พระลิขิตมีทั้งหมด 5 ฉบับแบ่งเป็นฉบับ 1-2 ที่พูดถึงเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีตราพระนามย่อของพระองค์ท่าน ถือได้ว่าเป็นเอกสารส่วนพระองค์ แต่ฉบับที่ 3-5 เป็นพระลิขิตที่เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ทรงระบุชัดเจนต่อกรณีปัญหานี้

เนื่องจากกรรมการมหาเถรสมาคมในขณะนั้น พ.ศ. 2542 ก็คงไม่ต่างจากมหาเถรสมาคมในยุค 2558 เท่าไหร่นัก คือคงมีอำนาจเงินของธัมมชโยเข้ามาง้างความเห็นกรรมการ มส. ไว้ได้หลายรูปทีเดียว อย่างเช่น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ก็เป็น 1 ในกรรมการ มส. ในตอนนั้น

จนต้องมีพระลิขิตฉบับที่ 10 พ.ค. 2542 ของสมเด็จพระสังฆราช ทรงเขียนมาย้ำชัดว่า ธัมมชโย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไปแล้ว และพระองค์ได้ทำหน้าที่ในการเทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนาให้พ้นถูกทำลาย

เมื่อสมเด็จพระสังฆราช ได้ย้ำ 2 ประเด็นสำคัญนี้แล้ว จึงทำให้มหาเถรสมาคมต้องได้มีมติ 16/2542 อย่างเป็นทางการเพื่อรับรองพระลิขิตทั้ง 3 ฉบับ คือรับรองฉบับเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542 ที่ได้ทรงวินิจฉัยว่า ธัมมชโย ได้ปาราชิกแล้ว รวมทั้งรับรองพระลิขิตฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 และ 10 พฤษภาคม 2542 ด้วยดังนี้

เอกสารมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16/2542


หมายเหตุ เลขา ฯ สมเด็จพระสังฆราช ได้ส่งพระลิขิตไปให้มหาเถรฯ  โดยใช้คำว่า พระวินิจฉัย แต่มหาเถร ฯ ไปแปลงใหม่เป็นคำว่า พระดำริ เพื่อเลี่ยงบาลี เพื่อจะอ้างว่าพระลิขิตเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น


มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2542 ได้รับรองพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 ฉบับ ตามที่ผมนำมาให้ดู

มติมหาเถรสมาคมครั้งที่16/2542 ได้รับรองพระลิขิตทั้ง 3 ฉบับของสมเด็จพระสังฆราชว่า ชอบด้วยกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม 

"...ที่ประชุมรับทราบพระดำริสมเด็จพระสังฆราชมาทั้งหมด มหาเถรสมาคมมีมติสนองพระดำริโดยตลอดให้ชอบด้วยกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรส่งเรื่องให้ฝ่ายสังฆการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป"

ลงชื่อ นายประยูร รักยิ้ม 
(ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม)

---------------------

เมื่อได้อ่านพระลิขิตทั้งสามฉบับของสมเด็จพระสังฆราช แล้ว ท่านนายกฯ ประยุทธ์คิดยังไงครับ ?

แต่มติมหาเถรสมาคมจากรรมการ มส. ทั้ง 12 รูป เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นมติมหาเถรสมาคมอย่างเป็นทางการ เพราะไม่ได้มีการออกเป็นหนังสือราชการลงครั้งที่ และ พ.ศ.

รุปคือ พระลิขิตทั้ง 3 ฉบับของสมเด็จพระสังฆราช ถือเป็นกฎหมายแล้ว จะต้องปฏิบัติตาม ไม่อาจฝ่าฝืนพระลิขิตได้อีก

ถ้าท่านนายกฯ ประยุทธ์ ต้องการปกป้องพระลิขิตและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ก็ควรถอดผ้าเหลืองสมีธัมมชโยทันที


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทรงพระราชทานน้ำสังข์เพื่อถวายการแต่งตั้งแก่สมเด็จพระญาณสังวร เป็นสมเด็จพระสังฆราชอย่างถูกต้องตามโบราณราชพิธีแล้ว


ใครอยากดูคลิปในหลวงพระราชทานน้ำสังข์แก่สมเด็จพระญาณสังวร แล้วสมเด็จพระญาณสังวรทรงนำน้ำขึ้นมาลูบพระเศียรของพระองค์ คลิกที่นี่


