วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศาล รธน. ปอดแหกในคดีซุกหุ้น1 ปล่อยโจรลอยนวลในคดีซุกหุ้นภาค 1 ของทักษิณ ถ้าทุกคนวางใจเป็นกลาง จะรู้ได้ทันทีว่า ทักษิณผิดเต็มประตูอย่างไร้ข้อแก้ตัวที่จะฟังขึ้น

แม้ทักษิณจะพยายามแก้ตัวว่า "บกพร่องโดยสุจริต" ก็ตาม

แต่แล้วทักษิณก็รอดจากความผิดจากการรายงานบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

เพราะมีศาลรัฐธรรมนูญบางคนไม่ยึดหลักกฎหมาย แต่กลับกลัวพลังสนับสนุนของทักษิณแทน

จากรายงานของ คอป. (ฉบับที่นายโทนี่ แบลย์ ชื่นชม)ซึ่งเป็นรายงานหลังเหตุการณ์เผาเมืองปี 2553 ได้สรุปที่มาของปัญหาความแตกแยกของคนไทยว่า

จุดเริ่มต้นของทุกปัญหาความแตกแยก มันเริ่มผิดพลาดมาตั้งแต่คดีซุกหุ้นภาค 1 นั่นเอง

คำสารภาพของ 1 ในศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่กล้าเอาผิดทักษิณสรุปง่าย ๆ คือ

ศาลลงคะแนนทักษิณผิด 7 เสียง
ศาลลงคะแนนให้ทักษิณไม่ผิดมี 6 เสียง
ศาลที่ไม่ลงคะแนนวินิจฉัยในทางใดเลยมี 2 เสียง

แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับนำคะแนนเสียงที่ไม่วินิจฉัย 2 เสียงไปรวมกับ อีก 6 เสียงที่วินิจฉัยว่า ทักษิณไม่ได้กระทำผิด จึงทำให้ทักษิณรอดพ้นความผิดคดีซุกหุ้น

ทักษิณจึงชนะคดีไปด้วยคะแนน 8 ต่อ 7

ทั้ง ๆ ที่ความถูกต้อง จะต้องไม่นำคะแนน 2 เสียงที่ไม่วินิจฉัยไปรวมกับคะแนนเสียงที่วินิจฉัยว่า ทักษิณไม่ได้กระทำผิด 6 เสียงนั้น

เพราะ 2 เสียงที่ไม่วินิจฉัยว่าทักษิณผิดหรือไม่ เปรียบเสมือนการงดออกเสียงนั่นเอง

ซึ่งที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นคือ ทักษิณต้องแพ้ด้วยคะแนน 6 ต่อ 7 แปลว่า ทักษิณได้กระทำความผิดในการรายงานทรัพย์สินอันเป็นเท็จ จริง!! และจะต้องถูกห้ามเล่นการเมือง 5 ปี

-----------------------

แม้ตอนนั้นจะมีคนไทยมากมายพร้อมให้อภัยทักษิณในคดีซุกหุ้น ภาค 1 ก็ตาม

แต่ทักษิณสันดานมันเลว มันเลยเอาหุ้นไปซุกกับบริษัทนอมินี บนเกาะบริทิชเวอร์จิ้นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

เท่ากับว่าทักษิณมันได้รายงานทรัพย์สินอันเป็นเท็จมาตลอด ที่มันเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 สมัย

ไม่งั้นเมื่อมันโดนยึดทรัพย์แล้ว จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อสโมสรแมนฯซิตี้ ? จนอังกฤษได้อายัดทรัพย์มันในอังกฤษอีก เพราะสงสัยเรื่องการฟอกเงิน

หากไม่มีการทำรัฐประหารในปี 2549 ทักษิณมันต้องเจอคดีซุกหุ้นภาค 2 แน่นอน

ทักษิณมันเลวจริง ๆ เลวจริง ๆ

คลิกอ่าน ฤา คมช. ทำรัฐประหารคือแผนทักษิณ1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่โทษตัวเองเลยที่ทำผิดพลาด แต่กลับไปโทษกฏหมายว่ามีช่องโหว่ให้คนผิดมันรอดได้ สมกับเป็นตุลาการศาลจริง ๆ ##$&&*&%^#$%

    ตอบลบ