วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทำไมในหลวงต้องทรงเหนื่อยมานาน ?เพราะอะไรในหลวงต้องทรงเหนื่อยมานาน ?

คำตอบคือ เพราะรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยไม่นำพา ที่ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วควรนำไปปฏิบัติตามให้เกิดผลต่อประชาชนอย่างจริงจัง

เพราะอะไร ในหลวงทรงสอนเรื่องแก้มลิง และทรงบริจาคที่ดินทำแก้มลิงให้พวกเราเห็นหลายครั้ง

คำตอบคือ เพราะรัฐบาลไม่นำพาว่า ควรทำแก้มลิงให้ทั่วประเทศ ไม่ส่งเสริมอย่างจริงจังให้ประชาชนสร้างพื้นที่แก้มลิงในไร่นาของตัวเอง

เพราะอะไร ประเทศไทยยังยากจน

คำตอบคือ คนไทยรักในหลวงแต่ปาก แต่ไม่ทำตามคำในหลวงสอน เกษตรทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชาติที่ยั่งยืน แต่ที่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังยากจน ก็เพราะยังดื้อด้านทำเกษตรเชิงเดี่ยว จนล่มจมเมื่อผลผลิตราคาตกทีไร ก็ออกมาแหกปากขอให้รัฐบาลช่วยอุ้มราคาทุกที เกษตรกรไทยทำตัวเป็นลูกแหง่ไม่รู้จักโต คือพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดชาติ

เพราะอะไร ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างไทย ในวันนี้กลับแร้นแค้น ป่าไม้ต้นน้ำแทบไม่เหลือ

คำตอบ คนไทยส่วนใหญ่ล้วนเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน ไม่รักประเทศ มุ่งแต่แสวงหาเงินตราเพื่อบำรุงความฟุ้งเฟ้อ ตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว

เพราะอะไร หนี้นอกระบบไทย รุนแรงที่สุดในเอเซีย

คำตอบคือ เพราะรัฐบาลกระตุ้นแต่จีดีพี กระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่าย สอนให้คนจ่ายเงินมากกว่าออมเงิน เพื่อตัวเลขจีดีพี เพื่อหน้าตาของรัฐบาลเอง สุดท้ายคนไทยก็เป็นหนี้กันถ้วนหน้า ส่วนพวกนายทุนและนักการเมืองรวย !

ทั้งหมดนี้ ล้วนมาจากคำตอบเดียวก็คือ คนไทยไม่พอเพียง !!

----------

ถ้าคนไทยเป็นประชากรที่มีคุณภาพ รักชาติรักแผ่นดินได้จริงเหมือนที่ปากชอบพูดว่า รักในหลวง ถ้าทุกคนเชื่อในคำสอนของในหลวง ในหลวงก็จะไม่ทรงงานหนักทั้งชีวิตแบบนี้

ที่ในหลวงทรงงานหนักมากทุกวัน เพราะอะไร?

ผมในฐานะคนไทยคนนึง ผมบอกตรง ผมละอายใจครับ


ในหลวงทรงอ่อนโยนต่อพสกนิกรของพระองค์เสมอ เจ้านายทรงใกล้ชิดราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น