วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตรรกะเห่ย ๆ ของนักกฎหมายชื่อ วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
จริง ๆ ไม่รู้วีรพัฒน์จะหน้าด้านอ้างว่าเป็นนักกฎหมายอิสระไปทำไม

เพราะถ้าเป็นนักกฎหมายอิสระจริง ๆ ก็ต้องไม่เคยรับเงินเดือนจากพวกนักการเมือง แต่วีรพัฒน์ รับเงินเดือนจากนักการเมือง แล้วก็มาแสดงความเห็นกฎหมายทางการเมือง แบบนี้จะเรียกว่า เป็นนักกฎหมายอิสระไม่ได้หรอกครับ

แนะนำอ่าน วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฎหมายจอมสร้างภาพ

สำหรับบทความนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่า นักกฎหมายที่จบจากฮาร์ดวาร์ด (Harvard University) คนนี้มักชอบยกตัวอย่างด้วยตรรกะเห่ย ๆ เสมอ ซึ่งถ้าใครคล้อยตามตรรกะของนายวีรพัฒน์ ก็แสดงว่า เป็นพวกเห่ยเหมือนกัน

โดยผมจะยกตัวอย่างกรณีที่วีรพัฒน์ เห็นแย้งกับข้อเสนอของ กกต. ที่แนะนำให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

ก่อนอื่นเราต้องมาดูเหตุผลข้อเสนอของ กกต. ต่อรัฐบาล กันก่อนดังนี้ (โดยเฉพาะในข้อ 4 และข้อ 5)

1.กกต.ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอโทษประชาชนที่ไม่อาจอำนวยการให้การดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยได้

2.ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ กกต.ได้เคยส่งสัญญาณต่อผู้มีส่วนรับผิดชอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ และยิ่งจะทวีความรุนแรงหากเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไป จนอาจเป็นต้นเหตุของความไม่สงบ ความโกลาหล การจลาจล และการสูญเสียเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชน

3.การรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นของการเลือกตั้ง ซึ่งต่อไปภายหน้ายังมีการรับสมัคร ส.ส.เขต การหาเสียง การเลือกตั้ง การนับคะแนน และประกาศผล และหากความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างการมีหรือไม่มีการเลือกตั้งยังคงอยู่ เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ไม่ยากว่า การเลือกตั้งจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และ กกต.คงไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป

4.กกต.ขอส่งข่าวสารผ่านแถลงการณ์ฉบับนี้ถึงรัฐบาล คู่ขัดแย้ง และทุกภาคส่วนในสังคมว่า การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.57 จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อความสงบสุขในสังคมระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กกต.จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะมีข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ทั้งนี้ กกต.พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการหาข้อยุติร่วมกัน

5.หากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดการคลี่คลายสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้น กกต.จะพิจารณาใช้สิทธิและอำนาจหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งในฐานะกรรมการการเลือกตั้งรายบุคคล เพื่อตัดสินใจคลี่คลายสถานการณ์ตามวิจารณญาณที่เหมาะสมการที่ กกต. แถลงนี้ คือ การเสนอให้รัฐบาลเลื่อนเลือกตั้งออกไป ย้ำ ! ว่าเป็นแค่ข้อเสนอ

เพราะ กกต.เองรู้ว่า กกต.เองยังไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้เองทั้งหมดโดยลำพัง แต่หากรัฐบาลเห็นด้วยกับข้อเสนอของ กกต. มันก็พอจะมีทางออกร่วมกันที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้

ย้ำว่า การเมืองจะมีทางออกเสมอ ไม่มีทางตันจริง ๆ หรอกครับ

----------------

ทีนี้มาดูความเห็นเห่ย ๆ ของนายวีรพัฒน์สิ่งที่นายวีรพัฒน์อ้างว่า กกต.กำลังจับสลากหมายเลข 157 ให้ตัวเอง คงหมายถึง กกต.กำลังจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผิดกฏหมายอาญามาตรา 157

“มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”


การที่ กกต. เสนอต่อรัฐบาลให้เลื่อนการเลือกตั้ง เหตุเพราะเกรงการนองเลือดเกิดขึ้นอีก มันก็คือการแสดงความเห็นของ กกต. โดยสุจริต ซึ่งถือเป็นสิทธิที่ กกต.สามารถกระทำได้  เพราะมันได้เกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นจริง ๆ ในวันจับสลากหมายเลขพรรคการเมือง ซึ่งคือสิ่งยืนยันว่า ข้อเสนอของ กกต. เป็นข้อเสนอที่สุจริตมีเหตุผลรองรับ

กกต.ก็แค่เสนอความเห็นเท่านั้น ซึ่งต่อมารัฐบาลก็รีบชี้แจงทันทีว่า รัฐบาลไม่อาจกระทำตามที่ กกต. เสนอได้

ส่วนกรณีที่รัฐบาลไม่แก้ปัญหาให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ กกต. อาจใช้สิทธิส่วนบุคคลนั้น คงหมายถึง กกต.อาจจะลาออก เมื่่อลาออกแล้ว ก็จะไม่เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 แต่อย่างใด

แต่นายวีรพัฒน์ กลับอ้างมั่วด้วยตรรกะเห่ย ๆ ด้วยการนำ กกต. ไปเปรียบเทียบกับพวกโจรใต้ไปซะนั่น

ถ้านายวีรพัฒน์เห็นว่า กกต. กับ โจรใต้เอามาเปรียบเทียบกันได้ ผมว่านายวีรพัฒน์นี่ขั้นเลวเลยนะ

