วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เหตุผลที่ดาราโพสรูปขวดเบียร์ กระทำผิดกฎหมายทุกคน


นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าวว่า มีดาราหรือดีเจคนดังหลายคน โพสรูปขวดเบียร์ลงอินสตาแกรม

ผมก็คิดว่า ก็ไม่น่าจะมีดรามาอะไรยืดยาว เพราะถึงไม่รู้กฎหมาย ก็ควรรู้โดนสามัญสำนึกว่า มันผิดกฎหมายแน่นอนทุกคน แต่กลายเป็นว่า กลายเป็นเรื่องยากจนตำรวจไทยมึน !!

ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว แต่ตำรวจไทยกลับยังดำเนินคดีใครไม่ได้สักคน

ยิ่งถ้าใครได้อ่าน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว

ยิ่งเห็นชัดเจนว่า ดาราทุกคนที่ตกเป็นข่าวโพสรูปขวดเบียร์กระทำผิดกฎหมายทุกคน  โดยตำรวจไม่ต้องถามไปว่า มีเจตนาหรือไม่ ?

เพราะถ้าตำรวจอ่านกฎหมายแตก ก็จะรู้ว่าในหลักกฎหมายถือว่า ดาราที่โพสรูปขวดเบียร์มีเจตนากระทำผิดกฎหมายทุกคน

แปลง่าย ๆ คือ ผิดกฎหมายเต็ม ๆ เรียกดำเนินคดีได้ทันทีทุกคน

แต่ตำรวจไทยตอนแรกก็ทำแกล้งโง่ เหมือนพวกเกรงใจดารา ตีความกำกวม รวมถึงรองนายกฯ ที่ชื่อ ประจิน จั่นตอง ที่ไม่รู้กฎหมายจริง แต่เสือกรีบให้ความเห็นโง่ ๆ

ทำนองว่า มีดาราบางคนผิด บางคนก็ไม่ผิด ถุย !!!

บิ๊กตู่ ควรปลด ตาประจิน ออกเถอะ แกเหมาะไปเลี้ยงหลานที่บ้านได้แล้ว อยู่ให้เปลืองเงินเดือนภาษีชาติเปล่า ๆ

--------------------

ตีความ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 32

มาตรา 32 "ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้ เฉพาะการให้ข้อมลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น

เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"ในมาตรา 32 ประโยคแรก หมายถึง  ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งหมายถึง ห้ามทุกคนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรง หรือโดยอ้อม

กรณีดาราโพสรูปขวดเบียร์ แม้ดาราจะไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณ แต่ถือว่าเป็นการชักจูงผู้อื่นดื่ม โดยเฉพาะมีคำว่า "โดยอ้อม" นี่แหละ ที่ไม่อาจปฏิเสธความผิดของดาราได้เลยในมาตรา 32 ประโยคที่ 2 หมายถึง ถ้าจะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอออล์ จะต้องโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมเท่านั้น และต้องไม่ให้เห็นตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ดาราที่โพสรูปขวดเบียร์ จึงเข้าข่ายความผิดกฎหมายเต็ม ๆ เพราะขวดเบียร์จัดเป็นตัวสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ แม้จะโพสโดยไม่เห็นยี่ห้อเบียร์ก็ตาม แต่ถ้าผู้ดูรูปดูรู้ว่านั่นคือ ขวดเบียร์ หรือบรรจุภัณฑ์เบียร์ ก็เข้าข่ายความผิดกฎหมายเต็ม ๆ

อย่ามาแก้ตัวว่าผมไม่ได้เจตนา เพราะผมไม่รู้กฎหมาย
หรืออย่ามาแก้ตัวว่าโฆษณาช่วยเพื่อน

เพราะทั้ง 2 อย่าง ผิดกฎหมายทั้งหมด ผิดโดยไม่ต้องมีใครมาจ้างโพส
โพสเองฟรี ๆ ก็ผิดกฎหมายเต็ม ๆ


ถ้าให้ยกตัวอย่างโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำถูกกฎหมาย ก็ให้ไปดูโฆษณารีเจนซี่ทุกชุด เป็นตัวอย่าง

เพราะโฆษณาเขาจะไม่ให้เห็นตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เลย แต่ตอนจบโฆษณาอาจปิดท้ายด้วยตัวหนังสือ ยี่ห้อรีเจนซี่ เท่านั้น

แต่สังเกตโฆษณาชุดหลัง ๆ จะมีแต่ปรากฎชื่อบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

