วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แผ่นดินไทยเป็นของใคร ?


ทุกวันนี้มีพวกหนักแผ่นดิน อกตัญญูแผ่นดินเกิดบนแผ่นดินไทยมาก อาจเพราะพวกวิญญาณทหารพม่า ทหารเขมร ทหารลาว ที่เคยตายในแผ่นดินนี้มันได้เกิดใหม่เป็นคนไทย แต่กลับไม่มีความรักต่อสถาบันกษัตริย์ไทย

คล้าย ๆ พวกชั่วมันเกิดมาแก้แค้นแผ่นดินไทย (เหมือนที่มีหลายคนเชื่อว่า ทักษิณคือพระยาละแวกของเขมร ที่กลับมาเกิดเพื่อแก้แค้นคนไทยที่จงรักภักดี)

หรือแม้แต่นักวิชาการบางตัว มันมีบรรพบุรุษเป็นลาวอพยพหนีสงครามคอมมิวนิสต์ในลาว มาขอเป็นคนไทย แต่พอคนลาวอพยพพวกนี้มีลูกหลาน ไอ้ลูกหลานมันแทนที่จะรักแผ่นดินไทย กลับคิดให้ร้ายแผ่นดินด้วยวิธีการแอบแฝงหลายอย่าง

เช่นเป็นนักวิชาการที่คิดและแสดงความเห็นเข้าข้างเขมร ในเรื่องเขาพระวิหาร หรือมีแนวคิดอยากล้มมาตรา 112 เป็นต้น

ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อไอ้เสนียดนักวิชาการตัวนี้ แต่ใบ้ให้ว่า ชื่อมันขึ้นต้นด้วย .อ่าง นามสกุลขึ้นต้นด้วย .ควาย และลงท้ายนามสกุลด้วย .เณร มันเป็นลูกศิษย์ของชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทำงานร่วมกัน

ทีนี้ผมอยากจะชี้ให้ชัด ๆ ว่า แผ่นดินนี้ใครกันแน่ที่สมควรที่จะถือตนเป็นเจ้าของได้ ไม่ใช่อ้างแบบพวกชั่ว ๆ อ้างว่า เป็นของประชาชน

คลิกที่รูปเพื่อขยาย !!

http://imgur.com/5Tc06lk

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ก่อนทรงนำทัพเข้าตีค่ายพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า ในศึกสงคราม ๙ ทัพ ทรงตรัสแก่เหล่าทหารว่า

“พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน รบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหน รบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดน ข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใคร นอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป”


คลิกที่รูปเพื่อขยาย !!


อย่างเช่น ไอ้พวกล้มเจ้าหลายตัว ต้นตระกูลของมันอพยพมาจากเมืองจีนไม่ทันถึง 100 ปี เสือกมามั่วแอบอ้างเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เสียแล้ว ด้วยข้ออ้างว่า แผ่นดินเป็นของประชาชน ทั้ง ๆ ที่ อากง อาก๋งของมัน ไม่เคยเสียสละรบเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้เลย

ดังนั้น โดยสรุปก็คือ แผ่นดินไทยนี้เป็นของพระมหากษัตริย๋ และประชาชนผู้จงรักภักดีพระมหากษัตริย์เท่านั้น 

ไอ้อีตัวไหนที่ไม่จงรักภักดี พวกมึงก็ไปหาแผ่นดินอื่นอยู่ไปเถอะ อย่ามาหน้าด้านคิดแย่งแผ่นดินของพวกกูคนไทยผู้จงรักภักดี

----------------

"ไอ้พวกชั่วมึงอย่าอ้างแผ่นดินนี้ประชาชนเป็นใหญ่ เพราะบรรพบุรุษผู้จงรักภักดีสถาบันกษัตริย์ของกู พวกท่านร่วมสร้างแผ่นดินนี้ด้วยการเสียสละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินนี้ร่วมกับอดีตบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ซึ่งบรรพบุรุษผู้จงรักภักดีของกู ได้ยกแผ่นดินนี้ให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสิ่งสูงสุดแล้ว มันผู้ใดคิดต่างจากนี้ มันผู้นั้นอกตัญญูแผ่นดิน" ใหม่เมืองเอก

คลิกอ่าน ราชอาณาจักรไทย คือ แผ่นดินของพระราชา

คลิกอ่าน ฝากถึงไอ้พวกล้มเจ้าหน้าโง่ทั้งหลายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น