เพราะ กกต. เขาทำตามครรลองธรรม คือใช้สิทธิในการแสดงความเห็นและเสนอความเห็นต่อรัฐบาลอย่างเปิดเผยและมีเหตุผลรองรับ แต่โจรใต้มันไม่ได้ใช้สิทธิแบบนี้ แต่มันคือการก่อการร้าย

ซึ่งทุกวันนี้พวกโจรใต้มันก็กระทำอยู่แล้ว คือ ฆ่าคนเพื่อหวังให้รัฐบาลยอมทำตามคำเรียกร้องของมัน นั่นคือ ต้องการแบ่งแยกดินแดน

--------------

ตัวอย่างที่ 2
ไม่รู้นายวีรพัฒน์มันจบกฎหมายมาได้อย่างไร เพราะแค่เรื่องหลักพื้นฐานของคำว่ากฎหมาย มันยังไม่เข้าใจเลย

กฎหมายนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาและเหตุผลที่เปลี่ยนไปของสังคม เช่นในช่วงเวลาหนึ่งกฎหมายเก่ามันไม่อาจตอบโจทย์ของสังคมได้ต่อไป ก็ต้องแก้กฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่

แต่ตรรกะของนายวีรพัฒน์ เข้าทำนองว่า กฎหมายต้องถือเป็นสิ่งตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย หรือใครจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่ได้ เช่น

เหตุผลข้อแรก ตรรกะเรื่องคนขับรถเมล์

ถ้าคนขับรถเมล์เห็นข้อบกพร่องของกฎหมายจราจร และจะเสนอรัฐบาลให้ช่วยแก้กฎหมายให้ดีขึ้น ก็ต้องนับว่าเป็นเรืองที่ดี

แต่นายวีรพัฒน์ยกตัวอย่างทำนองว่า ถ้าคนขับรถเมล์เสนอแก้ไขกฎหมายกลายเป็นเรื่องผิด คนขับรถเมล์ไม่มีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นในการแก้กฎหมายซะงั้น

เพราะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยได้มี พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือการขอเสนอแก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชนได้ประกาศใช้แล้วนะครับ

โดยถ้าเสนอกฎหมายปกติ ประชาชนต้องเข้าชื่อ 1 หมื่นคน ส่วนถ้าเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องเข้าชื่อ 5 หมื่นคน (การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดสิทธิที่พวก สส. อีกต่อไปแล้ว)


เหตุผลข้อที่ 2 และข้อที่ 3 เรื่อง ตรรกะเรื่องทหาร ตรรกะเรื่องหมอ

ตรรกะเรื่องทหารกับหมอ ที่นายวีรพัฒน์ยกตัวอย่าง เป็นการที่ทหารและหมอเสนอเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง คือ หวังให้ตัวเองสบายขึ้น!!

ทหารไม่อยากไปลาดตระเวนที่พื้นที่ที่ชาวบ้านต่อต้าน เท่ากับทหารอยากสบายขึ้น ทั้ง ๆ ที่ทหารมีหน้าที่ต้องไปเข้าหาชาวบ้านเพื่อสร้างความสงบสุข

แต่ถ้าทหารเสนอให้รัฐบาลยกเลิกพื้นที่ที่พรก.กำหนด เพื่อคลายสถานการณ์ตึงเครียด แต่ทหารก็ยังเข้าไปลาดตระเวนในพื้นที่นั้นเหมือนเดิม ก็ไม่เห็นจะแปลก


ส่วนตรรรกะเรื่องหมอเสนอปรับอัตราค่ารักษา เพราะหมออยากให้ตัวเองงานน้อยลง หมอจะได้สบายขึ้น เป็นการขอเพื่อประโยชน์ของหมอชัดเจน

แต่กรณีข้อเสนอของ กกต. นั้น กกต.เสนอเพื่อให้ไม่ต้องการมีเหตุการนองเลือดของประชาชนเกิดขึ้นอีก ไม่ได้เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ฉะนั้นตรรกะทั้งข้อ 2 และข้อ 3 เป็นตรรกะที่นายวีรพัฒน์จะเอามาเปรียบเทียบกับกรณี กกต.เสนอรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้งไม่ได้

เพราะการที่ กกต. เสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป ก็เพื่อต้องการให้รัฐบาลและฝ่าย กปปส. ไปหาทางให้เกิดสันติเกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยมาเลือกตั้งก็ได้ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดอีก

มันจะมีประโยชน์อะไร ถ้าการเลือกตั้งกลายเป็นการเลือกตั้งเลือด !!

(หมายเหตุ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง เช่น หมอเสนอให้ปลด รมว.สาธารสุข ไงวีรพัฒน์ !! หรือ การที่หมอมีงานเยอะมีคนไข้จนล้นมือ เพราะโครงการ 30 บาท ก็ทำให้มีหมอมากมายลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน)เหตุผลข้อที่ 4 ตรรกะเรื่องครู

ถ้าครูเห็นข้อเสนอของผู้ปกครองดีมีเหตุผลว่าหลักสูตรเก่ามันมีข้อผิดพลาด ควรแก้ไขปรับปรุง ก็ไม่แปลกถ้าครูจะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน

ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยนะ นายวีรพัฒน์ เพราหลักสูตรการศึกษาไทยมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดแทบทุกปีอยู่แล้ว

------------------------

ขอย้อนกลับมาที่ตรรกะโจรใต้ของวีรพัฒน์ 

ตอนนี้โจรใต้ยังไม่เคยวางระเบิดบังคับขู่เข็ญให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป ตรรกะนี้แสดงว่า วีรพัฒน์คิดว่า พวกโจรใต้เป็นพวกรู้จักหน้าที่อย่างนั้นหรือ ?