ในขณะที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เพราะเป็นผู้มีสมณศักดิ์สูงสุดและอาวุโสที่สุดในกรรมการมหาเถรฯ ขณะนั้น จนได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (จึงมีพระเสื้อแดงออกมาปกป้อง)ดังนั้นท่านนายกฯ ประยุทธ์ อย่าให้ มติอย่างไม่เป็นทางการของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่แค่มาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มาทำลายพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชซึ่งถูกต้องตามกฎหมายได้ครับถ้ายุค คสช. นี้ยังไม่สามารถเอาผิด ถอดผ้าเหลืองสมีธัมมชโยได้

แสดงว่า พลเอกประยุทธ์ ล้มเหลวในการปฏิรูปประเทศชาติโดยสิ้นเชิง เพราะสถาบันหลักของชาติ คือ ศาสนา ถูกย่ำยีเพราะโจรในผ้าเหลืองไปแล้ว

-------------------

เมื่อสมัยทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งสมเด็จเกี่ยว วัดสระเกศ ขึ้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ท่ามกลางเสียงคัดค้านมากมาย แต่ก็ไม่เป็นผล

ต่อมาเมื่อธัมมชโยคืนทรัพย์ให้แก่วัดพระธรรมกาย อัยการสูงสุดจึงถอนฟ้อง แล้วมหาเถรสมาคมในยุคสมเด็จเกี่ยว ก็คืนความเป็นพระและตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้แก่ธัมมชโย

พอมองภาพออกไหมครับ ??


คลิกอ่าน เอาผิดทางกฎหมายกรรมการ มส. 12 รูป ขัดพระลิขิต

คลิกอ่าน ถอดผ้าเหลิองธัมมชโย สมเด็จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำต้องแสดงความรับผิดชอบ (ดู กม.สงฆ์สมัยรัชกาลที่1)

คลิกอ่าน 2558 ถึงยุคเสื่อมมหาเถรสมาคม กรณีอุ้มสมีไชยบูลย์ (ดูความเสื่อมของโฆษกกรรมการเถรสมาคม)วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ถอดผ้าเหลืองธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดปากน้ำต้องแสดงความรับผิดชอบตงฟางปุกป้าย แห่งลัทธิจานบิน

วานนี้ 18 ก.พ. 2558 คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาชี้แจง ประกอบหลักฐานต่างๆ จำนวนมาก

ในที่สุดที่ประชุมมีมติชี้ว่า ธัมมชโยเป็นปาราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุตามพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องบังคับการให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

ต่อมาในวันเดียวกัน รายการ ตอบโจทย์ ทางไทยพีบีเอส ก็ได้เชิญนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธาน กมธ.ศาสนา.สปช. และนายสันติสุข โสภณศิริ กรรมการที่ปรึกษามูลนิธืเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป มาร่วมรายการเพื่อพูดถึงการปาราชิกของธัมมชโย

ซึ่งผมจะขอสรุปความเห็นของผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านให้คุณผู้อ่านได้เห็นคร่าว ๆ แต่ที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษคือความเห็นของคุณสันติสุข โสภณศิริ ที่มีข้อน่าสนใจอย่างมาก

ก่อนอื่นขอสรุปความเห็น คุณไพบูลย์ นิติตะวันก่อน


http://imgur.com/tbrRwuQ,taacYXK,V7vhi3P,KqwQ5SS#0
คุณไพบูลย์ จะพูดถึงพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีทั้งหมด 5 ฉบับที่เกี่ยวกับการปาราชิกของธัมมชโย

โดยใน 2 ฉบับแรกเป็นพระลิขิตที่ไม่เป็นทางการ แต่อีก 3 ฉบับต่อมาเป็นพระลิขิตที่เป็นทางการ ซึ่งมหาเถระสมาคมก็มีมติรับรองพระลิขิตทั้ง 3 ฉบับของสมเด็จพระสังฆราชว่า เป็นจริง และถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามกฎมหาเถรสมาคม และถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว

ซึ่งคุณไพบูลย์ ได้อธิบายว่า การปาราชิกของธัมมชโยในตอนนั้น มีทั้งสิ้น 2 เรื่องคือ

1. เรื่องบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้สงฆ์แตกแยก เข้าข่ายอนันตริยกรรมมีความผิดขั้นปาราชิก

2. เรื่องยักยอกที่ดินของวัดมาเป็นของตน จึงเป็นเหตุให้ปาราชิก แม้ภายหลังธัมมชโยจะนำที่ดินคืนวัดแล้วก็ตาม แต่ไม่อาจลบล้างความผิดฐานปาราชิกได้ เพราะกฎหมายทางโลกกับพระธรรมวินัย เป็นคนละส่วนกัน

ส่วนร่วมฟอกเงินหรือยักยอกเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ก็เป็นความผิดหลังปาราชิกไปแล้ว

คุณไพบูลย์ เน้นว่า พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ว่า ธัมมชโยได้ปาราชิกขาดความเป็นพระไปแล้ว แต่กลับไม่มีการดำเนินการใด ๆ จากมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาในการไปถอดผ้าเหลืองธัมมชโยออกเลย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก ที่วงการสงฆ์ไทยไม่กล้าไปเอาผิดโทษปาราชิกกับธัมมชโย

ซึ่งตอนนี้ทาง คณะกรรมการปฏิรูปฯ ก็รอว่า ทางมหาเถรสมาคมและสำนักพระพุทธศาสนาจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งถ้าถอดผ้าเหลืองธัมมชโยไม่ได้ สงสัยคงต้องถึงขั้นปฏิรูปมหาเถรสมาคมและสำนักพระพุทธศานาครั้งใหญ่ไปด้วย

------------------------

ความเห็นของคุณ สันติสุข โสภณศิริ ซึ่งน่าสนใจมากคุณสันติสุข โสภณศิริ กรรมการที่ปรึกษามูลนิธืเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ผู้ร่วมรายการอีกท่าน ได้แสดงความเห็นอย่างน่าสนใจมาก โดยคุณสันติได้ยกกฎหมายตรา 3 ดวง ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสิทร์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรากฎหมายตรา 3 ดวงที่ทรงนำแบบอย่างมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา มาใช้เพื่อปกป้องและบำรุงกิจแห่งพระพุทธศาสนาไม่ให้เสื่อมถอย

สมดั่งโคลงกลอนขององค์ปฐมกษัตริย์ตั้งแต่เริ่มตั้งราชธานี คือ "ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา..."

ซึ่งคุณสันติ เล่าว่า สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ต้องปาราชิก มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


ซึ่งมีกรณีตัวอย่างของ สมีรัก หรืออดีตพระรัก วัดบางหว้าใหญ่ ที่คล้ายกับกรณีของธัมมชโย

คือพระรักได้รับของมีค่าจากผู้หญิง แล้วนำไปเก็บไว้เป็นของตน แต่ภายหลังโดนจับได้ พระรักจึงรีบคืน แล้วอ้างว่า ตนไม่ได้ตั้งใจ และเมื่อคืนไปแล้วก็แค่อาบัติปาจิตตีย์เท่านั้น แต่ทางการและกฎหมายบ้านเมืองตัดสินว่า ไม่ใช่แค่อาบัติปาจิตตีย์ แต่เป็นอาบัติปาราชิก

เพราะการที่พระยึดเอาของมีค่าเกิน 5 มาสก ไว้กับตนเองเกิน 10 วัน แล้วไม่คืนให้แก่วัดและส่วนกลาง ย่อมถือเป็นอาบัติปาราชิก (ส่วนธัมมชโยยึดที่ดินเป็นของตนเองร่วม 10 ปี)

แต่เนื่องด้วยเพิ่งตั้งราชธานีใหม่ ๆ  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจึงทรงละเว้นโทษประหารชีวิตให้สมีรัก แต่ให้สมีรักออกจากความเป็นพระแล้วถูกเฆี่ยนตามกฎหมาย และถูกสักที่หน้าว่าปาราชิก จะได้ไม่ไปบวชที่ใดได้อีก

คุณสันติ ยังเล่าอีกว่า สมัยรัชกาลที่ 1 แม้พระจะอาบัติปาจิตตีย์เล็กน้อย แต่ถ้ากระทำผิดเป็นประจำ ก็จับสึกได้เช่นกัน ซึ่งก็คงเหมือนในสมัยนี้ที่ถ้าเจอพระดื่มเหล้า ซึ่งอาบัติปาจิตตีย์เท่านั้น ก็จะถูกจับสึกเลย

แต่บางคนได้อาบัติปาราชิกในยุคนี้แล้ว แต่กลับไม่มีใครไปจับถอดผ้าเหลือง ??

ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่สุดที่คุณสันติ เล่าไว้ก็คือ คณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นพระระดับพระราชาคณะ ต่างมีอาวุโสทั้งสิ้น ไม่เคยรู้เลยหรือว่าธัมมชโยปาราชิกนานแล้ว แต่กลับร่วมกันปกปิดไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถ้าเป็นในสมัยรัชกาลที่ 1 พระที่เป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมก็จะถือว่ามีความผิดร่วมกันด้วย

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!

กฎพระสงฆ์ฉบับที่ 3 เน้นเรื่องพระอุปัชฌาย์ที่อุปสมบทให้แก่ศิษย์ แต่กลับปล่อยปละละเลยให้ศิษย์ไปกระทำผิด ก็เข้าข่ายละเว้นหน้าที่ ถือว่ามีความผิดร่วมกัน

ในเรื่องอวดอุตริมนุสธรรมนั้น สำหรับสมีธัมมชโย ก็เคยโอ้อวดคุณธรรมวิเศษเหมือนกัน เพียงแต่ยังไม่มีการเอาผิด

---------------------

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากนำ มีความผิดร่วมกันกับธัมมชโยหรือไม่ ?

แล้วสมเด็จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นประธานมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และเข้าเป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เท่ากับว่า สมเด็จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำได้รู้เห็นในพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช มาตั้งแต่ต้น

แล้วแบบนี้ สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์สมควรมีความผิดร่วมกับธัมมชโยหรือไม่ ?

จากกฎพระสงฆ์ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2326 ด้วยเหตุที่ สมเด็จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นพระอุปัชฌาย์ของธัมมชโย แถมยังเคยมอบพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์ให้ธัมมชโย จากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ขึ้นเป็นพระเทพญาณมหามุนี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 จึงเท่ากับสมรู้ร่วมคิดให้ท้ายธัมมชโยด้วยหรือไม่ ?


วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระเทพญาณมหามุนี

ทั้ง ๆ ที่ ธัมมชโยได้ปาราชิกไปตั้งแต่พ.ศ. 2542 แล้ว แต่ พ.ศ.2554 กลับยังได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์อีก เท่ากับเป็นการหลอกลวงเบื้องสูงหรือไม่ ??

หากการเลื่อนสมณศักดิ์ของธัมมชโย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ถามว่า สมเด็จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ยังสมควรปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชอยู่ต่อไปหรือครับ ?

ไม่ละอายใจบ้างหรือครับ ??? 
เพราะถ้าเป็นสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คงโดนจับสึกไปด้วย

แม้ยุคปัจจุบันนี้จะไม่ได้ใช้กฎหมายตราสามดวงแล้ว แต่คนเราน่ะถ้าได้สนับสนุนคนผิดให้อยู่ในเพศสมณะต่อไป ก็ควรมีความละอายใจบ้าง

ความจริงสมเด็จเกี่ยว แห่งวัดสระเกศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทักษิณให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ก็ถือว่า มีความผิดเช่นกัน เพราะรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นคนแรก แต่กลับไม่ทำหน้าที่ แต่ตอนนี้สมเด็จเกี่ยวก็ได้มรณภาพไปแล้ว

ส่วนการปฏิรูปแนวทางพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาของ สปช. นั้น แนะนำว่า สมควรนำกฎหมายตราสามดวงมาใช้ประกอบการปฏิรูปก็น่าจะดี เพราะที่ผ่านมาพระที่กระทำผิด ทำลายพระพุทธศาสนา ก็จะมีโทษแค่จับสึกเท่านั้น จึงไม่เข็ดหลาบ

-----------------

แถมกฎพระสงฆ์ สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่องห้ามถวายเงิน ทอง แก่สมณะ

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!