--------------------------------------------

และเพื่อให้การดำเนินการในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามมาตรา 32 หมวดที่ 4 เรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันการริเริ่มดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป อันเนื่องจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติถึงการกระทำที่มีลักษณะส่อหรือแสดงให้ เห็นว่า มีเจตนาที่จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 32 ดัง ต่อไปนี้

(1) โฆษณาที่ทำให้เกิดทัศนคติว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ประสบ ความสำเร็จทั้งทางสังคมและทางเพศหรือทำให้สมรรถนะทางร่างกายดีขึ้น

(2) การโฆษณาที่ชักจูง เชิญชวน หรือโน้มน้าวให้ซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 

(3) โฆษณาใช้ดารา นักร้อง นักกีฬา ผู้ใช้แรงงาน ผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมหรือเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้แสดงแบบโฆษณาโดยถือสถานภาพการเป็นดารานักร้อง นักแสดง ณ วันที่ออกอากาศเป็นครั้งแรก

(4) การโฆษณาที่ใช้ภาพการ์ตูน

(5) การโฆษณาที่มีการปรากฎภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 

(6) การโฆษณาที่มีลักษณะ แถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค หรือมีการให้ ของแถม

(7) การโฆษณาที่มีลักษณะอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(8) การโฆษณาอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน การโฆษณาที่สามารถกระทำได้โดยผู้ผลิตจะต้องไม่ขัดต่อแนวปฏิบัติข้างต้น และให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ยี่ห้อ) หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม แอลกอฮอล ์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มีผลใช้บัง คับในปัจจุบันด้วย


-------------------------------

จากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้จะดูอย่างไรว่า มีเจตนาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พวกดาราที่โพสรูปขวดเบียร์ เข้าข่ายความผิดว่ามีเจตนาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัดเจน ก็คือความผิด ในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 8 อย่างชัดเจน

โดยเฉพาะในข้อ 3  เขาห้ามอย่างเด็ดขาดว่า พวกดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียงในสังคม ห้ามเด็ดขาดที่จะโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ฉะนั้น ตำรวจเรียกดาราที่โพสรูปขวดเบียร์มาดำเนินคดีได้ทุกคน เพราะมีความผิดชัดเจนว่า มีเจตนาโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

-------------------

พงศพัศ มั่วกฎหมายรึเปล่า

พอดีเห็นข่าวว่า พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ออกมาให้ข่าวว่า "ได้รับรายงานจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ทราบว่า มีนักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียง เบื้องต้น จำนวน 24 คน มีการโพสต์ภาพถ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 26 มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหลังจากนี้จะมีการเรียกทั้ง 24 คน เข้าพบเจ้าหน้าที่"

ที่มาข่าว คลิกที่นี่

ผมว่า ท่านพงศพัศ มั่วกฎหมายแล้วครับ เพราะกรณีดาราโพสรูปขวดเบียร์ ไม่เห็นจะเกี่ยวกับมาตรา 26 ตรงไหนเลย เพราะมาตรา 26 มีดังนี้กรณีดาราโพสรูปขวดเบียร์ มีความผิดตามมาตรา 32 ครับผม ท่านพงศพัศ

---------------------

อัตราโทษผู้ที่กระทำผิดตามมาตรา 32

มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ


คุณผู้อ่านคิดว่า ดาราพวกนี้ ควรโดนปรับสักเท่าไหร่ดี ???

ปรับเงินจากจำนวนไลค์ แล้วคูณด้วย 10 ดีไหม ?? (แต่ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท)


1 ความคิดเห็น:

  1. จากประวัติการปฎิบัติงานของหัวปิงปองไทยที่ผมติดตามมาโดยตลอด ผมได้สิ้นหวังกับการทำงานอย่างตรงไปตรงมาของหัวปิงปองไทยไปนานแล้วครับ และผมขอปรามาสหัวปิงปองไทยเอาไว้ตรงนี้เลยว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถดำเนินคดีดาราที่กระทำความผิดได้ซักคน เพราะดาราไทยถือเป็นกลุ่มบุคคลอภิสิทธิ์ชนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยเฉกเช่นกลุ่มบุคคลผู้มีอภิสิทธิ์อื่นๆอีกหลายกลุ่มในสังคมไทยที่ไัวปิงปองไทยจะไม่กล้าแตะต้องเป็นอันขาดเหมือนกับคำพูดติดตลกที่มักจะพูดกันอยู่เสมอว่า "คุกไทยมีไว้ขังคนจนกับหมา"

    ตอบลบ