ถ้าวีรพัฒน์คิดว่าใช่ ก็แสดงว่า วีรพัฒน์ก็ชั่วพอ ๆ กับพวกโจรใต้นั่นแหละ 555

นี่แน่ ๆ ผู้สมัคร สส.สังกัดพรรคเพื่อไทย นั่นแหละ ที่สนิทกับโจรใต้เป็นอย่างดี

---------------

ในประเด็นประมวลกฎหมายมาตรา 112 วีรพัฒน์ เคยเสนอให้ศาลฎีกาตีความกฎหมายนี้ให้ชัดเจน

แล้วในประเด็นรักษาการนายกรัฐมนตรีลาออกได้หรือไม่ ?

ทำไมวีรพัฒน์ไม่ลองเสนอให้รัฐบาลร้องขอศาลรัฐธรรมนูญตีความบ้างล่ะว่า ถ้ารักษาการนายกต้องการลาออก จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ?

เห็นแต่วีรพัฒน์ อ้างอย่างเดียวว่า ลาออกไม่ได่ท่าเดียวเพราะขัดรัฐธรรมนูญ

ที่วีรพัฒน์ไม่กล้าเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะกลัวศาลรัฐธรรมนูญจะตีความไม่ตรงใจที่วีรพัฒน์ต้องการหลอกคนต่อไปจริงไหม ? 5555


คลิกอ่าน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่เลื่อนการเลือกตั้งได้ตามรัฐธรรมนูญ


วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ภาพบาดตาบาดใจที่สร้างความเจ็บปวดให้ทักษิณหลังจากขี้ข้าทักษิณที่ชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ แห่ง DSI ได้ทำการอายัดบัญชีกำนันสุเทพ และแกนนำ กปปส. แล้ว

ก็เลยทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันสงสาร และต้องการให้กำลังใจแก่คุณสุเทพ ด้วยการนำเงินสดมามอบให้คุณสุเทพกับมือเองเลย


ประชาชนย่านเยาวราช

ภาพที่ประชาชนต่างส่งเงินให้กำนันสุเทพ รู้ไหมมันเป็นภาพที่สร้างความเจ็บปวดที่สุดให้ทักษิณ

เพราะคนอย่างทักษิณมีแต่ต้องเสียเงินจ้างทุกอย่าง คนอย่างทักษิณ ลองไม่มีเงินสิ บรรดาขี้ข้า บรรดาตะกวด ในพรรคเพื่อไทย แม่งยังไม่แลเลย

แถมพอได้เงินมาแต่ละตัวมันก็อมเงินเก่ง ๆ กันทั้งนั้น

ประชาชนเสื้อแดงยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่มีปัญญาหรอก พวกนี้ชอบแต่รอแบมือขอทั้งนั้น สันดานขี้ขอคือเสื้อแดง ลองไม่มีนโยบายประชานิยมสิ รับรองคนพวกนี้แม่งไม่เลือกเพื่อไทยหรอก

หรือการชุมนุมเสื้อแดงเดี่ยวนี้ ถ้าไม่จ้างก็ไม่มา ส่วนที่พวกมาโดยไม่จ้าง นั่นแปลว่า ยังไม่เลิกโง่ หรือไม่ก็เป็นพวกกุ๊ยอันธพาล

อดีตเสื้อแดงหลายคนก็ตาสว่างจ้างให้ก็ไม่มาแล้ว พวกขี้ข้าเลยต้องไปจ้างเวียดนาม เขมร พม่า มาใส่เสื้อแดงแทนเพราะหาคนมาไม่พอ

น่าสมเพชคนอย่างทักษิณ มีเงินแต่ไร้คนจริงใจด้วย

/@akecity

สาวออฟฟิศย่านสีลม ก็หอบเงินมาฝากกำนันสุเทพ เหมือนกัน 


นี่เท่ากับว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ช่วยเรียกคน เรียกเงินให้กำนันสุเทพแท้ ๆ

นี่แหละหนาที่เขาเรียกว่า ยิ่งว่ายิ่งยุ !!


มีที่ไหนในโลก ผู้ชุมนุมแย่งกันบริจาคเงินให้ผู้นำการชุมนุมแบบนี้ !!


-----------------------

ทักษิณหลุด เข้าแถวแถวรับเงิน 500 บาททักษิณมันขี้โม้จริง ๆ "ถ้าผมไม่โดนปฏิวัติ ป่านนี้สิ้นปี 52 ประเทศไทยไม่มีคนจนแล้ว"

ใครเชื่อมันก็ควายล่ะครับ ขนาดญี่ปุ่นรวยมหาศาล เขาก็ยังมีคนจนคนจรจัดไร้ที่อยู่นอนกลางถนนมากมาย

แถมทักษิณมันยังหลอกควายว่า ประชาธิปไตยที่กินได้ 5555

ก่อนจบผมขอฝากไว้

คนไทยทั้งหลาย อย่าได้เอาแต่รอแบมือขอว่าประเทศไทยจะให้อะไรกับเรา แต่เราควรถามตัวเองว่า เราจะทำจะตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างไรให้มากขึ้นคลิกอ่าน ม็อบ กปปส. คือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ไอ้หนุ่ย ฆาตกรฆ่าน้องการ์ตูน กับประเด็นสายรัดข้อมือสีเหลืองเผอิญได้เห็นบล็อคจากโอเคเนชั่น ที่ชื่อ บ้านข้าวหอม เขียนโดยคุณน้องข้าวหอม  ซึ่งเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตว่า ฆาตกรฆ่าน้องการ์ตูนมาใส่สายรัดข้อมือสีเหลืองเอาทีหลัง แต่วันที่คำรณวิทย์แถลงจับกุมทีแรก ไอ้หนุ่ยไม่เห็นจะใส่

ตามลิงค์นี้ http://www.oknation.net/blog/khowhom/2013/12/18/entry-1

แต่ผมไปลองสืบค้นดูว่า จะเป็นจริงตามที่บล็อคบ้านข้าวหอมตั้งข้อสังเกตจริงหรือไม่ ?