นอกจากได้ปาราชิกแล้ว สมีธัมมชโยยังสมควรโดนข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์อีกกระทงด้วย เพราะได้แต่งกายเลียนแบบพระ หากินด้วยการหลอกคนมาทำบุญมากว่า 15 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปาราชิกโดยพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช ในปี 2542

--------------

คลิปรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ตอน ปริศนาพระลิขิต ปาราชิกธัมมชโย


ถ้าท่านใดมีเวลาสักครึ่งชั่วโมง ก็อยากแนะนำให้ชมคลิปรายการตอบโจทย์ ในเรื่องนี้ครับ ได้ประโยชน์และสาระมากมายจริง ๆตัวอย่างเปรียบเทียบ เรื่อง นาย ก. ขโมยไก่

นาย ก. ไปขโมยไก่ที่บ้านนาย ข. แต่นาย ข จับได้ จึงแจ้งตำรวจมาจับนาย ก.

แต่ นาย ก. บอกว่า ไม่ได้ขโมย เพราะพอนาย ข. หาเจอ ก็ได้ส่งไก่คืนให้นาย ข. ทันที จึงไม่ได้ขโมย เพราะไก่ก็ยังอยู่กับนาย ข.

แต่ตำรวจบอกว่า การกระทำผิดฐานขโมยได้เกิดขึ้นแล้ว แม้นาย ก. จะรีบคืนไก่ให้นาย ข. ก็ตาม แต่คดีอาญายอมความไม่ได้ สุดท้ายตำรวจจึงจับนาย ก. ไปดำเนินคดี

--------------------

ส่วนคดีสมีธัมมชโยได้ยักยอกที่ดินวัดนั้น แม้คดียักยอกจะเป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความกันหากนำทรัพย์มาคืน

แต่ความผิดจากการยักยอกทรัพย์ ในด้านพระธรรมวินัยถือว่าผิดถึงขั้นปาราชิกไปแล้ว ย้อนกลับมาให้บริสุทธิ์ดังเดิมไม่ได้


http://imgur.com/QF6ISxl

คลิกอ่าน พ.ศ.2558 ถึงเวลายุคเสื่อมของมหาเถรสมาคม กรณีสมีธัมมชโย

คลิกอ่าน สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วย่านคลองหลวง

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การ์ตูน เหตุผลที่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯในโรงหนัง (ดีกว่าหนังโฆษณา)


เมื่อ 2 วันก่อนผมได้เขียนบทความเรื่อง ผมไม่ชอบโฆษณาไทยประกันชีวิต เรื่อง เหตุผลที่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ (คลิก)

ซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่า เว่อร์เกินไป

แต่ผมได้ไปเห็นการ์ตูนภาพของคุณมุนิน ในเฟสบุ๊ค เรื่องเหตุผลที่ยืน (เหมือนกัน)

ผมกลับชอบมาก และรู้สึกว่า การ์ตูนของคุณมุนิน ทำได้ดีกว่าหนังโฆษณาของไทยประกันชีวิต ชุด เหตุผล หรือ The Reason เสียอีก

ไม่ต้องมีคำบรรยาย ไม่ต้องมีใครออกมาพูดให้ซาบซึ้ง แต่กลับตรงใจกว่ากันเยอะ

ขอเชิญชมการ์ตูนชุด เหตุผล ของคุณมุนินครับ

1234567
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

http://imgur.com/3k2K5eO,iZQ8gwM,TLzm9lz,mfwhG6P,U2z53fG,j8sK5Fb,Vcb77xM,crny5SR,n36bhgy,X5mm7aV,6KfN1dn,NePRjbO,qKmzZ6i,3etxAFb,vQhRkjz,Wh4XKpV,dxmuJzG,XrMwiEy#0

คลิกอ่าน Look ! The King never Smiles ??
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฮาจริง ๆ จตุพร ยุให้ยิ่งลักษณ์ยอมติดคุก (ดูคลิป)


จตุพร พรหมพันธุ์ ยุให้ยิ่งลักษณ์ยอมติดคุก โดยไอ้ตู่เชื่อว่า ถ้าถึงวันนั้นจริง ๆ คุกแตกแน่นอน

