วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช


ตั้งแต่เรียนมาสมัยยังเด็ก ครูได้สอนว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมีพระสติฟั่นเฟือน และพระองค์ก็ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ (ประหารชีวิตกษัตริย์)

ซึ่งในสมัยเด็ก ถ้าถามว่า ผมเชื่อการเรียนการสอนในเรื่องการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือไม่ ?

ตอบว่า เพราะยังเด็ก ก็ได้แต่เชื่อไปแบบนกแก้วนกขุนทองตามที่ครูสอน แต่ผมก็มีความค้างคาใจมาตลอดว่า ทำไมนะ กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้บ้านเมืองอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงได้มีจุดจบที่น่าเศร้าแบบนี้

แต่เมื่อโตขึ้น ผมเริ่มมีความเชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมิได้สวรรคตจากท่อนจันทน์เพราะทรงสติฟั่นเฟือน ตามที่พงศาวดารบันทึกไว้

ผมเชื่อในเรื่องเล่าที่ว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเสด็จออกผนวช เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะการที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชไทยคืนจากพม่า และการรบเพื่อรวบรวมก๊กเหล่าที่แตกแยกมากมายของกลุ่มคนไทยด้วยกันเอง ให้มาเป็นสยามประเทศที่เป็นปึกแผ่นอีกครั้ง ทำให้พระองค์ทรงเคยทำบาปฆ่าข้าศึกอริราชศัตรูมามากมาย

สมเด็จพระเจ้าตากสิน จึงทรงวางแผนสละราชสมบัติเพื่อทรงออกผนวช และการผลัดแผ่นดินให้รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมน้ำสาบานกันมา ทรงได้ปกครองแผ่นดินให้มั่นคงสืบไป

ถ้าจะให้ได้เนื้อหาโดยละเอียด และรู้ถึงแผนการอันแยบยลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการสละราชสมบัติเพื่อบ้านเมือง ผมแนะนำให้ไปหานิยายธรรมะ เรื่องของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี แล้วคุณจะรู้เรื่องถึงแผนการอันแยบยลโดยละเอียดว่า

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการเสด็จออกผนวช และสละราชสมบัติเพื่อบ้านเมือง เพราะต้องมีการเสียสละชีวิตของผู้จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินอีกหลายคน เพื่อให้แผนการนี้สำเร็จโดยปราศจากข้อสงสัย พร้อมกับการใช้แผนซ้อนแผนปราบกบฏที่เกิดขึ้นในปลายสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีในคราวเดียวกันด้วย เพื่อให้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์

-------------------

ต่อไปนี้ขอตัดเนื้อหาเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินบางส่วนมาจากเว็บวัดอินทาราม

ข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่ว่าพระเจ้าตากนั้นเป็นผู้กู้เอกราชให้กับ ไทยนั้น พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญ และเสียสละอย่างมาก อย่างที่ชนธรรมดามิได้ล่วงรู้.กมากมาย แต่เรื่องที่จะเล่า เกี่ยวกับพระเจ้าตากนั้นไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกัน

- สมเด็จพระเจ้าตากสินมิใช่เป็นลูกของคนจีนสามัญชนตามประวัติศาสตร์ แต่เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมลับชาวจีนชื่อไหฮอง แต่เนื่องจากสมัยอยุธยานั้นมีการแก่งแย่งชิงดีกันมาก มีการฆ่ากันเพื่อชิงราชสมบัติ

พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินเกรงจะเป็นอันตรายจึงได้ปิดเป็นความลับ และบอกว่าบิดาของพระเจ้าตากชื่อไหฮอง (ชื่อของนางเอง) และมารดาชื่อนางนกเอี้ยง (ชื่อที่แต่งขึ้นไม่มีตัวตนจริง)

ประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไปตามเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เป็นว่าเป็นไป โดยที่หามีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่ (โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าในสมัยที่เรียน ประวัติศาสตร์นั้น ก็มีความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับพระมหากษัตริย์นั้นจะ เกิดมาจากคนสามัญชนเพียงเท่านั้น เพราะผู้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์นั้นย่อมต้องมีบุญบารมีสูง ย่อมน่าจะสืบสายเลือดมาจากเชื้อพระวงค์)


- สมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ได้สติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ ความจริงเป็นพระประสงค์ของพระองค์เองที่จะสละความเป็นกษัตริย์เพื่อหันไปออกผนวชเป็นพระภิกษุ จึงได้ขอร้องให้พระสหายร่วมสาบานปราบดาภิเษกแทน (พระสหายนี้คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเอง)

ความจริงพระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นมั่น มิได้มีความคิดที่จะก่อกบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์ และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แต่ด้วยเหตุผลของสมเด็จพระเจ้าตากสินว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็ญใจ เงินในท้องพระคลังไม่มีเลย ไม่มีแม้แต่เบญจาชกกุณฑ์ (เครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชา มี ๕ ได้แก่ พระขรรค์ ธารพระกร อุณหิส ฉลองพระบาท และ วาลวิชนี)

เนื่องจากผลของสงคราม ข้าวยากหมากแพง พระองค์ต้องช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ จนต้องเป็นหนี้กับจีนถึงหกหมื่นตำลึงทอง ถ้าหากพระองค์จะค่อยๆ ผ่อนใช้ก็พอได้ แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดมิซื่อหวังยึดเอาไทยเป็นของตน

ดังนั้นจึงมิอาจยอมได้ ทรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุด พระองค์ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยแสร้งทำตนว่าสติวิปลาส แล้วให้พระสหายขึ้นปราบดาภิเษก ถึงตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถยึดเอาไทยไปได้ เพราะผู้ที่ทำสัญญากับจีนนั้นเป็นพระเจ้าตาก เพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบ

ผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันทน์ ไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าตากสิน แต่เป็นหลวงอาสาศึก ที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมาก ยอมเสียสละชีวิตตนแทน

ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นพระสหายได้แอบพาหนีไปที่อื่นอย่างปลอดภัย

นี่แสดงให้เห็น ถึงความเสียสละของสมเด็จพระเจ้าตากสิน กับความรักความสามัคคีและความซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็นที่สูงสุด

และนี้จึงเป็นผลบุญให้พระสหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงค์ใหม่ ได้มีแต่ความเจริญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสิ้นพระชนม์ (ละสังขาร) อย่างไร

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ไปตั้งค่ายในป่า ได้พบกับพระรูปหนึ่งได้ให้กรรมฐานแก่สมเด็จพระเจ้าตากสิน จึงทรงมิอยากครองราชต่อไป ทรงดำเนินแผนการว่า ทางอยุธยาเกิดเรื่อง จึงสั่งให้พระยาสวรรค์ยกกองทัพไปปราบ เสร็จแล้วให้กลับมายังกรุงธนบุรีและล้อมพระราชฐานไว้ แล้วจับพระองค์บวชเสีย แต่ปรากฏว่าพระยาสวรรค์เกิดลืมตัวอยากเป็นใหญ่ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่หนึ่ง) จึงได้ยกทัพลงมาปราบ

ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ไปเจริญวิปัสนากรรมฐานในถ้ำแห่งหนึ่ง ที่นครศรีธรรมราช  ในวันที่พระองค์บรรลุธรรมสูงสุดคือวันที่ท่านละสังขารขณะที่กำลังดูดดื่มอยู่ในวิมุติสุข พระองค์ถูกชายสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศรีษะอย่างนับไม่ถ้วน ชายสองคนนั้นเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการเอาความดีความชอบเมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์จริงจึงสืบหาเพื่อตามสังหาร

แต่กรรมตามทัน มีการกบฏซ้อนกบฎกันวุ่นวายพวกนั้นก็ฆ่ากันตายเอง ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กลายเป็นวิสุทธิเทพในที่สุด

หนังสืออ้างอิง ความหลงในสงสาร, (สุทัสสา อ่อนค้อม), ๒๕๔๙

นิยายธรรมะเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ได้เล่าผ่านตัวละครภิกษุหนุ่ม ที่ได้พูดคุยกับองค์เทพที่อดีตคือ พระเจ้าตากสิน

เทพอดีตพระเจ้าตากได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟังด้วยต้องการให้นำไปเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพราะท่านเห็นว่าคนไทยเราต่างมีความแตกแนกขัดแย้งกันมากมายในปัจจุบัน

ที่สำคัญคือท่านไม่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียเพราะจากความเข้าใจผิดและความมิจฉาทิฏฐิ

-------------------

akecity สรุปปิดท้าย

ประเด็นที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงออกผนวชที่นครศรีธรรมราชนี้ มีการพูดถึงกันมาก และคนเชื่อในเรื่องดังกล่าวมาก

และการที่ให้รัชกาลที่ 1 ได้ครองราชย์ ก็เพราะทรงมีพระปรีชาสามารถ และมีพระบารมีมากพอที่จะทรงเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อไปได้

ส่วนที่ว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินภิกษุได้สำเร็จอรหันต์แล้ว ได้ถูกพวกโจรบุกเข้ามาทุบที่พระเศียรในถ้ำที่พระองค์ทรงปฏิบัติธรรมนั้น เรื่องนี้ผมยังขอฟังหูไว้หู

แต่ก็มีความเป็นไปได้ เพราะวิบากกรรมจากผลแห่งสงครามของพระองค์อาจทำให้พระองค์ต้องทรงชดใช้กรรมก็เป็นได้ เหมือนคล้ายกรณีพระโมคัลลานะ ก็มรณภาพเพราะถูกพวกโจรรุมทุบตีจนกระดูกแหลกเหลว

------------------------

พระบรมรูปสมเด็จพระจ้าตากสินในขณะทรงผนวช

รายการรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ อสมท. ได้จัดทำขึ้นแล้วออกอากาศในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 คุณเมษณี สถาวรินทุ ได้เดินทางไปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดเขาขุนพรม จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดเขาขุนพนม ได้กล่าวว่า

"อันบ้านเมืองประเทศชาติจนปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตเก่าก่อน จนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ทรงทศพิธราชธรรม นี่คือธรรมของพระราชา ให้เกิดเป็นร่มโพธิร่มไทรปกปักรักษาไพร่ฟ้าประชาชนทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุข"

"แต่สุดท้ายพระองค์ท่านก็ต้องทรงเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพราะเห็นว่าบ้านเมืองอยู่ปรกติดีแล้ว งั้นพระองค์ก็ทรงมาบำเพ็ญสมณธรรมเพียงผู้เดียวดีกว่า"

เมษนี สถาวรินทุ พิธีกรจาก อสมท. ถามต่ออีกว่า "และเนื่องจากวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันปราบดาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยากจะให้พระอาจารย์ฝากข้อคิดไปถึงผู้ชมที่ชมรายการด้วยค่ะ"

"ก็อยากให้เหล่าพุทธศาสนิกชน บรรดาพี่น้องปวงชนชาวไทยทั้งหลายทั้งปวง ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน แล้วเราก็คิดว่า การที่เราท่านทั้งหลายได้อยู่บนแผ่นดินไทยในปัจจุบันนี้ ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ ได้ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้เราได้อยู่ได้มาจนทุกวันนี้" เจ้าอาวาสวัดเขาขุนพรม กล่าวทิ้งท้าย


1 ความคิดเห็น:

  1. เรื่องนี้สอดคล้องตรงกันกับเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำมากเลยครับ

    ตอบลบ