แล้วผมก็พบว่า ไอ้หนุ่ย ฆาตกรฆ่าน้องการ์ตูนมันได้ใส่สายรัดข้อมือสีเหลืองตั้งแต่วินาทีแรกที่มันโดนจับกุมแล้วครับ

ลองดูได้จากคลิปข่าวของช่อง 7 สี นี้ได้ ถึงวินาทีที่ตำรวจเข้าจับกุมไอ้หนุ่ยที่ไซต์งาน จะสังเกตเห็นเลยว่า ไอ้หนุ่ยใส่สายรัดข้อมือสีเหลืองอยู่แล้ว

ให้สังเกตตั้งแต่นาทีที่ 1.00 ช่วงเข้าจับกุมไอ้หนุ่ย จะเห็นชัดเจนในนาทีที่ 1.08 ว่าไอ้หนุ่ยใส่สายรัดข้อมือสีเหลืองอยู้แล้วหรือแม้แต่ช่วงที่มันเดินพาน้องการ์ตูนบนสะพานสถานีรถไฟฟ้า ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นลาง ๆ ว่าไอ้หนุ่ยมันได้ใส่สายรัดข้อมือสีเหลืองอยู่เช่นกัน

หรือในช่วงท้ายคลิปที่ไอ้หนุ่ย ถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจแล้ว ก็จะเห็นชัดเจนว่าไอ้หนุ่ยใส่สายรัดข้อมือสีเหลืองอยู่แล้ว
ฉะนั้นถ้าใครที่เห็นการแชร์ว่า คำรณวิทย์คิดนำสายรัดข้อมือสีเหลืองมาให้ไอ้หนุ่ยใส่ เพื่อหวังเจตนาบางอย่าง ก็ขอให้อย่าเชื่อถือการแชร์เรื่องนี้ครับ เพราะมันเป็นการใส่ร้ายกันเปล่า ๆ

นี่ถ้าพวกเสื้อแดงมันเห็นว่า มีการแชร์ใส่ร้ายคำรณวิทย์แบบนี้

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเสียเครดิตไปเปล่า ๆ ครับ

ผมเลยต้องรีบเขียนบทความนี้ขึ้นมาโดยเร็ว เพื่อให้ทุกท่านทราบข้อมูลที่ถูกต้องครับ


ไอ้หนุ่ยได้ถอดสายรัดข้อมือสีเหลืองออกแล้วในวันทำแผน

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แผ่นดินไทยเป็นของใคร ?


ทุกวันนี้มีพวกหนักแผ่นดิน อกตัญญูแผ่นดินเกิดบนแผ่นดินไทยมาก อาจเพราะพวกวิญญาณทหารพม่า ทหารเขมร ทหารลาว ที่เคยตายในแผ่นดินนี้มันได้เกิดใหม่เป็นคนไทย แต่กลับไม่มีความรักต่อสถาบันกษัตริย์ไทย

คล้าย ๆ พวกชั่วมันเกิดมาแก้แค้นแผ่นดินไทย (เหมือนที่มีหลายคนเชื่อว่า ทักษิณคือพระยาละแวกของเขมร ที่กลับมาเกิดเพื่อแก้แค้นคนไทยที่จงรักภักดี)

หรือแม้แต่นักวิชาการบางตัว มันมีบรรพบุรุษเป็นลาวอพยพหนีสงครามคอมมิวนิสต์ในลาว มาขอเป็นคนไทย แต่พอคนลาวอพยพพวกนี้มีลูกหลาน ไอ้ลูกหลานมันแทนที่จะรักแผ่นดินไทย กลับคิดให้ร้ายแผ่นดินด้วยวิธีการแอบแฝงหลายอย่าง

เช่นเป็นนักวิชาการที่คิดและแสดงความเห็นเข้าข้างเขมร ในเรื่องเขาพระวิหาร หรือมีแนวคิดอยากล้มมาตรา 112 เป็นต้น

ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อไอ้เสนียดนักวิชาการตัวนี้ แต่ใบ้ให้ว่า ชื่อมันขึ้นต้นด้วย .อ่าง นามสกุลขึ้นต้นด้วย .ควาย และลงท้ายนามสกุลด้วย .เณร มันเป็นลูกศิษย์ของชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทำงานร่วมกัน

ทีนี้ผมอยากจะชี้ให้ชัด ๆ ว่า แผ่นดินนี้ใครกันแน่ที่สมควรที่จะถือตนเป็นเจ้าของได้ ไม่ใช่อ้างแบบพวกชั่ว ๆ อ้างว่า เป็นของประชาชน

คลิกที่รูปเพื่อขยาย !!

http://imgur.com/5Tc06lk

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ก่อนทรงนำทัพเข้าตีค่ายพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า ในศึกสงคราม ๙ ทัพ ทรงตรัสแก่เหล่าทหารว่า

“พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน รบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหน รบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดน ข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใคร นอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป”


คลิกที่รูปเพื่อขยาย !!