เหอะ ๆ ไอ้ตู่เอ๋ย ขนาดเอามึง ไอ้ตู่ ไอ้เต้น ไอ้เหวง ไอ้วีระกานต์ ไอ้ก่อแก้ว และอีกหลายตัว เข้าคุกพร้อมกัน คุกก็ยังไม่แตกเลยว่ะ

และถ้าถึงวันที่ยิ่งลักษณ์จะต้องติดคุกจริง ๆ ไอ้พวกแกนนำแดงสู้แล้วรวย รับรองได้ไปนอนเล่นปรับทัศนคติก่อนแน่นอน หรือไม่ก็หน้าบ้านทุกตัวจะมีทหารไปอารักขาให้ทุกตัวปลอดภัย ได้นอนอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปซ่าที่ไหนแน่นอน เพราะมึงเสือกโง่ออกมาแบไต๋ก่อนแล้วนี่

แต่ยิ่งลักษณ์คงไม่โง่เชื่อมึงหรอกไอ้ตู่ ก็คงหนีไปเมืองนอกตามที่มึงบอกวิธีหนีในคลิปนั่นแหละ

เพราะคนตระกูลชินวัตรไม่มีใครสู้เพื่อประชาธิปไตยจริง ๆ หรอก

ที่สำคัญ เสื้อแดงฉลาด ๆ คงไม่โง่แห่มาทำให้คุกแตกหรอก เพราะเคยโดนแกนนำหลอกให้เผาบ้านเผาเมืองจนติดคุกไปแล้วหลายคน แต่ไอ้คนสั่งเผายังลอยนวล


เริ่มในนาทีที่ 52.20 ตู่ จตุพร บอกว่า ถ้ายิ่งลักษณ์คิดจะหนีก็หนีเมื่อไหร่ก็ได้


การที่จตุพรบอกว่า ถ้ายิ่งลักษณ์จะหนีเมื่อไหร่ก็หนีได้ แค่ไปโผล่ชายแดนเงียบ ๆ ตามช่องทางต่าง ๆ ก็ออกไปได้แล้ว

คำพูดนี้ของจตุพร จึงสามารถแปลความได้อีกว่า ถ้ายิ่งลักษณ์โดนโทษจำคุกจริง ๆ ก็ค่อยหนีในช่วงเวลานั้นก็ได้ 555


ตรรกะเสื้อแดง
---------------------

ที่แท้ทหารเขาหวังดี 555
สังเกตหน้ายิ่งลักษณ์ เยาะเย้ยสาวที่มาถ่ายรูปด้วย

ยากเห็นคุกแตกจริง ๆ ถ้าเอายิ่งลักษณ์ไปไว้ในแดนนักโทษชายนะ 5555

ตัวอะไรเอ่ย เป็นตำรวจกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน แต่ตัวมันดันไปคอยรับใช้ผู้หญิงตลอดวันตลอดคืน ไม่มารับใช้ประชาชน ?

ถ้ายิ่งลักษณ์หนีคุกไปเมืองนอกจริง คณผู้อ่านว่า ไอ้หนุ่ยมันจะตามไปบริการยิ่งลักษณ์ต่อหรือไม่ ?

---------------------

ล่าสุด สตช. ยอมรับอนุญาตสารวัตรหนุ่ย อารักขายิ่งลักษณ์ 1 ปี

"โฆษกตร." ยอมรับ "สตช." อนุญาตให้ "สารวัตรหนุ่ย" ไปเป็น ตร. ติดตามคอยอารักขา "ยิ่งลักษณ์" ชี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตร. และให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ ส.ค.57-ส.ค.58

พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกตร. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสืออนุญาตให้ พ.ต.อ.วทัญญู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายเวร (สบ 4) รอง ผบ.ตร. ไปติดตามและดูแล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญได้

เนื่องจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือขอตัวไปช่วยในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สมัยที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยทาง สตช..ได้อนุมัติให้ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ ส.ค.2557-ส.ค.2558 ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดลินิวส์ออนไลน์ รายงาน

==================

สตช. ก็เปลี่ยนตัวสิ ไม่ต้องเป็นสารวัตรหนุ่ยก็ได้

ความยากของสารวัตรหนุ่ยคือ ถ้ายิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศเพื่อลี้ภัยการเมือง หรือหนีออกนอกประเทศ ทั้ง ๆ ที่ศาลไม่อนุญาต

สารวัตรหนุ่ยอาจมีความผิดในฐานะตำรวจที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีคดีออกนอกประเทศสำเร็จ ยกเว้นแต่ สารวัตรหนุ่ยจะตามไปบริการยิ่งลักษณ์ตลอดชีวิต 555

ทำไมต้องเป็นสารวัตรหนุ่ย ?? 

