วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรงงานหนีนายจ้าง นายทุนหนีประเทศ ผลกระทบค่าแรง300


บทความนี้ไม่ฮา แต่ขอเน้นสาระครับ

-----------------------------

แม่สอด จ.ตาก

หลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ประกาศใช้ค่าแรง300 บาท นำร่องใน 7 จังหวัดแรก คือกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต ไปแล้ว ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555

ทำให้อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าตั้งอยู่ในพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และต้องพึ่งพาแรงงานพม่าเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับผลกระทบหนักทันทีจากนโยบายค่าแรง300 บาท 7 จังหวัดนำร่อง

เพราะแรงงานพม่าตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่ทันที เพื่อเข้ากรุงเทพฯ และอีก 7 จังหวัดนำร่อง

อย่างเช่น โรงงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กแห่งหนึงในอำเภอแม่สอด หลังจากลูกจ้างตัดเย็บชาวพม่าในโรงงานจำนวน 62 คน พอรับเงินเดือนในเดือนเมษายนแล้ว วันรุ่งขึ้นลาออกทันที 50 คนเพื่อเข้ากรุงเทพ เพื่อไปหาค่าแรงที่แพงกว่า

ทำให้เจ้าของโรงงานต้องทยอยขายจักรเย็บผ้าทิ้ง จนเกือบหมดโรงงาน ให้เหลือพอเท่าคนงานที่มีอยู่

หรือจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในแม่สอด ต้องยืดระยะเวลางานส่งมอบงานออกไปทันทีกว่าเท่าตัว เพราะขาดแคลนแรงงานพม่า ที่หนีเข้ามาหางานใน 7 จังหวัดนำร่องหมด

นี่คือตัวอย่างภาวะแรงงานพม่าหนีงานจากชนบท เพื่อเข้ากรุงเทพ จากผลกระทบค่าแรง 300 บาท 7 จังหวัดนำร่องที่่ผานมา

จากตัวอย่างแรก คุณได้ข้อคิดอะไร ?

-------------------------

โรงงานน้ำตาลมิตรลาว
โรงงานน้ำตาลมิตรผล ได้ไปเปิดโรงงานน้ำตาลในลาว โดยใช้ชื่อว่า น้ำตาลมิตรลาว เพราะปัญหาค่าจ้างคนงานในไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยมา

โรงงานมิตรลาว ได้มีการสอนงานคนลาว มีการจ้างงานคนลาว อบรมฝึกสอนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรลาวปลูกอ้อยส่งเข้าโรงงาน มากว่า 6 ปี

แต่โรงงานมิตรลาว ก็ยังมีผลกระทบในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ฝั่งไทย ซึ่งต้องการแรงงานจากฝั่งลาวมาช่วย เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทำให้คนงานรายวันในไร่อ้อยมิตรลาว ข้ามฝั่งมารับจ้างตัดอ้อยในฝั่งไทย เพราะมีค่าแรงที่สูงกว่าทางฝั่งลาว

กรรมการผู้จัดการ บ.น้ำตาลมิตรลาว กล่าวว่า ทุกปีพอเกิดปัญหาขาดแคลนคนงานในลาว เพราะข้ามไปรับจ้างที่ฝั่งไทย จึงทำให้ทางบริษัทน้ำตาลมิตรลาว จึงแก้ปัญหาด้วยการหันมาใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเก็บเกี่ยวอ้อยในไร่เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานคนที่มักขาดแคลน

จากตัวอย่างนี้ คุณได้ข้อคิดอะไร ?

