วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สนามบางกอกฟุตซอล ประจานความชั่วรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังจากผมได้นำเสนอบทความตอนที่แล้ว เรื่อง ทำไมสนามบางกอกฟุตซอล อารีน่า สร้างเสร็จช้า ? ไปแล้ว

ในบทความนั้น มีเอ่ยถึงที่ ผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์ พูดว่า วิศวกรรมสถาน ว่าได้รับรองเรื่องความความปลอดภัยตัวอาคารสนามฟุตซอลแล้ว แต่วันต่อมา ทางวิศวกรรมสถาน ก็ออกมาปฏิเสธ ตามนี้

นายธเนศ วีระศิริ เลขาธิการ วสท. ยอมรับว่า ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามที่ กทม.ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาในวันที่ 30 ตุลาคม และยืนยันว่า ระบบโครงสร้างไม่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องที่บ่งชี้ให้เห็นความวิบัติของโครงสร้างอาคาร และ วสท.ไม่มีอำนาจออกใบรับรองมาตรฐานสนามฟุตซอลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบฟีฟ่า

ถ้าเป็นพวกฟายแดง ก็คงดีใจตีปีก ว่า นี่ไงวิศวกรรมสถาน ออกมาปฏิเสธแล้ว นั่นคือความตื้นเขินของสมองหมาปัญญาควายอย่างฟายแดง แท้ๆ 55

การที่ผู้ว่าฯ ให้เกียรติวิศวกรรมสถาน ให้ได้มาช่วยตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก็เพราะผู้ว่าฯ กทม. ท่านอยากให้เห็นว่า มีหน่วยงานทางวิศวกรรมที่เป็นกลางอีกหน่วยงาน ก็ได้มาตรวจสอบแล้ว

ซึ่งในความจริงแล้ว ผู้ที่มีอำนาจรับรองความปลอดภัยของอาคารทุกอาคารในกทม. ก็คือ สำนักการโยธากรุงเทพ เป็นผู้รับรองตึกทุกตึกในกทม. และเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วในด้านนี้ และสำนักการโยธา ก็เป็นผู้คุมงานก่อสร้างอีกด้วย ดังนั้นผู้คุมงาน เป็นผู้อนุมัติงาน ให้ตัวเองได้อยู่แล้วครับตามกฎหมาย

เพียงแต่เมื่อฟีฟ่าร้องขอใบรับรอง ทาง กทม.จึงขอความร่วมมือจากวิศวกรรมสถานฯ ให้เข้ามาช่วยดูด้วย เพื่อให้เป็นองค์กรกลางอีกทางหนึ่ง และแน่นอนว่า วิศวกรรมสถานฯ เองให้ความเห็นว่าอาคารหลังนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องโครงสร้างแต่อย่างใด

แปลง่ายๆ ก็คือ หน่วยงานของกทม. เอง ก็มีอำนาจในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตัวอาคารอยู่แล้วตามกฎหมาย แต่เชิญวิศวกรรมสถานให้มาช่วยดูอีกหน่วยงาน

----------------------------------

อำนาจหน้าที่สำนักการโยธา กรุงเทพฯ

สำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงข่ายถนน พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่วางแผนงานโยธา ออกแบบถนนและสะพาน การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การบำรุงรักษาถนนและสะพาน การควบคุมอาคาร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การสำรวจและแผนที่ที่ดิน ซึ่งภารกิจของสำนักการโยธา ประกอบด้วยการก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ทางลอด ทางต่างระดับ ทางยกระดับ พร้อมทั้งดำเนินการจัดระเบียบเมืองให้เรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เดินทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย


-----------------------------------------

เรื่องเอาหน้าปูถนัด เรื่องขายหน้าปูรีบโยนความผิด


สนามฟุตซอล คือ เกมการเมืองจากพรรคเพื่อไทย

จากเฟซบุ๊ค คุณ Noch Hautavanija

๑. ฟีฟ่าเลือกไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมี.ค. ๒๕๕๓
๒. ภาระการสร้างสนามอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและและกีฬา
๓. ขณะนั้นชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นเจ้ากระทรวง
๔. กทม.ถูกจับให้รับภารกิจนี้หลังฟีฟ่าเลือกไทยเป็นเจ้าภาพแล้ว
๕. ครม.มีมติให้ใช้พื้นที่ที่หนองจอกสร้างสนามเมื่อพ.ย. ๒๕๕๓
๖. ซึ่งพื้นที่นี้เป็นของกทมเอง หลังจากเจ้าของพื้นที่ที่อื่นๆ ปฏิเสธ
๗. กทม.จ้างม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้ออกแบบต้นปี ๒๕๕๔
๘. ตามสัญญาม.จะใช้เวลา ๑ ปี แต่กทม.ขอเร่งรัดจนเสร็จใน ๖ เดือน
๙. จากนั้นต้องผ่านความเห็นชอบของรมว.กระทรวงมหาดไทย
๑๐. รมว.มหาดไทยในขณะนั้นคือยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย
๑๑. แล้วเรื่องก็ต้องไปผ่านสำนักงบประมาณของรัฐบาลต่ออีกทีหนึ่ง
๑๒. สำนักงบประมาณยื่นเรื่องเห็นชอบกลับมาปลายเดือนธ.ค.๒๕๕๔
๑๓. เบ็ดเสร็จรัฐบาลเพื่อไทยใช้เวลาในการผ่านความเห็นชอบถึง ๖ เดือนเต็ม!!
๑๔. โดยกทม.ได้ผู้รับเหมาคือบริษัทอีเอ็มซี (มหาชน) ตั้งแต่ก.ค. ๒๕๕๔
๑๕. แต่กว่าจะลงมือก่อสร้างได้จริงก็ล่วงเข้าเดือนม.ค. ๒๕๕๕ แล้ว
๑๖. สิริเวลาในการก่อสร้างสนามแห่งนี้จนถึงวันนี้ต่ำกว่า ๑๐ เดือนเต็ม
๑๗. ในส่วนงบประมาณรัฐบาลปชป.อนุมัติวงเงิน ๑,๒๓๙ ล้านบาท
๑๘. ซึ่งเป็นวงเงินที่อนุมัติไว้เมื่อเดือนพ.ค.๒๕๕๔ ระยะเวลา ๓ ปี
๑๙. นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๒๐. นับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๒๑. แต่เมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขึ้นมาบริหารกลับไม่มีการโอนเงินให้
๒๒. กทม.ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบจนได้เงินมา ๔๐๒ ล้านบาท
๒๓. รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๕ มาให้แค่ ๑ ล้านบาท!!
๒๔. ขณะนั้นกทม.จะใช้งบสำรองตอกเสาเข็มก่อนก็ยังทำไม่ได้
๒๕. เหตุผลคือแบบยังไม่ผ่านการเห็นชอบ (ซึ่งผ่านเมื่อธ.ค. ๒๕๕๔)
๒๖. ระหว่างนั้นมีการยื้องบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
๒๗. และปัญหาโรงงานวัสดุก่อสร้างประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปีก่อน
๒๘. ขณะก่อสร้าง กทม.สั่งพื้นปูสนามจากอเมริกาเมื่อมิ.ย. ๒๕๕๕
๒๙. มีใบกำกับสินค้าว่าส่งมาจากต้นทางตั้งแต่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
๓๐. แต่จากใบกำกับสินค้าที่ต้องส่งตรงมาคลองเตย เรือกลับไปที่จีน?!!
๓๑. ซึ่งทำให้เกิดปัญหาส่งออกสินค้าล็อตนี้กลับมาไทยล่าช้า
๓๒. ขณะที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากสั่งพื้นสนามไป ๕ ก.ย. ๒๕๕๕
๓๓. แต่อินดอร์ฯ กลับได้รับพื้นสนามมาติดตั้งแล้วเสร็จก่อนกำหนด
๓๔. ระหว่างนั้นกทม.ตัดสินใจสั่งพื้นสนามจากมาเลเซียไต้หวันและอิตาลี
๓๕. ของล็อตนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๕
๓๖. แต่ฟีฟ่าขอให้กทม.รอพื้นสนามที่สั่งจากอเมริกาที่จะมาถึงใน ๒ วัน
๓๗. ซึ่งสุดท้ายแล้วพื้นสนามจากอเมริกามาถึงไทยเมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๕๕
๓๘. เมื่อถึงกำหนดเส้นตายฟีฟ่าประกาศไม่ให้ใช้สนามนี้แข่งขัน
๓๙. โดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
๔๐. แม้วิศวกรรมสถานของไทยได้ออกใบรับรองความปลอดภัยให้แล้ว

เรียบเรียงโดย คุณ Tamm Ishot สรุปจากบทความ อนุสรณ์สถานบางกอกฟุตซอลอารีนาความตั้งใจที่สูญเปล่าของกทม. โดยรัชญา จันทะรังASTVผู้จัดการออนไลน์ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คลิกอ่านบทความอนุสรณ์สถานบางกอกฟุตซอลอารีนา ความตั้งใจที่สูญเปล่าของกทม.

-------------------------------

เห็นรึยังครับ นี่คือ ความชั่วของพรรคการเมืองเพื่อไทย ที่เอาเรื่องของประเทศชาติ หน้าตาของประเทศชาติ มาเล่นเกมการเมือง เพื่อหวังดิสเครดิตผู้ว่าฯ กทม. เพื่อหวังผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะมาถึง

เลวๆ จริง พรรคเพื่อทักษิณ ของฟายแดง

และมีคนถามว่า ถ้ากทม. รู้ว่าเป็นเกมการเมือง ที่รัฐบาลให้งบมาแค่1ล้านบาท จะไปสร้างต่อทำไม น่าจะหยุดสร้างตั้งแต่แรก ?

ขอตอบว่า พูดน่ะพูดง่ายครับ แต่ทำแบบนั้นไม่ได้ง่ายๆ เพราะมันเป็นหน้าที่ของกทม. ที่รับมอบหมายมาแล้ว หากไม่พยายามสร้างอย่างเต็มที่ เดี๋ยวจะโดนหาว่า ละเว้นการทำหน้าที่และไม่พยายามหางบอื่นทำไปก่อน ซึ่งมันต้องสู้กันอีกหลายชั้น และประเทศชาติจะยิ่งขายหน้าหนักกว่านี้เอีก

-------------------------

ความอับอายจากการที่สนามบางกอกฟุตซอล ไม่ได้ใช้ในฟุตซอลเวิร์ลคัพ แน่นอน ทาง กทม. ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้แน่นอน

แต่อยากถามว่า แล้วไอ้คนจ่ายงบประมาณ ทำไมมรึงจ่ายมาแค่ล้านเดียว ในงบปี 55 แล้วรอจ่ายอีกพันกว่าล้านในงบปี 56 วะ

ฟุตซอลชิงแชมป์โลก บ้านมรึงแข่งปีหน้ารึยังไง?

หากจะผิด มันก็ผิดกันทุกฝ่ายนั่นแหละ ที่เอาการเมืองมาทำให้ประเทศชาติเสียหาย

แต่ ผู้ว่า ฯ ก็ได้ยอมรับผิด และขอโทษแล้ว แน่นอนความผิดอื่นๆ หากยังมีทางอาญาอีก ก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม

แต่ไอ้พวกที่มีหน้าที่จ่ายงบประมาณ มรึงเคยยอมรับผิด บ้างมั้ย? สาดดดดดด!!
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น