ถึงเวลาที่ สตช. ควรเรียกสารวัตรหนุ่ยกลับมา แล้วปล่อยให้สารวัตรเหลิมส่งไอ้ปื๊ดไปดูแลยิ่งลักษณ์แทนได้แล้ว 55555

----------------------

อันวาร์ อิบราฮิม ไม่หนีคุก เหมือนทักษิณ


http://imgur.com/46AHDr7
10 ก.พ. 58 อันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำพรรคฝ่ายค้านมาเลเซีย ต้องรับโทษจำคุก 5 ปีข้อหาวิปริตทางเพศ หลังศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์

ก่อนหน้านั้นนายอันวาร์อ่านคำแถลงสุดท้ายต่อศาลในช่วงก่อนการพักเที่ยงระบุว่า เขาจะเดินเข้าเรือนจำเป็นครั้งที่สาม แต่มั่นใจได้ว่าเขาจะเดินเชิดหน้าเข้าไป เขายืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ และคำตัดสินเป็นเพียงการกุเรื่องทั้งสิ้นจากแผนการสมรู้ร่วมคิดทางการเมืองเพื่อขัดขวางเส้นทางอาชีพการเมืองของเขา

และเมื่อผู้พิพากษาจะลุกจากบัลลังก์ อันวาร์วิจารณ์ผู้พิพากษาด้วยว่าพวกเขาได้จารึกชื่อตัวเองว่าเป็นผู้ที่ยอมก้มหัวให้กับผู้นำทางการเมือง และกลายเป็นผู้มีส่วนพัวพันในการฆาตกรรมกระบวนการยุติธรรม จากนั้นผู้พิพากษาสั่งให้เขาหยุดพูด แต่เขาไม่หยุด ผู้พิพากษาจึงออกจากห้องไป

นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่นายอันวาร์ต้องเข้าคุก แต่เขาไม่เคยหนีคุกเลยสักครั้ง แม้เขาคิดว่า เขาถูกใส่ร้ายทางการเมือง !!

ส่วนภรรยาของนายอันวาร์ ได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนนายอันวาร์ ร่วมกันจุดเทียนหน้าคุกในวันที่อันวาร์ต้องเดินทางไปเข้าคุกในวันที่ 11 ก.พ.คลิกอ่าน ลูกค้าคนสำคัญของ ข้าวลืมผัว

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ป้ายนี้สิเจ๋งกว่า ป้ายเห่ย ๆ ในฟุตบอลประเพณีจุฬา ธรรมศาสตร์ 58


บ่ายวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธุ์ 58 ได้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์

ซึ่งตอนเด็ก ๆ ผมก็เห่ออยากดูนะ เพราะว่า เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับ 1 และ 2 ของประเทศที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเขายกย่องไว้แบบนั้น เขามาแข่งฟุตบอลกัน

ผู้ใหญ่ยุคก่อนเขามักบอกเด็ก ๆ อย่างผมให้ดูว่า กลุ่มปัญญาชนแนวหน้าของไทยเขามาเตะฟุตบอลกัน เขามีเดินพาเหรด มีแปรอักษรล้อการเมืองน่าสนใจ เด็ก ๆ ควรดูไว้

แต่พอผมโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ผมกลับเริ่มสนใจฟุตบอลประเพณีของ 2 มหาลัยนี้ลดลงเรื่อย ๆ เพราะแท้จริงแล้ว พอผมโตขึ้นเริ่มเข้าใจว่า กลุ่มปัญญญาชนของ 2 มหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้เป็นปัญญาชนผู้นำความคิดที่ดีของสังคมอีกแล้ว