-------------------

บริษัท ทีเค การ์เม้นท์
บริษัท ทีเค การ์เมนท์ บริษัทผู้ผลิต สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ขนาดใหญ่ของไทย กำลังก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอศรีโสภณ เขตอุตสาหกรรมศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา เพื่อหนีนโยบายค่าแรง 300 บาททั่วประเทศในต้นปีหน้า

เพราะค่าแรง 300 บาทของไทย สามารถจ้างคนงานกัมพูชา ได้มากถึง 4 คน เพราะค่าแรงขั้นต่ำในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 65-70 บาทต่อวันเท่านั้น

เจ้าของบริษัท ทีเค กล่าว่า เมื่อย้ายฐานการผลิตมาที่กัมพูชา จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง เสื้อผ้าก็จะราคาถูกลง สามารถส่งมาขายในไทยได้ด้วย และส่งไปขายทั่วโลกได้ง่ายขึ้นด้วย

จากตัวอย่างนี้ คุณได้ข้อคิดอะไร ?

คลิกอ่านข่าว

---------------------------

จีนจ้างลาวปลูกกล้วยหอม


เพราะคนจีน ชอบกินผลไม้เมืองร้อนอย่างมาก อย่างเช่นกล้วยหอม เดิมจีนสั่งซื้อกล้วยหอมจากไทยในปีนึงๆ เป็นจำนวนมาก แต่กล้วยหอมจากไทย นับวันๆ ก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากจีน ได้สร้างงถนน R3A ขึ้น เพื่อเชื่อมต่อ 3ประเทศ คือ จีน ลาว ไทย แล้ว

นักธุรกิจจีนก็เกิดได้ไอเดีย หันไปจ้างคนลาวปลูกกล้วยหอม ในพื้นที่ของเกษตรกรลาวเอง โดยที่ทางฝ่ายนักธุรกิจจีน จะลงทุนส่งปุ๋ย ยา และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดมาให้เกษตรกรเอง

โดยทางนักธุรกิจจีนจะรับซื้อกล้วยหอมจากเกษตรกรลาว ในอัตรากิโลละ 1 บาท ซึ่งเกษตรกรลาวก็พอใจในอัตรารับซื้อนี้ เพราะไม่ได้ลงทุนอะไรเลย นอกจากแรงงานของตัวเองและยอมให้นักธุรกิจจีนใช้ที่ดินของคนลาวปลูกกล้วยเท่านั้น

แต่กลายเป็นว่า จีนคือ นายจ้าง มีเกษตรกรลาวเป็นลูกจ้างในไร่ในสวนของตัวเอง

จากตัวอย่างนี้ คุณได้ข้อคิดอะไร ?

----------------------------

ข้อคิด และตัวอย่าง

แต่เดิม การที่ค่าแรงในแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน ในชนบทห่างไกลจะมีค่าแรงถูกกว่าในเมือง เพื่อจูงใจให้นักลงทุนไปตั้งโรงงานในต่างจังหวัด เพื่อกระจายรายได้ เพื่อจ้างงาน และกระจายความเจริญออกไป เพื่อไม่ให้การจ้างงานกระจุกตัวอยู่แต่ในเมือง

ถ้ามีค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ เมื่อไหร่ ผลกระทบที่จะตามมา อย่างเช่น

โรงงานอาจย้ายฐานการผลิตเข้ามาในกรุงเทพ หรือจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ เพื่อประหยัดค่าขนส่ง (logistic) ก็เพราะในเมื่อค่าแรงมันเท่ากันทั่วประเทศแล้วนี่ จะไปตั้งโรงงานให้ไกลไปทำไม ?

หรือ โรงงานย้ายหนีจากประเทศไทยไปตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านแทน เพราะหนีค่าแรง 300 บาท ซึ่งเป็นผลทำให้ต้นทุนสินค้าของเขาแพงขึ้น ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกด้อยลง 

อย่างเช่น ตอนนี้มีหลายโรงงานที่เคยอยู่ฝั่งไทย ได้เริ่มไปสร้างโรงงานในฝั่งลาวแทนแล้ว เป็นต้น (แค่ข้ามฝั่งโขงเท่านั้น)

การลงทุนใหม่ๆ ในไทยจะลดลง จากผลกระทบเรื่องค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงงานที่ไม่ต้องการแรงงานคุณภาพมาก เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นต้นคลิกอ่าน สัมภาษณ์คนดัง อยากทำอะไรให้อุ๊งอิ๊ง ?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น