อย่างเช่น ไอ้พวกล้มเจ้าหลายตัว ต้นตระกูลของมันอพยพมาจากเมืองจีนไม่ทันถึง 100 ปี เสือกมามั่วแอบอ้างเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เสียแล้ว ด้วยข้ออ้างว่า แผ่นดินเป็นของประชาชน ทั้ง ๆ ที่ อากง อาก๋งของมัน ไม่เคยเสียสละรบเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้เลย

ดังนั้น โดยสรุปก็คือ แผ่นดินไทยนี้เป็นของพระมหากษัตริย๋ และประชาชนผู้จงรักภักดีพระมหากษัตริย์เท่านั้น 

ไอ้อีตัวไหนที่ไม่จงรักภักดี พวกมึงก็ไปหาแผ่นดินอื่นอยู่ไปเถอะ อย่ามาหน้าด้านคิดแย่งแผ่นดินของพวกกูคนไทยผู้จงรักภักดี

----------------

"ไอ้พวกชั่วมึงอย่าอ้างแผ่นดินนี้ประชาชนเป็นใหญ่ เพราะบรรพบุรุษผู้จงรักภักดีสถาบันกษัตริย์ของกู พวกท่านร่วมสร้างแผ่นดินนี้ด้วยการเสียสละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินนี้ร่วมกับอดีตบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ซึ่งบรรพบุรุษผู้จงรักภักดีของกู ได้ยกแผ่นดินนี้ให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสิ่งสูงสุดแล้ว มันผู้ใดคิดต่างจากนี้ มันผู้นั้นอกตัญญูแผ่นดิน" ใหม่เมืองเอก

คลิกอ่าน ราชอาณาจักรไทย คือ แผ่นดินของพระราชา

คลิกอ่าน ฝากถึงไอ้พวกล้มเจ้าหน้าโง่ทั้งหลายวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รัฐบาลตระบัดสัตย์แห่งยูเครน กับ รัฐบาลตอแหลของยิ่งลักษณ์


รัฐบาลยูเครนตระบัดย์สัตย์

ในช่วงเดียวกันนี้ ในประเทศยูเครน ก็มีการประท้วงขับไล่รัฐบาลภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีวิกเตอร์ ยานูโควิช ที่ได้ยกเลิกข้อตกลงก่อตั้งเขตการค้าเสรีและกระชับสัมพันธ์ทางการเมืองกับอียู ซึ่งจะปูทางยูเครนเข้าเป็นสมาชิกอียู

ทั้งที่ได้มีเตรียมการกันมาหลายปี โดยประธานาธิบดียูเครนอ้างว่ายูเครนไม่สามารถตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียได้

อีกทั้งเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลยูเครนมีมติไม่ผ่านร่างกฎหมายที่จะให้มีการปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรียูเลีย ทิโมเชนโก (อดีตนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลก) ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้ ทำให้ไม่ผ่านเงื่อนไขของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปหรืออียู

โดยฝ่ายรัฐบาลยูเครนให้เหตุผลว่าการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว จะกระทบผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศและกระทบต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตรวมถึงรัสเซีย

ถามว่า ทำไมประชาชนยูเครนถึงโกรธแค้นการกระทำของรัฐบาลยูเครน ?

ตอบว่า เพราะก่อนหน้านั้น ในช่วงการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของยูเครน นายวิกเตอร์ ยานูโควิช เคยหาเสียงด้วยการจะพายูเครนไปเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปให้ได้ แต่แล้วเขากลับตระบัดสัตย์ที่เคยใช้หาเสียงกับประชาชนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ถามว่า ทำไมชาวยูเครน ถึงต้องการไปร่วมสหภาพยุโรป

ตอบว่า มันเกี่ยวเนื่องท้้งทางด้านเศรษฐกิจ เชื้อชาติ และวัฒนธรรมครับ เพราะยูเครนในอดีตคือส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตรัสเซีย ก็เสมือนโดนโซเวียตกดขี่ให้เป็นเมืองขึ้นอยู่กลาย ๆ มาตลอด

ชาวยูเครนต้องอดอยากอย่างมากภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ถูกสั่งไม่ให้ใช้ภาษายูเครน แต่ให้ใช้ภาษารัสเซียแทน

แล้วเมื่อยูเครนแยกตัวออกมาเป็นประเทศยูเครน หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแล้ว ชาวยูเครนก็ยังไม่รอดพ้นจากการกดขี่โดยรัสเซียสักที

เพราะยูเครนต้องพึ่งพาอาศัยแก๊สจากรัสเซียเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า และการใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เสมือนเป็นเมืองขึ้นของรัสเซียอยู่กลาย ๆ

ด้วยความที่ชาวยูเครนอยากจะพ้นสภาพตกเป็นเบี้ยล่างของรัสเซียมาตลอด จึงต้องการหันไปคบกับสหภาพยุโรปแทน และหวังจะได้รับความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้านจากสหภาพยุโรป

คือขอไปตายเอาดาบหน้า ดีกว่าอยู่เป็นเบี้ยล่างรัสเซียไปตลอดชาติน่ะครับ

เพราะเรื่องเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ที่ใกล้กันมาก ก็ทำให้กลายเป็นศัตรูกันได้ง่ายเช่นกัน

แต่เมื่อรัฐบาลยูเครนเกิดกลับลำ ไม่ยอมตีจากจากอิทธิพลของรัสเซีย จึงทำให้ชาวยูเครนส่วนใหญ่ทนไม่ได้ จนต้องออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลของนายยานูโควิช เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น

แต่การชุมนุมของชาวยูเครนกลับถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากรัฐบาล แม้ต่อมา ปธน.ยูเครน จะกล่าวขอโทษไปแล้วก็ตาม

แถมการที่ฝ่ายค้านยูเครนได้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ต้องมีอันตกไป เพราะเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่รับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน

ซึ่งทำให้ชาวยูเครนผิดหวังมาก ที่เสียงส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบธรรมแล้วในสภาใช้วิธีพวกมากลากไป ฝืนกระแสประชาชน

ล่าสุดชาวยูเครนชุมนุมปิดทำเนียบรัฐบาล และสถานที่ราชการอีกหลายแห่ง เพื่อกดดันให้รัฐบาลยุบสภาใหได้

--------------------

รัฐบาลตอแหลของยิ่งลักษณ์

สำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ผมไม่ต้องอธิบายมากว่าตอแหลมากมายอย่างไร

เช่นเรื่องโครงการรับจำนำข้าว โกงกินมากมาย แต่ก็ยังโกหกบิดเบือนข้อมูลและตัวเลขขาดทุนต่อไปอย่างหน้าด้าน ๆ

ตอนนี้ ปปช. พบพิรุธในการขายข้าวจีทูจีแล้ว แต่ต้องรวบรวมหลักฐานอีกหลายเรื่อง แต่ที่ ปปช. แถลงล่าสุดคือ รัฐบาลอ้างมีการตกลงขายข้าวจีทูจีกับจีน 4 ล้านต้น ในปี 54-55 แต่กลับมีข้าวส่งไปจริง ๆ แค่ 3 แสนกว่าตัน

และที่ตอแหลมากที่สุด คือ เรื่อง กม.นิรโทษกรรม ที่ยิ่งลักษณ์เคยพูดเมื่อเริ่มรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ ๆ ว่า

"จะทำเพื่อส่วนรวม จะไม่ทำเพื่อคน ๆ เดียว"

แต่ที่ไหนได้ ยิ่งลักษณ์กลับตอแหลทุกเรื่อง ทั้งออกพาสปอร์ตแดงแก่ทักษิณ ทั้งออก กม.นิรโทษกรรมยกเข่งสุดซอย

ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรกที่ กม.นิรโทษกรรมเข้าสภา ก็จะนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนเท่านั้น แต่ภายหลังมีการแก้ไขหลักการในวาระ 2 จนกลายเป็นกม.นิรโทษกรรมยกเข่งสุดซอยเพื่อช่วยทักษิณ เพื่อหวังคืนเงินให้ทักษิณ จนเกิดการชุมนุมคัดค้านจากประชาชนทั่วประเทศ

หรือล่าสุด ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว. ที่กระทำขัดรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่มีหลายฝ่ายคัดค้านว่า ยิ่งลักษณ์ไม่ควรรีบทูลเกล้าฯ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยก่อน

แต่ยิ่งลักษณ์ก็ไม่เชื่อ กลับทูลเกล้าถวายให้ในหลวง จนตอนนี้ก็เพิ่งไปขอพระราชทานคืนมา และขอพระราชทานอภัยโทษ

ความผิดซ้ำซากของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ หมดความชอบธรรมในการมีอำนาจต่อไปแล้วครับ

-----------------

สรุปสถานการณ์ของยูเครน และประเทศไทย

เหมือนกันตรงที่ รัฐบาลทั้งสองประเทศโกหกและดื้อด้าน

อีกทั้งเสียงในสภาทั้งสองประเทศใช้วิธีการพวกมากลากไป โดยชอบอ้างว่า มาจากการเลือกตั้งคิดจะทำอะไรก็ทำได้ โดยไม่สนเสียงภายนอกสภาของประชาชน

ส่วนไทยเองก็ระวังไว้เถิด ทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็กำลังพาไทยไปเป็นเมืองขึ้นด้านพลังงานจากพม่ามากขึ้น ๆ แล้วครับ เพิ่งจะเซ็นซื้อแก๊สจากพม่าเพิ่มขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง


--------------------

ถาม - ตอบ

ถามว่า ทำไมการประท้วงโดยประชาชนในยูเครน สหรัฐอเมริกามีท่าทีสนับสนุน ในขณะที่การประท้วงโดยประชาชนในไทย สหรัฐอเมริกาถึงมีท่าทีเข้าข้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ?

ตอบว่า เพราะสหรัฐต้องการตัดอิทธิพลรัสเซียในยูเครน ส่วนกรณีไทย สหรัฐอยากจะเข้ามาฮุบทรัพยากรไทยผ่านทางทักษิณ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คลิป จตุพรสั่งไอ้เลิศจัดการที่ประตูรัชมังคลาคลิป จตุพร พรหมพันธุ์ สั่งไอ้เลิศ ไม้เก่า จัดการนักศึกษารามคำแหง


ประโยคเด็ดไอ้ตู่ "ผมไม่ได้กลัวเขาจะบุกมา แต่ผมกลัวเขาบุกมาแล้วจะหาเรื่องตายเอง"


แม้พวกมันสองตัวจะไม่ได้เอ่ยชัด ๆ ว่าที่ให้ไปจัดการนั้นคือนักศึกษารามคำแหง แต่ย่อมเป็นที่รู้กัน


คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!