อย่างเช่น นิสิตจุฬาฯ แทนที่จะเป็นผู้นำทางความคิดเรื่องความพอเพียง ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนไทยรุ่นน้องทำตาม แต่กลับกลายเป็นว่านิสิตจุฬาผู้นำแฟชันฟุ้งเฟ้ออันดับ 1 ของไทย เป็นผู้นำเห่อแฟชั่นเทคโนโลยีแบบทาสเทคโนโลยีต่างชาติ แทนที่จะเป็นผู้นำคิดค้นนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีเพื่อชาติบ้านเมือง

(หมายเหตุ ขอแก้ไขคำว่า "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" เป็นคำว่า ความพอเพียง แทน เพราะมีคนแสดงความโง่ ๆ ด้านล่างมันตีความไปไกลเกินบทความ)

นิสิตจุฬา ทั้งหญิงชาย ไปดูเหอะ ใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพง ๆ ทั้งนั้น จนโจรฉกชิงวิ่งราวที่เพิ่งโดนจับล่าสุด จากการก่อคดีปล้มมือถือเด็กจุฬามากถึง 6 คดี  มันได้เล่าว่า พวกโจรมันบอกต่อ ๆ กันว่า คิดจะปล้นมือถือราคาแพง ต้องไปดักปล้นเด็กจุฬา

ส่วนเด็กธรรมศาสตร์น่ะเหรอ แทนที่จะใช้ความรู้เพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แทนที่ใช้สติปัญญาและจิตสำนึกปกป้องประประชาธิปไตยให้พ้นจากนักการเมืองโกงกินที่อาศัยการเลือกตั้งหาประโยชน์เข้าพวกพ้อง ดันเสือกทะลึ่งสนับสนุนพวกล้มเจ้าให้เกลื่อนธรรมศาสตร์ แถมปิดปากเงียบยามเมื่อนักการเมืองชั่ว ๆ กำลังทำลายจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

---------------------

การทิ้งขยะไม่เป็นที่ vs ประชาธิปไตย

แล้วประชาธิปไตยของพวกนักศึกษายุคนี้คืออะไร ? 
พวกนี้ไม่ได้รู้จริงหรอก แค่อวดเอาเท่ว่ารักประชาธิปไตยไปแบบงั้น ๆ แหละ เพราะแค่หน้าที่ของพลเมืองที่ดีพวกนี้มันยังไม่รู้จักกันเลย

ถามว่า การทิ้งขยะเรี่ยราดในที่สาธารณะผิดกฎหมายหรือไม่ ?

ถ้ากฎหมายง่าย ๆ ยังทำไม่ได้ ก็ควรสำนึกว่า หัวใจประชาธิปไตยที่แท้จริง หมายถึง ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมครับ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบนี้ขอบคุณรูปจากเฟสบุ๊ค คุณมล เลิศคอนสาร และคุณน้อย เพื่อนผมครับ

ถ้าอ้างว่า หาถังขยะใกล้ ๆ ไม่เจอ ก็เลยทิ้งตรงนั้นเลย

พ่อแม่นักศึกษาพวกนี้ควรส่งควายมาเรียนมหาวิทยาลัยแทนเถอะ เรื่องแค่นี้หาทางออกดี ๆ ไม่เป็น


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เคยเล่าผ่านคลื่นเอฟเอ็ม 101 ตอนคุณหญิงไปเที่ยวญี่ปุ่นไว้ว่า "พี่เคยเห็นคนญี่ป่นนะ พอเขาสูบบุหรี่เสร็จ ทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นเหยียบให้ดับ เขาจะก้มลงเก็บก้นบุหรี่ โดยมีไม้กวาดขนาดจิ๋วที่พกมาในกระเป๋าเสื้อ เขาจะกวาดก้นบุหรี่และเศษฝุ่นใส่กระดาษ แล้วห่อเก็บไปทิ้งถังยะ ยากไหม? แต่เขาก็ทำกัน"วกทำบ้านเมืองสกปรกจงพินาศ ประชาชนรักสะอาด รักระเบียบวินัยจงเจริญ

--------------------

ขออภัยนิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยสำหรับคนที่มีจิตสำนึกที่ดีด้วยคลิกอ่าน จำไว้นะ หน้าที่ ต้องมาก่อนสิทธิเสมอ

คลิกอ่าน ต้องมีหัวใจประชาธิปไตยก่อน จึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

คลิกอ่าน คำขวัญตกยุค ธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน