วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ตรรกะเหี้ย ๆ เรื่องท่อก๊าซ ของนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์


ขณะที่ผมเขียนทความนี้ ที่หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ก็มีการเสวนา ถาม-ตอบ เรื่อง ปฏิรูปพลังงาน ในครั้งที่ 2 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นประธานการเสวนา

ซึ่งผมไม่ค่อยสนใจการเสวนาในครั้งนี้เท่าครั้งแรกแล้วล่ะ แม้ครั้งนี้จะมีคุณรสนา โตสิตระกูล มาร่วมเสวนาด้วยก็ตาม

เพราะผมคาดไว้ว่า สุดท้ายผลการเสวนาก็ต้องออกมาในอีหรอบเดิม ๆ คือ คุยยังไงก็ไม่จบ

แต่ที่ผมสนใจมากกว่า คือ รายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ที่ได้เชิญนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ปตท. มาออก

โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ท่อก๊าซ ในทะเล ตกลงเป็นของ ปตท. ทั้งหมดจริงหรือไม่ ?

ซึ่งพิธีกรรายการได้ถามว่า "จริง ๆ แล้วท่อก๊าซในทะเล จริง ๆ มันควรจะเป็นของรัฐ หรือเป็นของ ปตท. ?"

นายปิยสวัสดิ์ ตอบว่า "ไอ้ประเด็นนี้ จริง ๆ แล้วผมคิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นถกเถียงนะ มันเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมา จริง ๆ แล้วเป็นประเด็นที่มีความชัดเจนแล้ว เพราะศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาในปี 2550 เนี่ย ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ท่อส่วนไหนควรจะคืน ส่วนไหนไม่คืน

คำพิพากษาได้ชัดเจนว่า อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการเวนคืน หรือรอนสิทธิประชาชน โดยใช้อำนาจ ปตท. ตามพระราชบัญญัติ ปตท. 2521 เหนือที่ดินเอกชนนะครับ และใช้เงิน ปตท. ตอนที่ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ ไอ้ส่วนนี้น่ะต้องคืนให้คลัง ท่อแก๊สที่อยู่กับที่ดิน ติดกับที่ดินนั้นน่ะ ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องคืนด้วย อันนี้ก็คือที่มาของการแบ่งแยกทรัพย์สิน ที่จริงไอ้เรื่องนี้ ผมมองว่า เป็นเรื่องที่จบแล้วนะครับ ถ้าเรื่องนี้เราไม่ฟังคำสั่งศาล ก็ไม่รู้จะฟังใครนะครับ"

พิธีกร "คุณปิยะสวัสดิ์ อธิบายยังไง หรือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณปิยสวัสดิ์ต่อประเด็นเรื่อง ท่อในทะเล เนี่ยค่ะ เป็นกรรมสิทธิของ ปตท. เพราะอะไรคะ?"

นายปิยสวัสดิ์ "ก็เพราะว่า ปตท. ไม่ได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ ปตท. ในการรอนสิทธิประชาชนเหนือที่ดินเอกชน"

พิธีกร "เหนือที่ดินเอกชน?"

นายปิยสวัสดิ์ "ใช่มันมีคำนี้ด้วย ที่ดินในทะเลไม่ใช่ที่ดินของเอกชน เนี่ย เพราะฉะนั้นดูคำพิพากษาเนี่ย ชัดเจนนะครับ จริงๆ แล้วก็มีการไปฟ้องศาลต่อนะ แล้วศาลปกครองกลางบอกว่า ไม่รับฟ้อง เพราะว่า ได้มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว"

พิธีกร "การลงทุนก่อสร้างในครั้งนั้นน่ะค่ะ ใช้เงินลงทุนใครในการก่อสร้าง"

นายปิยสวัสดิ์ "เงินลงทุนเนี่ย เป็นเงินลงทุนของการปิโตรเลียมของประเทศไทย แต่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน"

พิธีกร "ซึ่งก่อนการแปรรูป ?"

นายปิยสวัสดิ์ "ก่อนการแปรรูป แต่ แต่ต้องมองย้อนไปด้วยว่า คือถ้ามันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ย ผมก็ยังอาจ ยังจะพอเข้าใจนะ แต่ไอ้เงินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเนี่ย อะไรก็ตามที่รัฐลงไปในการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเนี่ย ตอนที่แปรรูปเนีย รัฐได้เงินคืนมาแล้วนะ"


ดูตั้งแต่นาทีที่ 14.00 เป็นต้นไป 


จริง ๆ แล้วคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในส่วนท่อก๊าซ ไม่ได้เป็นตามที่นายปิยสวัสดิ์กล่าวอ้าง เพราะคำตัดสินของศาลจริงๆ มีเพียงแค่นี้ คือ

คำตัดสินศาลปกครองสูงสุด ได้ตัดสินว่า "ให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งให้แยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็น อำนาจมหาชนของรัฐ ออกจากอำนาจและสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550" (ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ก็คือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จะเห็นได้ว่า คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ไม่มีคำว่า เวนคืน หรือ รอนสิทธิประชาชน แต่อย่างใด แต่ในคำตัดสินของศาล มีคำว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และคำว่า อำนาจมหาชนของรัฐ

และคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ก็ไม่มีคำว่า เหนือที่ดินเอกชน ตามที่นายปิยสวัสดิ์ กล่าวอ้างว่า ให้ไปดูที่คำพิพากษาของศาลด้วย


ดังนั้นที่นายปิยสวัสดิ์อ้าง เรื่องเวนคืน รอนสิทธิ เหนือที่ดินเอกชน เป็นการอ้างถึงหลักการที่ "หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตีความคำตัดสินของศาลและร่วมกันกำหนดหลักการแบ่งแยกท่อก๊าซเพื่อคืนให้กระทรวงการคลัง ตามมติครม. สุรยุทธ ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการตามคำสั่งศาล" ซึ่งไม่ใช่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานกำหนดหลักการขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ปตท. เอง

---------------------------

ตรรกะนายปิยะสวัสดิ์ อ้างว่า ที่ดินในทะเล ปตท. ไม่ได้ใช้สิทธิรอนที่ดินเอกชน ทรัพย์ในทะเลหรือท่อก๊าซจึงต้องเป็นของ ปตท. 100 %

ผมขอถามว่า ุถ้าที่ดินในทะเล ไม่ใช่ที่ดินของประเทศไทย ปตท. จะมีสิทธิไปวางท่อก๊าซได้ไหม ?

ก็ไม่ได้จริงหรือไม่ ? ถ้า ปตท. จะไปวางท่อในต่างประเทศก็ต้องขออนุญาตและจ่ายผลประโยชน์ในประเทศนั้น ๆ จริงไหม ?

แต่พอเป็นที่ดินของประเทศไทยเอง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ มีสิทธิอะไรมาวางท่อได้ฟรี ๆ บนผืนแผ่นดินใต้ทะเลอ่าวไทย ?

นี่แหละที่เขาเรียกว่า ปตท. กำลังใช้สิทธิของรัฐไทย หรือที่เรียกว่า อำนาจมหาชนของรัฐ

ถามว่า ที่ดินในทะเลเป็นของประเทศไทยใช่หรือไม่ ถ้าที่ดินในทะลเป็นของประเทศไทย ก็แปลว่าที่ดินในทะเลเป็นของคนไทยทุกคน

ดังนั้น เมื่อที่ดินในทะเลเป็นของคนไทย ถามว่า ปตท. กำลังใช้สิทธิของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อไปวางท่อในทะเล จริงหรือไม่ ? 

แบบนี้เขาเรียกว่า การใช้อำนาจมหาชนของรัฐภายใต้การเป็นรัฐวิสาหกิจ ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จึงสามารถไปวางท่อในทะเลไทยได้

แบบนี้ ปตท. ยังจะเอาท่อเป็นของตัวเองฝ่ายเดียว ไม่หน้าด้านไปหน่อยเหรอ


ก่อนการแปรรูป ปตท.  ท่อก๊าซทั้งหมดเป็นของรัฐบาลไทย 100 % ดังนั้น ท่อก๊าซในทะเลที่สร้างไว้ก่อนการแปรรูป จึงยังเป็นของรัฐบาล 100 % เช่นกัน

เพราะการแปรรูป ปตท. เป็นบริษัทมหาชนนั้น ไม่ได้รวมถึงการแปรรูปท่อก๊าซด้วย ซึ่งศาลปกครองก็ตัดสินไปแล้ว ศาลปกครองถึงได้สั่งให้ ปตท. คืนท่อก๊าซทั้งหมดให้รัฐบาลไทย

แต่จู่ ๆ นายปิยะสวัสดิ์ จะมาบอกว่า ท่อก๊าซในทะเล เป็น ของ ปตท. เท่านั้น นี่มันตอแหลสิ้นดี ?


แล้วที่นายปิยสวัสดิฺอ้างอีกว่า แปรรูป ปตท. รัฐบาลเลยได้เงิน(ในส่วนท่อก๊าซ)คืนมาแล้ว จึงเป็นเรื่องที่พูดเองเออเองของนายปิยสวัสดิ์

ซึ่งที่ผ่านมาหลายปี กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน ซูเอี๋ยกับ ปตท. มาตลอด

แล้วที่นายปิยสวัสดิ์ได้อ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟ้องอีก นั่นเพราะ กระทรวงการคลังที่เป็นผู้เสียหายโดยตรง กลับไม่ยอมไปฟ้องร้องเองต่างหาก ศาลเลยไม่รับฟ้อง

ซึ่งประเด็นนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ก็กำลังดำเนินเรื่องถึง คสช. และจะเล่นงานกระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน

คลิกอ่านข่าว ผู้ตรวจการฯ ย้ำชัด ปตท. แจ้งเท็จต่อศาลว่า ส่งคืนท่อก๊าซครบ


ส่วนเรื่องก๊าซแอลพีจี กับ ปิโตรเคมี นายปิยสวัสดิ์ก็โกหกเหมือนกัน แต่บทความนี้ผมขอเล่นเรื่องท่อก๊าซประเด็นเดียวพอ เพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไป


คลิกอ่าน ไพรินทร์ CEO ปตท. แถเรื่องท่อก๊าซ แต่กลับตายน้ำตื้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น