ขอบคุณรูปจากเพจ I Support PM Abhisit

----------------------

ดูความโง่ในการแสดงความเห็นของฟายแดงบนยูทูปในเหตุการณ์ไม่สงบหน้ารามคำแหง สุดท้าย มีเสื้อแดงตาย 2 และมีพลทหารตาย 1 แต่เมียพลทหารก็บอกว่า มีผัวเป็นเสื้อแดง (เฉพาะตัวเลขที่ตายจากกระสุนปืน)

ที่จริงม็อบควาย ๆ แบบนี้ไม่ควรมาแดกหญ้าในสนามรัชมังคลาฯ ให้มาเป็นเสนียดกับสนามกีฬาแห่งชาติ พวกมึงควรไปชุมนุมแดกหญ้ากลางทุ่งโว้ย ถึงจะเหมาะสม

มาชุมนุมย่านรามคำแหง แต่เสือกไปหาเรื่องระรานเจ้าบ้านเขา !!

--------------------

ตรรกะควาย ๆ ของคางคกตู่

ไอ้ตู่ ออกมาแถลงการณ์ในนามแกนนำ นปช. ว่า

"อธิการบดีมหาวิยาลัยรามคำแหง ต้องแสดงความรับผิดชอบที่มีนักศึกษารามคำแหงตาย เพราะปล่อยให้นักศึกษารามคำแหงมาชุมนุมในมหาวิทยาลัย ทั้ง ๆ ที่เสื้อแดงกำลังชุมนุมอยู่ที่สนามรัชมังคลาฯ "

เหอะๆ ดูความเลวของไอ้ตู่คางคกพิษ มันปราศัยจุดชนวนให้เกิดความรุนแรงแท้ ๆ ดันไปโยนความผิดให้คนอื่น

สมแล้วกับสันดานเลว ๆ ของมัน

--------------------------

ขำขัน ตอน เบื้องหลังสั่งเก็บเด็กราม

เลิศ หน.แก๊งอันธพาล "เฮ้ย เดี๋ยวพอมึงจัดการเด็กรามได้ 1 คน อย่าลืมเก็บพวกแดงอีก 2 คนด้วยล่ะ"

ลูกน้อง "อ้าวทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะพี่เลิศ"

เลิศ "ก็ถ้ามีแต่เด็กรามที่ตายเท่านั้น เดี๋ยวพวกเราเสื้อแดงก็ถูกจับผิดได้ง่ายสิวะ ว่าเป็นฆาตกร"

ลูกน้อง "ได้ครับพี่ ถ้ายิงเด็กราม 1 คน ก็ต้องยิงเสื้อแดงอีก 2 คน "

หลังเหตุการณ์วันนั้น ผลสรุปว่า มีเด็กราม ตายไป 1 เสื้อแดงตายไป 3

ถามว่า ทำไมมีเสื้อแดงตายเกิน ?

ขอตอบว่า เพราะช่วงนั้นสถานการณ์มันสับสนอลหม่าน ลูกน้องไอ้เลิศมันเลยหลงตัวเลขว่ามันยิงแดงไปกี่คนแล้ว มันเลยยิงเผื่อขาดไว้ก่อน555


ข้อสังเกต เด็กรามเรียกร้องตำรวจให้หาฆาตกรโดยเร็ว ในขณะที่ฝ่าย นปช. กลับเงียบ !!วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

King of King ไม่ยิ่งใหญ่เท่า The People 's Kingผมไม่อยากให้สื่อ หรือใคร ๆ ใช้คำว่า King of King กับในหลวงของเราเลยครับ

เพราะฝรั่งเขาก็ไม่เคยใช้คำนี้กับในหลวงของเรา

การใช้คำว่า King of King เป็นการยกย่องในหลวงให้พระองค์อยู่ในฐานะลักษณะยกตนข่มท่าน ถือเป็นการไม่เกียรติพระราชาของประเทศอื่น ๆ ด้วย

แม้ในหลวงจะทรงเป็น King of King ในความคิดของเราหรือในความคิดของพระราชาในหลายประเทศก็ตาม

แต่เราจะให้ประชาชนในชาติที่มีพระราชาเป็นประมุขเช่นเดียวกัน คิดเหมือนเราทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้

เพราะคนในประเทศอื่นๆ อีกจำนวนมากที่เขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ ที่มาของคำว่า King of King เขาอาจไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจก็ได้

เพราะโดยมากฝรั่งเขาจะใช้คำว่า King of King ในความหมายที่หมายถึง พระเจ้า (God) ครับ

ส่วนในหลวงของเรา ฝรั่งเขาจะใช้คำว่า The People 's King หมายถึง พระมหากษัตริย์ของประชาชน เพื่อยกย่องเทิดพระเกียรติในหลวงของเรา ครับ

เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตน คือสิ่งที่ทำให้ในหลวงของเรายิ่งใหญ่ครับ

สารคดี The People's King ของ History Channel หรือสารคดีในหลวงในดวงใจ เสียงบรรยายโดย นพพล โกมารชุน--------------------

ความหมายที่แท้จริงของคำว่า King of King


จริง ๆ แล้วคำว่า King of King ไม่ได้แปลว่า พระราชาของพระราชา หรือ พระราชาที่ยิ่งใหญ่เหนือพระราชา แต่อย่างใด

เพราะความหมายนั้นเป็นความหมายในลักษณะยกตนข่มท่าน ไม่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

แต่ความหมายของคำว่า King of King มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น นั่นคือ กษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ ครับ

ซึ่งขยายความว่า ในหลวงของเราทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดำรงตนในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ ครับ

ผมขออธิบายสั้น ๆ แค่นี้ดีที่สุด

------------

The People 's King 

พระมหากษัตริย์ของประชาชน คำ ๆ นี้มีความหมายเรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง

"ยิ่งความหมายเรียบง่ายเท่าใด  ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น"

ฝรั่งเขาให้คำจำกัดความถวายแก่ในหลวงของเราได้ดีที่สุดจริง ๆ


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน้าที่ที่ถูกต้องของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ"ผมอยากบอกพี่น้องข้าราชการทุกคนว่า เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราเป็นขี้ข้าของประชาชน ต้องรับใช้ประชาชน ถ้ารัฐบาลมีคำสั่งใดที่ทำแล้วไม่ชอบธรรม ทำแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน เราต้องไม่ทำ"

นายถวิล เปลี่ยนสี แนะนำหน้าที่ข้าราชการที่ดี ผ่านเวทีต่อต้าน กม.นิรโทษกรรมสุดซอย-----------------------

ประโยคโดนใจ จาก หมวดแชน

นับเป็นคำพูดที่โดน ๆ ของข้าราชการตำรวจไทยที่เสียสละชีวิตปกป้องชาติและประชาชน

คำคมจากหมวดแชน

พลตำรวจโท แชน วรงคไพสิฐ หรือที่รู้จักในชื่อ ดาบแชน เจ้าหน้าที่กู้วัตถุระเบิดประจำ 3 จังหวัดใต้และเพราะคำพูดประโยคนี้ของหมวดแชน นี่เอง

ที่ทำให้ท่านหยอง ลูกหยี ดาราตลกน้ำใจงาม กล้าออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เพราะเมื่อท่านหยอง ลูกหยี กล้า ก็ทำให้ดาราอีกหลายคน ก็กล้าที่จะออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นกัน !!

---------------

คำพูดของพลเอกเปรม สอนนักเรียนนายร้อย จปร.

ทหาร ก็เปรียบเสมือนม้า รัฐบาล ก็เปรียบเสมือน จ๊อกกี้

"รัฐบาลก็เหมือนกับจ๊อกกี้ คือ เข้ามาดูแลทหาร แต่ไม่ใช่เจ้าของทหาร เจ้าของทหารคือชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเข้ามาดูแล กำหนดใช้พวกเราตามที่ประกาศนโยบายไว้ต่อรัฐสภา เด็กขี่ม้าบางคนก็ขี่ดีขี่เก่ง บางคนก็ไม่ดี ขี่ไม่เก่ง รัฐบาลก็เหมือนกัน รัฐบาลบางรัฐบาลก็ทำงานดี ทำงานเก่ง บางรัฐบาลก็ทำงานไม่ดี หรือไม่เก่งก็มี นี่เป็นเรื่องจริง

ที่พูดนี่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า เราเป็นทหารของชาติ เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่รัฐบาลเข้ามาดูแลในเรื่องอื่นๆ ของพวกเรา เรื่องใหญ่ๆ ที่ทหารกำลังทำอยู่ เช่น นโยบายป้องกันประเทศก็ตาม นโยบายความมั่นคงก็ตาม มันเป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องวางนโยบายกันเป็นเวลา 10 ปี 20 ปี ฉะนั้นรัฐบาลที่จะเข้ามาอยู่ 4 ปีนี้ก็ต้องดำเนินการตามที่นโยบายของกระทรวงกลาโหม หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้น ยากที่จะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกันอย่างถ่องแท้ว่า ทหารอยู่ตรงไหน รัฐบาลอยู่ตรงไหน เจ้าของทหารอยู่ตรงไหน”
พล.อ.เปรม กล่าว

-----------------

จำไว้ พวกคุณคือข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่ ขี้ข้านักการเมืองนะครับ จำไว้

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงกว่าพวกนักการเมืองไทย แบบมาเทียบกันไม่ได้เลยครับคลิกอ่าน ประโยคเต็ม ๆ ที่ปลัดป๋อ ตะโกนในละครคู่เดือด (หน้าที่ข้าราชการคือ...)


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ในชุมนุมเสื้อแดง พบกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ยิงนักศึกษารามคำแหงตาย ?


คืนวันที่ 30 พ.ย. 56 เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างนักศึกษารามฯ ที่รวมตัวกันชุมนุมประท้วงเสียงหนวกหูของม็อบเสื้อแดงในสนามรัชมังคลาฯ

แต่สุดท้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส และตาย เป็นนักศึกษาราม จากฝีมือมือปืนที่ช่อง 7 สีได้ถ่ายรูปไว้ได้ ตามนี้
ช่อง 7 สี พวกคุณได้ใจผมไปเลย สำหรับสถานการณ์การเมืองในวันนี้

นี่ถ้าไม่มีไอ้หว่องอยู่หนักสถานีสักคน ป่านนี้ เรตติ้งข่าวช่อง 7 ชนะสรยุทธขาดไปนานแล้ว
ขอบคุณรูปจากเพจ I Support PM Abhisit

--------------------------

เมื่อตำรวจไทยไม่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตประชาชน ก็แปลงร่างไปเลย

ตำรวจไทย มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์

แต่ถ้าตะกวดแดง มีหน้าที่ปกป้องทรราช และรัฐบาลชั่ว

ตามเฟสบุ้คต่าง ๆ มีการแชร์รูปและคลิปมากมาย ว่าเจ้าหน้าที่ตะกวดในเครื่องแบบช่วยเหลือพวกแดงถ่อย ทั้งดูแลคุ้มครองแดงถ่อย ทั้งนำหน้าพวกแดงถ่อยคุกคามนักศึกษาราม โดยที่มันไม่คิดสนใจปกป้องช่วยเหลือชีวิตนักศึกษาเลย

แม่ง เลวจริง ๆ ไอ้ตะกวดในเครื่องแบบ !!

ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีอะไรที่เจ้าหน้าที่ตะกวดทำไม่ได้ ยกเว้น เลิกรับใช้ระบอบทักษิณ !! สัส!!